Jak pomáháme lidem zasaženým katastrofami na Moravě a severu Čech?

Jak pomáháme lidem zasaženým katastrofami na Moravě a severu Čech?

Publikováno: 5. 10. 2021 Doba čtení: 7 minut

Člověk v tísni zatím ze sbírky SOS Morava zatím distribuoval 95 milionů korun do 499 domácností a další pomoc ve čtyřech ze šesti zasažených obcí na Moravě a v severních Čechách. Dosud se zaměřoval na hrazení oprav nemovitostí určených k bydlení a materiální pomoci, nyní k tomu přidá obnovu krajiny a podporu živnostníků a malých podnikatelů.

Ve veřejné sbírce SOS Morava se do dnešního dne vybralo přes 177,9 milionů korun. Část peněz ze sbírky využíváme po dohodě s vybranými většími dárci i na pomoc lidem postiženým katastrofami v severních Čechách. V další fázi pomoci na jižní Moravě se zaměříme na nejvíce postižené domácnosti. Podporu jednotlivcům i obcím budeme na místě poskytovat minimálně do konce roku.

V tomto textu najdete shrnující přehled o pomoci lidem na Moravě, na Lounsku a po povodních v severních Čechách. (poslední update: 14. 10. 2021)

Nedostatek řemeslníků před zimou

Ihned po tornádu byla potřeba všechny domy se strženou střechou zaplachtovat a postupně začít opravovat nebo stavět celé nové střechy. S aktuálním opadnutím přílivu dobrovolníků roste potřeba zkušených řemeslníků, kteří zvládnou odbornou práci.

„Lidé už mají peníze na to, aby řemeslníkům zaplatili, peníze většinou nejsou problém, chybí tu ale řemeslníci,“ popisuje situaci jejich koordinátor a spolupracovník Člověka v tísni Libor Baláček. „Není tu potřeba žádné speciální práce, jsou tu domy jako všude jinde v republice, jenom je tu obrovská potřeba oprav na jednom místě,“ dodává Baláček s tím, že se navíc blíží zima. V současnosti je podle Baláčka většina domů pod střechou a s opravami se pokračuje směrem dolů.

160 domů bylo nutné zcela zbourat, z map obcí zmizely celé ulice, k návratu do stavu před tornádem budou potřeba roky obnovy. Člověk v tísni bude proto s opravami a s individuální asistenci nejvíce ohroženým seniorům, osamělým nebo nejpotřebnějším rodinám pomáhat minimálně do poloviny příštího roku.

Michaela Guldanová, dlouholetá humanitární pracovnice se zkušenostmi z války i z přírodních katastrof, srovnává situaci bezprostředně po tornádu a teď po čtvrt roce: „Zásah Integrovaného záchranného systému byl perfektní, v celé zemi a mezi lidmi na místě panovala obrovská solidarita, koordinace v obcích a na kraji byla velmi slušně zvládnutá. Ale teď po třech měsících přirozeně už opadl zájem médií a veřejnosti, zhoršuje se počasí, začíná být brzy tma. Zima se blíží a některé práce na domech musí být do té doby hotové, ale je tu nedostatek řemeslníků i materiálu, to je stres.“

Tři vlny pomoci

Hned druhý den po tornádu jsme do zničených obcí vyslali naše koordinátory a vyhlásili sbírku SOS Morava. V první vlně pomoci, která následovala bezprostředně po katastrofě, obdrželo 179 domácností s velkou mírou poškození každá 150 000 Kč a 173 domácností s menším rozsahem škod 75 000 Kč. V druhém kole 115 domácností, u nichž potřeby přetrvávají, obdržely taktéž plošně 150 000 Kč. V následujících měsících bude probíhat dlouhodobé šetření spojené s asistencí, poradenstvím a individuální podporou podle míry potřeb zasažených.

Organizace rovněž od začátku zajištovala postiženým obcím i domácnostem materiální pomoc, převážně ve formě stavebního materiálu, v hodnotě 3 220 000 korun. Pěti zasaženým obcím poslala dar ve výši 25 milionů korun. Z organizace Práh Jižní Morava Člověk v tísni zajistil dva psychology, které dál financuje Nadační fond Českého Rozhlasu. Pracovníci Člověka v tísni rovněž prováděli terénní šetření pro Nadaci Via, která poslala na účty 372 domácností dalších 70 milionů korun.

10 milionů ze sbírky se Člověk v tísni rozhodl použít na obnovu krajiny a zeleně v letech 2021 – 2023. Ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlásí v následujících dnech grantové řízení na obnovu soukromých zahrad. „Bez koordinace s dalšími nevládními organizacemi, krizovými štáby a starosty bychom pracovali neefektivně. Proto jsme se od začátku domlouvali s dalšími organizacemi, aby se pomoc nepřekrývala a kompenzace byly pro všechny nastavené podle stejných kritérií,“ říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Další fáze pomoci bude více individuální

V další fázi pomoci se zaměříme na nejvíce postižené domácnosti. Zjistíme využití příspěvku prvního daru a další částku budeme navyšovat podle individuálních potřeb.

Může jít opět o pomoc plošnou, ale i více individualizovanou odpovídající situaci konkrétní domácnosti. Předběžně také plánujeme další projekty, jako je prevence katastrof, obnova komunitního života, podpora lokálních živnostníků apod.

„Ve druhé vlně se budeme vracet do zhruba 500 domů. Budeme zjišťovat, jaké mají majitelé finanční zdroje, jaké jsou odhady škody a oprav. Společně s dalšími organizacemi pak budeme koordinovat další pomoc majitelům těchto nejvíce zasažených domů,“ říká koordinátorka pomoci Michaela Guldanová.   

Velká poptávka je podle něj po psychosociální pomoci a práci s traumaty. Situace v postižených rodinách se zhoršuje a je důležité se této otázce systematicky věnovat. „Obce v tomto nemají příliš zkušeností a nevědí co přesně dělat,“ doplňuje Guldanová. V tomto směru nabízíme naši expertízu s pomocí lidem, kteří stále trpí psychickými následky katastrofy.   

Třetí vlnu finanční pomoci spustil i Člověk v tísni, monitoring v domácnostech bude pokračovat až do konce roku. Na třetí kolo vyčlenila organizace Člověk v tísni 35 milionů korun.

Třetí vlnu finanční pomoci spustil i Člověk v tísni, monitoring v domácnostech bude pokračovat až do konce roku. Na třetí kolo vyčlenila organizace Člověk v tísni 35 milionů korun. Další prostředky Člověk v tísni vyčlenil na podporu obnovy zeleně, živnostníků a rekreačních objektů.

“Na rozdíl od předchozích kol budeme nyní zohledňovat také dosavadní dary od jiných subjektů, například pojistná plnění a výsledky žádostí o dotace Živel, tak jak bylo předem dohodnuto s ostatními organizacemi. Jsme připraveni přidělovat dary v široké škále od 75 do 600 tisíc, ve výjimečných případech i více, vše bude záležet na individuální situaci každé rodiny,” říká programový manažer Člověka v tísni Dan Petrucha. 

Pomoc zadluženým

Následně Člověk v tísni vyslal na jižní Moravu také dluhového poradce, který bude mít od října každý týden úřední hodiny určené pro veřejnost na městském úřadě v Hodoníně (nebo na telefonním čísle 777 367 880). Expert pracuje s lidmi, kteří mají dluhy, nebo jsou v exekuci, rovněž nabízí finanční poradenství jako prevenci např. získávání nevýhodných úvěrů na pokrytí škod souvisejících s tornádem.

V prvních týdnech po tornádu panovaly obavy v souvislosti s lidmi, kteří jsou v exekuci, aby finanční příspěvky dobročinných organizací na obnovu domovů neskončily zabavené exekutory. Obavy se ale nepotvrdily, z celkového počtu 1931 zasažených domácností, má exekuci pouhých 13, asistenci dluhového poradce potřebují pouze šest z nich.

Na základě terénního šetření pracovníků Člověka v tísni a výpovědí zasažených obyvatel, pojištění na majetek mělo sjednáno 80% obyvatel a pojištěnou nemovitost měla drtivá většina zasažených. Michaela Guldanová ovšem upozorňuje na skutečnost, že řada lidí měla uzavřené velmi staré a neaktualizované smlouvy, což nakonec při likvidaci škod dělá potíže, hraje v neprospěch pojištěného a lidé budou potřebovat asistenci.

Pomáháme i na severu Čech

Kromě obcí na jižní Moravě využil Člověk v tísni část peněz i na severu Čech rodinám v obcích postižených tzv. downburstem na Lounsku. Další pomoc směřovala na Českolipsko a Šluknovsko, kde se v polovině července přehnaly bleskové povodně. Pomoc v této oblasti byla hrazena z darů několika soukromých dárců, kteří souhlasili, že část jejich daru do SOS Morava byla využita v severních Čechách.

32 domácnostem na Lounsku organizace doručila přímou finanční pomoc v hodnotě čtyř milionů korun rozdělených podle stejné metodiky jako na Moravě. „Poškození downburstem bylo rozsahem menší oproti Moravě, ale bylo tu poměrně více seniorů a osaměle žijících lidí. Pomoc se podařilo doručit v rekordním čase,“ říká Jan Černý z Člověka v tísni. Pro postižené domácnosti organizace zajistila také nákup a distribuci 200 palet střešních tašek, stavebního řeziva, fólií a další materiální pomoci. Ve Stebně Člověk v tísni spolupracuje s Okrašlovacím spolkem Stebno 2020 a v těchto dnech začne podle společné dohody distribuce finanční pomoci z veřejné sbírky spolku.

Další čtyři miliony korun pomohly 74 vytopeným domácnostem na Českolipsku a Šluknovsku, kde terénní sociální pracovníci z libereckého týmu Člověka v tísni provedli šetření ve vesnicích Lobendava, Dolní Poustevna, Lindava, Kunratice, Trnovice, Písečná, Dobranov a Zákupy.

Pomoc v této oblasti hradíme z darů několika soukromých dárců, kteří po dohodě s námi souhlasili, že část jejich daru do SOS Morava bude využita i na pomoc v severních Čechách. 

Provozní náklady, které pokrývají práci lidí v terénu a informování našich dárců o využití jejich peněz, budou vždy do 10 % z celkové vybrané částky.

Pomoc v postižených oblastech Moravy i severních Čech budeme poskytovat minimálně do konce března 2022.

Stav sbírky & Jak přispět?

Podpořte nás prosím
Darovat pravidelně

Přispět můžete také pomocí QR kódu (1 000 Kč). Otevřete si mobilní bankovnictví a zvolte možnost "platba QR kódem":Další články o pomoci v postižených obcích

DalšíAutor: Člověk v tísni

Související články