Lidem zasaženým povodněmi na Uničovsku poskytujeme psychosociální podporu a zjišťujeme akutní potřeby na místě

Lidem zasaženým povodněmi na Uničovsku poskytujeme psychosociální podporu a zjišťujeme akutní potřeby na místě

10. 6. 2020

Více než 200 domácností na Uničovsku a Šumpersku je zasaženo povodněmi. Člověk v tísni se okamžitě zapojil do pomoci postiženým občanům a na místě má několikačlenný tým, který zjišťuje akutní potřeby a poskytuje zasaženým rodinám psychosociální pomoc.

“Letos poprvé naostro zkoušíme aplikaci na sběr dat v terénu, kterou dlouhodobě vyvíjíme společně s organizací Adra. Je to pro nás obrovská úspora času, protože aplikace nám umožňuje sbírat data online a můžeme také přímo pořizovat fotografie ze zasažených míst,” říká ředitel Olomoucké pobočky Člověka v tísni Michal Láš a dodává: “O tom, jak dále postupovat a jaká bude nejvhodnější forma pomoci, rozhodneme po vyhodnocení nasbíraných dat.”

Ihned po povodních jsme do terénu vyslali šestnáctičlenný tým, který společně s dalšími organizacemi jako je Adra, Charita, Maltézská pomoc, Český červený kříž nebo Hasičský záchranný sbor zjišťuje přímo na místě rozsah škod a akutní potřeby. Momentálně sbíráme data a provádíme šetření, abychom v této krizové situaci zjistili, co lidí nejvíce potřebují. Proškolení pracovníci olomoucké pobočky Člověka v tísni také pomáhají lidem, kteří se kvůli povodním ocitli v nouzi a poskytují i potřebnou psychosociální pomoc a podporu.

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně


Akutní potřeby jsou zatím zajištěny ze strany obcí, kterým, mimo vlastní zásoby, dodávají potřebný materiál nejrůznější subjekty jako firmy, hasiči nebo například Potravinová banka Olomouckého kraje. Z dlouhodobějšího hlediska se jako problematické jeví zásobování obcí pitnou vodou. Již teď víme o 76 znečištěných studnách a číslo ještě poroste. Ve většině případů je pro zasažené domácnosti studna jediným zdrojem pitné vody. Prozatím mají lidé k dispozici vodu v cisternách a vody balené.

Pomoc při povodních

Humanitární pomoc při povodních poskytuje Člověk v tísni dlouhodobě. Reagovali jsme na povodně v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013 a podpořili jsme tisíce jednotlivců a institucí. V těchto krizových situacích jsme mimo jiné koordinovali práci dobrovolníků v zasažených oblastech, nejohroženějším rodinám jsme rozdělovali finanční pomoc a distribuovali jsme lidem základní vybavení jako například ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky nebo nářadí.

Člověk v tísni se zaměřuje také na protipovodňovou prevenci. V obcích, které se nacházejí v záplavových územích, pořádáme osvětové přednášky nejen pro místní občany, ale také pro zástupce místních samospráv. Snažíme se dlouhodobě upozorňovat na problém v širším kontextu, protože povodně souvisejí nejen s klimatickou změnou a dlouhodobými suchy, ale také s celkovým stavem krajiny. 

Kontakty:

Michal Láš, Ředitel olomoucké pobočky Člověka v tísni:

Tel.: 739 220 640

E-mail: Michal.las@clovekvtisni.cz

Markéta Jourová, Mediální koordinátorka Humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni:

Tel.:770 184 542

E-mail: Marketa.jourova@clovekvtisni.cz

Autor: Člověk v tísni