Tornádo rok poté: jak 190 milionů od dárců pomohlo po nečekané katastrofě obnovit jižní Moravu

Publikováno: 30. 5. 2023 Doba čtení: 8 minut
Tornádo rok poté: jak 190 milionů od dárců pomohlo po nečekané katastrofě obnovit jižní Moravu
© Foto: Člověk v tísni

V našem článku si můžete přečíst, jak vypadala naše pomoc obětem tornáda na jižní Moravě. Ihned po katastrofě jsme vyhlásili finanční sbírku SOS Morava. Postupně jsme vybrali přes 191 milionů korun, za které jsme lidem pomohli obnovit bydlení, finančně podpořili obce, pomohli s obnovou zahrad a sadů či místního podnikání.

Obsah:

Po tornádu na jižní Moravě vyhlašujeme sbírku SOS Morava

Kolik jsme vybrali a jak jsme zdroje použili

Tornádo na jižní Moravě a vyhlášení sbírky SOS Morava

24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu největší tornádo v novodobé české historii. Prohnalo se Břeclavskem a Hodonínskem a zanechalo po sobě šest mrtvých, desítky zraněných, stovky zdemolovaných domů a více než 1000 poškozených střech. Pět poničených vesnic zůstalo několik dnů bez proudu, plynu a mobilního signálu, záchranné akce a pohyb v obcích komplikovala suť.

Video z řádění tornáda na jižní Moravě:

Po tornádu se vzedmula v celém Česku obrovská vlna solidarity, která vyústila v rekordní finanční sbírky přesahující miliardu korun. Obrovský zájem byl také o dobrovolnickou pomoc při odklízení následků katastrofy a opravách poničených domů.  Krátce po prvních zprávách o katastrofě jsme vyhlásili veřejnou finanční sbírku SOS Morava.

Tornádo v Česku nikdo nečekal. Nikdo na něj nebyl připravený a neměl zkušenosti, jak postupovat v případě takové katastrofy. Tornádo udeřilo nebývalou silou a nechalo za sebou mrtvé a zraněné, zničenou infrastrukturu, zdevastovanou krajinu a tisíce pobořených domovů. Síla solidarity byla však neuvěřitelná a reakce veřejnosti obdivuhodná. Na pomoc lidem zasaženým tornádem se od té doby vybralo rekordní množství peněz. Teď, po roce, jsou peníze rozděleny a většina škod napravena," říká rok po řádění jihomoravského tornáda Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Kolik se vybralo Ve sbírce a jak jsme zdroje použili

Ve veřejné sbírce na pomoc jižní Moravě se celkově vybralo 169 087 000 korunS podporou Klubu přátel Člověka v tísni, slovenské partnerské organizace Človek v ohrození a institucionálních dárců, jako jsou Center for Disaster Philantrophy, Ford Foundation, Global Giving Foundation, Donio, Mondi, IKEA se celková částka na pomoc vyšplhala na 191 697 000 korun.

NA POMOC PO TORNÁDU JSME VYBRALI CELKEM 191 697 000 Kč:
 • rozdělili jsme okamžitou materiální pomoc v hodnotě 3 019  000 Kč
 • jedním nebo více dary jsme finančně podpořili obnovu bydlení v  609 domácnostech
 • každou z pěti postižených obcí jsme podpořili částkou 5 000 000 Kč
 • rozdělili jsme 788 poukazů na nákup nábytku a vybavení v IKEA
 • zafinancovali jsme výsadbu 23 386 nových stromů a keřů
Graf: Využití vybraných peněz

První reakce po tornádu: s opravami jsme začali ihned

Naši zástupci dorazili na místo hned následující den a zúčastnili se prvních zasedání krizového štábu a starostů a ve spolupráci s ostatními zmapovali rozsah škod v celé zasažené oblasti.

Každé z pěti postižených obcí jsme poslali 5 000 000 korun na sanování okamžitých potřeb a na budoucí obnovu obecního majetku.

Ve dnech, které následovaly po tornádu, bylo akutně potřeba zakrýt plachtami domy, kterým tornádo odneslo nebo poškodilo střechu, a odklidit velké množství trosek a suti. Během prvních týdnů dopravil náš tým na místo 10 500 m2 plachet různých rozměrů, 135 stavebních koleček, 68 m3 dřevěných latí, 980 OSB desek a množství různého spojovacího materiálu.

Materiál byl doručen do centrálních skladů postižených obcí, odkud si jej majitelé poškozených domů za asistence krizového štábu mohli dle potřeby vyzvednout. Pomoc byla upotřebena během prvních několika týdnů a pomohla zakrýt domy, aby se tak majitelé mohli dále věnovat renovaci vnitřních prostor.

Zaštítili jsme rovněž a podporovali jednu ze skupin dobrovolníků–řemeslníků, které na místě působily, a směřovali je pomáhat zvlášť ohroženým a zranitelným spoluobčanům, kteří si rekonstrukci nebyli schopni zajistit vlastními silami.

Finanční pomoc postiženým domácnostem ve čtyřech etapách

Hlavním pilířem naší pomoci byla přímá finanční podpora postižených domácností. Vypláceli jsme pomoc ve čtyřech etapách tak, aby v prvních dvou dostaly všechny postižené domácnosti pomoc co nejrychleji a měly k dispozici prostředky na nákup vybavení a stavební práce. Ve třetí a čtvrté vlně rozdělování financí jsme se zaměřili na nejkomplikovanější situace, tj. na domácnosti s rozsáhlým stupněm postižení či po úplné demolici, které se zároveň ocitly ve složité sociální či ekonomické situaci.

 • První podporu plošně odstupňovanou na 75 tisíc Kč (malý rozsah škod) nebo 150 tisíc Kč (středně velký nebo velký rozsah škod) dostali postižení v červenci a srpnu 2021. Celkem bylo v první fázi podpořeno 391 domácností. Tato podpora byla většinou použita na první faktury stavebním firmám a nákup stavebního materiálu, jehož cena začala v létě 2021 strmě stoupat.
 • Ve druhé etapě od září 2021 byly částkou 150 tisíc Kč opětovně podpořeny domácnosti se středním až závažným poškozením, aby stihly dokončit hlavní opravy ještě před příchodem zimy. Ve druhé etapě bylo celkem podpořeno 139 domácností.
 • Třetí etapa trvající od listopadu 2021 do května 2022 probíhala formou individualizované pomoci a zaměřila se na domácnosti s největším stupněm postižení a na ty, které z různých důvodů nebyly schopné shromáždit z dalších zdrojů dostatečné množství finančních prostředků na obnovu bydlení. V této etapě jsme zohlednili celkovou škodu stanovenou odhadcem škod či likvidátorem pojišťovny, podporu od státu přidělenou skrze dotaci Živel, pojistné krytí a dosavadní dary obdržené od nevládních organizací, nadací či obcí a ze soukromých sbírek. Poškozeným jsme pak na základě kalkulace uhradili 50 procent nepokrytých škod, sociálně znevýhodněným rodinám či jednotlivcům bylo uhrazeno až 80 procent nepokrytých škod. V této etapě bylo celkem podpořeno 86 domácností.
 • Zbylé prostředky alokované na opravy domů jsme přerozdělili ve čtvrté etapě finanční pomoci 31 nejohroženějším domácnostem.

Na místě jsme zůstali dlouhodobě a poskytovali lidem poradenství a psychologickou pomoc

Na místě neštěstí vždy působíme dlouhodobě, abychom sledovali vývoj situace, jak zasažení zvládají rekonstrukční práce a postupný návrat k normálnímu životu nejenom z ekonomického, ale i sociálního a psychologického hlediska, a díky dlouhodobé znalosti poměrů dokážeme ve správný okamžik pomoci tam, kde je to právě potřeba.

V obcích zasažených tornádem jsme rozdělovali finanční pomoc ze sbírky SOS Morava ve čtyřech etapách, kromě finanční pomoci jsme však zajišťovali dle potřeby také psychologickou pomoc, poradenství dluhových poradců, konzultace s architekty a krajináři a především administrativní podporu od zaměstnanců, kteří se lidem ve složitém systému pomáhají zorientovat, aby věděli, kdy, kam a na koho se mají obrátit.

Ve všech poničených oblastech intenzivně působili naši terénní pracovníci, kteří pravidelně osobně navštěvovali postižené domácnosti, mapovali jejich potřeby, zjišťovali sociální a finanční situaci. Lidem pomáhali s podáváním žádostí na grantové výzvy, asistovali při komunikaci s pojišťovnami, Státním fondem podpory investic při vyřizování státní dotace Živel a dalšími institucemi.

Dluhový poradce pracoval s lidmi, kteří měli dluhy nebo byli v exekuci, a rovněž poskytoval finanční poradenství jako prevenci před získáváním nevýhodných úvěrů na pokrytí škod souvisejících s tornádem.

Distribuovali jsme rovněž materiální pomoc od partnerů sbírky - 13 praček a ledniček od firmy Bosch, 92 jízdních kol a elektrokol od Škoda Auto, 25 voucherů na nákup nábytku v Möbelix a 788 voucherů na nábytek a vnitřní vybavení od IKEA.

Pomáhali jsme také po downburstu a povodních na dalších místech Česka

Kromě obcí zasažených tornádem na jižní Moravě jsme část peněz ze sbírky využili i na severu Čech na pomoc rodinám v obcích postižených větrnou smrští (tzv. downburstem) na Lounsku. Další pomoc směřovala na Českolipsko a Šluknovsko, kde se v polovině července přehnaly bleskové povodně.

Pomoc v této oblasti byla hrazena z darů několika soukromých dárců, kteří souhlasili, že část jejich daru do SOS Morava bude využita v severních Čechách.

32 domácností na Lounsku dostalo přímou finanční pomoc v hodnotě čtyř milionů korun rozdělených podle stejné metodiky jako na Moravě. Pro postižené domácnosti organizace zajistila také nákup a distribuci 200 palet střešních tašek, stavebního řeziva, fólií a další materiální pomoci.

Další čtyři miliony korun pomohly 74 vytopeným domácnostem na Českolipsku a Šluknovsku, kde terénní sociální pracovníci z našeho libereckého týmu provedli šetření ve vesnicích Lobendava, Dolní Poustevna, Lindava, Kunratice, Trnovice, Písečná, Dobranov a Zákupy.

Postižené domácnosti mimo území pěti jihomoravských obcí zasažených tornádem dostaly materiální a jednorázovou finanční pomoc v celkové hodnotě cca 8,9 milionu Kč.

Obnova zahrad a sadů, podpora drobného podnikání a zájmových činností

Miliony korun ze sbírky SOS Morava také putovaly přes dotační výzvu vyhlášenou Nadací Partnerství na obnovu poničených zahrad a sadů. Zničená zeleň v okolí domova má nezanedbatelný psychologický efekt a její přirozená obnova potrvá výrazně déle než opravy domů. Ve dvoukolovém grantovém řízení bylo podpořeno 500 domácností.

Částkou 10 milionů jsme také podpořili grantovou výzvu Nadace VIA na obnovu drobného podnikání a na obnovu zázemí pro tzv. individuální hobby činnost.

 • Pomoc byla určena na obnovu zemědělské půdy (vinice, pole), na obnovu poškozených prostor sloužících k podnikání (obchody, dílny a provozovny), na nákup strojů nebo hospodářských zvířat.
 • Další pomoc byla zaměřena na obnovu prostor pro provozování individuální zájmové činnosti (dílna, ateliér, garáž, zahrada, zahradní domek, skleník, pergola, kotec, kurník, voliéra, bazén), na opravu či znovupořízení strojů či nástrojů (řezbářské nástroje, šicí stroje, zahradní, kutilské nebo umělecké náčiní) a na další opravy i hmotné vybavení spojené s obnovou zájmových aktivit.

Prevence dopadů extrémního počasí

Zůstatek prostředků shromážděných ve veřejné sbírce SOS Morava ve výši zhruba 10 milionů Kč bude v období červen 2022 až červen 2024 využit na program zmírňování dopadů extrémního počasí na jižní Moravě.

Program je zaměřený na boj se suchem, práce v povodí místních toků, obnovu zeleně a další oblasti.

Program zmírňování dopadů extrémního počasí probíhá například v Dolních Bojanovicích:Další články o pomoci v postižených obcích


Autor: Člověk v tísni

Související články