Poetry Slam Smíchov/Ústí 2011..to potrvá..

Publikováno: 1. 11. 2011 Doba čtení: 1 minuta
Poetry Slam Smíchov/Ústí 2011..to potrvá..
©

Výjezd do Prahy do kavárny Potrvá na křest knihy Poetry Slam Smíchov/Ústí 2011 byl vyústěním několikaměsíčního projektu pražské a ústecké pobočky.

Projekt byl kreativní básnickou dílnou, v níž mohli její účastníci ventilovat své názory, dojmy a postřehy z dění kolem sebe, zejména těch, které se týkaly jejich města a jich samotných. Křestu se zúčastnila část dětí, jež se v projektu angažovaly, ale také jejich kamarádi. Ti statečnější si zkusili své texty prezentovat přímo na podiu kavárny, vedle brooklynského hiphopera Spiritchilda nebo českých špiček Slam poetry.

 

Šanci prezentovat své texty a knížku dostaly děti i na mezinárodním festivalu divadla s přesahem Akcent 2011. Blíže na webu festivalu: http://www.akcentfestival.eu/2011/ V pátek 18.11. budou totiž společně se slamery Bio Mashou a Bohdanem Bláhovcem v baru divadla Archa v programu předskokany Královského vlámského divadla s hrou Occupied city/Obsazené město

Slam poetry workshop se postupně stává jedním z nástrojů kariérního poradenství ČvT. Jeho cílem je vyvolat v účastnících zájem o poezii všedního dne a o jazyk jako takový, podpořit je v překonání ostychu z veřejného vystoupení, probudit v nich fantazii a rozvinout vlastní slovní projev, motivovat je ke kultivování sebeprezentace. Kdo překoná trému, postaví se jednou na pódium nebo jen před své kamarády se svým vlastním textem a je nakonec odměněn potleskem, ví, o čem je řeč. Setkání se zajímavými osobnostmi Slam poetry v Čechách a účinkování na akcích jako je např. zmíněný festival Akcent 2011, je už třešničkou na dortu. Hlavní pozitiva workshopu vidíme v tom, že se otevírá prostor pro vlastní názory dětí, které v bezpečném prostředí mohou ventilovat a s námi i s podobně založenými vrstevníky tvůrčím způsobem strávit volný čas.a

 

 

 

 

 

 

Autor: Romana Bartůňková, Jiří Starý, Aneta Horká, kariérní a pracovní poradci