Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou

Publikováno: 12. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou
© Archiv Člověka v tísni

Kambodža byla označena jako devátá nejohroženější země světa ve spojení s opakujícími se povodněmi, suchem a tropickými bouřemi. Ty závažně ohrožují obyvatelstvo, omezují socio-ekonomický rozvoj země a zabraňují chudým lidem vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. Snižování rizika přírodních katastrof je proto jedním z klíčových prvků působení Člověka v tísni (ČvT) v této zemi. Pro včasné varování obyvatel před přírodními katastrofami jsou stále častěji využívaný nejnovější technologie a nástroje, jako jsou například bezpilotní letouny, takzvané drony.

Od ničivých kambodžských povodní v roce 2011 ČvT v Kambodži pomáhá s budováním krytů pro evakuaci obyvatel, dodává lidem při povodních pitnou vodu, pomáhá navrhovat odolné domy a také zavádí varovný systém, který místní upozorní na blížící se živelnou pohromu. Organizace podporuje také místní úřady, kterým pomáhá se na mimořádné události adekvátně připravit.

Aktuální mapy z odlehlých oblastí

Pro tento typ podpory je velmi důležitý dostatek kvalitních satelitních nebo leteckých snímků. Na jejichž základě je možné určit nejohroženější oblasti a případné evakuační cesty. Tyto snímky pomáhají také s vytvářením plánů prevence a zmírňují tak dopady přírodních katastrof na místní obyvatele. Podobné údaje jsou v Kambodži často nedostupné nebo příliš zastaralé a pořízení nových snímků je velmi drahé.

Kambodžský tým ČvT se proto rozhodl do práce zapojit bezpilotní letouny, takzvané drony, které jsou na sběr snímků pro vytváření map ideálním nástrojem. Mapovací drony jsou řízeny prostřednictvím Geografického informačního systému a shromažďují letecké snímky ve vysokém rozlišení. Fotografie mohou být využívány pro prostorové analýzy a mohou být prospěšné pro místní komunitu, samosprávu a další subjekty. Používání dronů výrazně zkrátilo čas potřebný pro obstarání aktuálních map, zejména v rozsáhlejších oblastech. Díky tomu se podařilo zrychlit systém včasného varování před přírodními katastrofami, který organizace v zemi spustila v minulých letech.

Nástroj pro místní komunitu, ne pro špionáž

Geografické informační systémy využívá ČvT v Kambodži od roku 2012. Avšak před nasazením mapovacích dronů v roce 2016 bylo nutné celý koncept důkladně představit místním úřadům, které byly zprvu velmi nedůvěřivé a drony spojovaly se špionážní činností. Bylo důležité jim vysvětlit, že drony jsou neškodné a v tomto případě opravdu slouží k podpoře místních komunit a institucí.

Faktem ovšem zůstává, že zde stále existuje několik praktických omezení při jejich využití. Bezpilotní letouny potřebují například volné plochy pro start a přistání, které je v městských podmínkách občas velmi obtížné nalézt. Mají také poměrně malý výkon. Zařízení, která jsou v současné době využívána, mohou letět s jednou vrtulí po dobu 40 minut a pak se musí vrátit na místo vzletu, aby se mohla znovu nabít. Mapování rozlehlejších oblastí je díky tomu časově velmi náročné a zůstává výzvou pro místní pracovníky. Jednou z překážek je také vysoká počáteční investice. Ta se ale, jak se v praxi při častém využívání ukázalo, zcela vyplácí. ČvT mohl nákup a využití dronů pro v Kambodži zrealizovat díky finanční podpoře dárců z Klubu přátel Člověka v tísni a Evropské unii. Kromě dalších mapovacích dronů je v plánu spuštění základních stanic, které budou vytvářet pozemní řídící body pro následnou korekci souřadnic.

Pomoc pro nejchudší městské osady

Systém zatím pomohl v Kambodži vytipovat nejlepší místa pro instalaci automatických vodoměrů a také k přípravě výškových map. V hlavním městě již ČvT ve spolupráci s místními orgány identifikoval 35 nejchudších městských komunit. Fotografické mapy těchto chudých osad, kde žijí tisíce lidí, byly využity pro přípravu rozvojových plánů pro okresy a obce a také jako podklad k modernizaci místní infrastruktury. Díky tomu se následně výrazně zlepšil přístup k základním službám v daných oblastech. V roce 2017 budou tyto drony i nadále využívány pro mapování oblastí s vysokým rizikem povodní a identifikaci zranitelných městských komunit. Jako součást Systému včasného varování budou také monitorovat venkovská sídla blízko pobřeží.

Autor: Piotr Sasin, James Happell

Související články