Podporujeme zdravotní péči pro ženy a děti v Demokratické republice Kongo

Publikováno: 1. 12. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Podporujeme zdravotní péči pro ženy a děti v Demokratické republice Kongo
© Foto: People in Need

Humanitární situace v Demokratické republice Kongo zůstává nadále velice vážná. Humanitární pomoc zde potřebuje více než 12,8 milionu lidí, převážně pak ve východní části země. Provincie Maniema a především zdravotní zóna Kabambare jsou oblasti, které extrémně sužuje podvýživa. V roce 2019 provedl Národní program pro výživu v DRK (PRONANUT) analýzu zaměřenou na potřeby humanitární pomoci. Její odhady ukázaly, že vážnou akutní podvýživou trpí ve zdravotní zóně více než 55 000 dětí.

Podle Zprávy Světové banky o hodnocení chudoby žije v důsledku sociálně politických krizí, které tuto část provincie Maniema zasáhly, 60% zdejších obyvatel v extrémní chudobě. Elisa Matisho (21) je matkou tří dětí a říká: „Kvůli střetům, ke kterým zde došlo, je můj manžel zdravotně postižený. Je doma a už není schopný finančně zabezpečit naši rodinu. Kvůli nedostatku jiných možností jsem dětem dávala tradiční léčivé rostliny, jak mi poradili léčitelé. Zdraví mých dětí se však den ze dne zhoršovalo.” 

Elisa Matisho popisuje situaci mnohých lidí v Kabambare a dodává: „Nevěděla jsem, čím mé děti trpí a protože jsem neměla peníze na pokrytí nemocniční péče, léčila jsem je doma sama.”

V reakci na vážnost této situace spustil Člověk v tísni spolu s Doctors of the World Belgium (MdM) projekt zaměřený na zdraví a výživu. Projekt financovalo oddělení kanadské vlády Global Affairs Canada, soustředí se na rychlou pomoc a záchranu lidských životů (například bezplatnou zdravotní péči) a cílí na ty nejakutnější potřeby těch nejohroženějších lidí, především žen a dětí mladších pěti let. Na pomoc v oblasti výživy, přístupu k vodě, sanitace a hygieny se soustředí Člověk v tísni, zatímco pomoc související se zdravotní péčí a násilím poskytují Doctors of the World.

Vedle těchto aktivit vede Člověk v tísni spolu s konsorciem MdM osvětovou kampaň zaměřenou na COVID-19, v rámci níž rozdává plakáty v místních jazycích a organizuje rozhlasové vysílání, z něhož se posluchači dozvědí, jak se před novým koronavirem chránit. Navíc také distribuujeme mýdlo, dezinfekci a zřizujeme místa na mytí rukou ve zdravotnických střediscích, která projekt podporuje.

Zdravotní péče pro více než 20 000 lidí

Nedávno se projekt dostal i do oblasti Maniema, kde žije Matisho. „Dozvěděla jsem se, že Člověk v tísni a Doctors of the World zahajují nový projekt, který má zajistit bezplatnou zdravotní péči pro děti mladší pěti let a pro těhotné a kojící ženy v našem zdravotnickém středisku v Nyembo,” říká. Když její dcera prošla úvodním vyšetřením, byla přijata do programu zaměřeného na léčbu podvýživy. Její syn, který trpí malárií, se začal okamžitě (zdarma) léčit a nyní se mu daří už lépe.

Matisho a její děti se dostaly mezi 20 000 příjemců pomoci, na které cílí projekt zaměřený na bezplatnou lékařskou péči pro těhotné a kojící ženy, dále ženy, které se staly obětí sexuálního násilí a také pro děti mladí pěti let. Projekt se realizuje ve třech zdravotních oblastech, kterými jsou Musongela, Nyembo a Tchuki. Pracovníci projektu také dohlížejí na to, aby ty nejvážnější případy, včetně dětí trpících vážnou akutní podvýživou, byly převezeny do okresní nemocnice v Kabambare. 

Řešení ekonomických následků COVID-19

Projekt se zaměřuje na podvýživu, a tak usiluje o zmírnění vážnějších hospodářských problémů, které zasáhly obyvatele DRK. Ahmadou Mustapha Ndiaye, provozní ředitel Světové banky pro DRK, poznamenal: „Chronická podvýživa vede k nevratným ztrátám lidského kapitálu, čímž se snižuje ekonomická produktivita. U dětí, které podvýživou trpí v raném věku svého života, se často objevují kognitivní deficity a jejich školní výsledky jsou horší. Z dlouhodobého hlediska dochází k tomu, že zpomalený růst vede k 10 až 17 procentní ztrátě příjmu během pracovního života. Výsledkem jsou výrazné ekonomické ztráty pohybující se mezi 3 až 8 procenty hrubého domácího produktu.”

Pandemie COVID-19 tento problém ještě prohlubuje. „Ceny potravin se zvyšují, takže mít kvalitní a vyváženou stravu je pro chudé lidi nyní ještě těžší. Dá se očekávat, že se míra podvýživy i hlad v blízké budoucnosti ještě zvýší, stejně jako problémy související s poplatky za lékařskou péči," říká programová manažerka Člověka v tísni Zuzana Břehová.

Od roku 2018 Člověk v tísni realizuje aktivity, které přispívají k řešení trvalých problémů v oblasti výživy a zdraví ve zdravotní zóně Kabambare. Ve spolupráci s MdM pomáháme těm nejohroženějším obyvatelům, kterým poskytujeme přístup k primární zdravotní péči, rady v oblasti výživy a podporujeme také budování kapacit zdravotníků ve zdravotnických centrech. Navíc spolupracujeme s partnery a zdravotnickými orgány na místní a provinční úrovni.

Autor: Zawadi Izabayo

Související články