Pražský tým SOS Ukrajina: i půl roku po začátku války stále pomáhá válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Publikováno: 2. 9. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Pražský tým SOS Ukrajina: i půl roku po začátku války stále pomáhá válečným uprchlíkům z Ukrajiny
© Foto: canto

Nedávno uběhlo šest měsíců od začátku ruské války na Ukrajině. Česká republika se od té doby stala novým domovem pro celou řadu válečných uprchlíků, kteří utíkali z Ukrajiny před ruským válečným terorem. Kromě celé řady státních a městských institucí, nevládních organizací i jednotlivců, kteří se v Praze zapojili do pomoci ukrajinským běžencům, i pražská pobočka Člověka v tísni okamžitě reagovala na nastalou situaci. V Praze vytvořila speciální SOS Ukrajina tým, který měl za cíl pomáhat zejména těm nejzranitelnějším uprchlíkům a řešit jejich specifické sociální potřeby. Ačkoli se příliv uprchlíků prozatím umenšil, náš tým stále pokračuje ve své práci.

Tým SOS Ukrajina vznikl asi týden po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a reagoval na zvyšující se potřeby válečných uprchlíků, kteří začali proudit do Prahy. V týmu působí čtyři kolegové, zkušení terénní sociální pracovníci, přičemž dvě z nich hovoří rusky a ukrajinsky. Jazykové schopnosti hrály v této situaci výraznou roli, protože zmatení a vyděšení lidé prchající před válkou potřebovali dostat jasné informace v jazyce, kterému rozumějí.

Hlavní rolí týmu byla komunikace a síťování mezi institucemi a dalšími nevládními a dobrovolnickými organizacemi, monitoring a hodnocení situace, a hlavně pomoc lidem s konkrétními potížemi. Naši pracovníci se pohybovali zejména mezi Hlavním nádražím a pražským KACPU, navštěvovali ubytovny a další ubytovací zařízení, kde zjišťovali potřeby a snažili se na ně reagovat. Z rozhovorů s uprchlíky nejčastěji vyvstalo, že potřebují doprovod k lékaři, doprovod na úřad práce nebo jinou instituci, pomoc s nalezením školky pro své malé děti, případně se získáním různých kompenzačních pomůcek. Často totiž z Ukrajiny utíkali lidé se specifickými potřebami – diabetici, lidé potřebující rehabilitace, vozíček, specifické léky, specializovanou léčbu atd. S tím vším byli naši pracovníci schopni pomoci.

Pracovníci týmu SOS Ukrajina pomáhali i s uváděním některých informací na pravou míru, protože mezi uprchlíky se šířilo spousta nepravd a polopravd. Uměli také pomoci se zprostředkováním materiální pomoci od různých neziskových organizací i jednotlivců, protože nabídek bylo dosti, ale vyznat se v nich bylo nad síly některých lidí. V neposlední řadě pomáhali se zprostředkováním psychologické pomoci pro dospělé i děti. Když se totiž situace některých stabilizovala a opadl adrenalin, začali se propadat do psychických potíží a potřebovali odbornou pomoc. Celou velkou kapitolou práce týmu byl monitoring vzniklých adaptačních skupin a doučovacích kroužků pro ukrajinské děti a komunikace se školskými odbory, které měly některé z nich na starosti. Díky tomu mohli naši pracovníci nabídnout zájemcům aktuální informace o tom, kde se jaký kroužek či skupina otevřel a nasměrovat je tam.

Od začátku války náš tým pomohl už mnoha desítkám lidí. Například dvěma ukrajinským rodinám sestávajících z matek a jejich tělesně a mentálně hendikepovaných dětí. Matky se našemu týmu ozvaly kvůli pomoci s hledáním doktora a bydlení. Ačkoli se jim podařilo sehnat v Praze ubytování, šlo o podkrovní byt v domě bez výtahu, což bylo pro obě matky velice náročné vzhledem k fyzické i mentální kondici jejich dětí. Obě děti musí mít speciální kočárek a bylo takřka nemožné ho i s dětmi snést a zase vynést do nejvyššího patra, takže rodiny byly v podstatě nuceny zůstávat celou dobu doma. Náš tým proto rozhodil sítě a brzy se mu podařilo sehnat oběma matkám vyhovující bezbariérové bydlení. Rodiny tak mohou chodit ven na procházky a lépe se integrovat do společnosti. V současnosti naši pracovníci shánějí pro děti i rehabilitace.

Děkujeme všem, koho ani v této nelehké době neopouští solidarita s lidmi, kteří kvůli válečnému běsnění přišli o majetek a často i o své nejbližší. 

Autor: Kateřina Fuksová, Jan Korenc

Související články