Prázdninové soutěžení s Člověkem v tísni

Publikováno: 14. 7. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Prázdninové soutěžení s Člověkem v tísni
©

Prázdniny jsou časem dětí, proto pro ně 9. července v Pěnčíně Člověk v tísni, o.p.s. uspořádal akci s názvem „Prázdninové soutěžení.“ Aktivity byly pro všechny děti bez rozdílu, jediným omezením byl věk 4 – 15 let.

Celkem 23 dětí soutěžilo na pěti stanovištích ve dvou věkových kategoriích. Na stanovištích se např. běhalo ve dvou se svázanýma nohama, doplňovaly se spojovačky nebo se skákalo v pytlích. V průběhu soutěží se děti mohly osvěžit limonádou. Zúčastnili se nejen školáci a předškoláci, ale i rodiče a prarodiče některých z nich.

Při organizování akce jsme se obrátili mj. i na starostu obce s prosbou o poskytnutí sportovního areálu v obci. Pan starosta souhlasil, aktivitám tohoto druhu je velmi nakloněn. Areál nám byl zpřístupněn, takže akce proběhla v nádherném prostředí a za slunného, byť větrného počasí.

Nakonec byli vyhodnoceni nejlepší soutěžící v každé disciplíně v obou věkových kategoriích, byli odměněni diplomem a sladkostí. Všichni pak obdrželi diplom za účast a drobnou sladkost. Při zakončení na tvářích všech zúčastněných panoval úsměv, což pro nás bylo největší odměnou. Opět se potvrdilo pořekadlo, že když je dobrá vůle, jde všechno.

 

Autor: Mrg. Alena Prusenovská, terénní sociální pracovnice - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi