Příběhy ze špatné čtvrti

Nikolai, T. (ed.)

Vzdělávací program Varianty vydal v prosinci 2007 publikaci Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství - didaktickou příručku pro výuku multikulturní výchovy.

Didaktická příručka Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství je ojedinělým materiálem, který v rámci průřezového předmětu multikulturní výchova umožňuje pedagogům/pedagožkám a studentům/studentkám pracovat s obtížnými tématy jako je sociální vyloučení a segregace Romů. Příručku tvoří informace o segregačních mechanismech v České republice a 12 didakticky zpracovaných případových studií.

Společnost Člověk v tísni byla jednou z prvních organizací, které se začaly zabývat terénní sociální prácí v tzv. sociálně vyloučených lokalitách v České republice. V rámci Programů sociální integrace se terénní sociální pracovníci/pracovnice setkávají s nejrůznějšími lidskými osudy. Pod podmínkou přísné anonymity jsme se pokusili některé z těchto lidských osudů "rekonstruovat". Rekonstruované a převyprávěné příběhy tedy vycházejí ze skutečných událostí a informace v nich obsažené jsou pravdivé. Příběhy obsažené v této publikaci nebyly vybírány jako typické příklady osudů sociálně vyloučených lidí (i když některé z nich jsou příklady přímo "učebnicovými"), ale spíše s ohledem na jejich didaktické využití. Naším cílem je vyprávěním příběhu poukázat na mechanismy, které sociálně vyloučeným obyvatelům pomáhají nebo naopak brání v úspěšné integraci do společnosti. Vzhledem k tomu, že publikace je koncipována jako didaktická příručka a tedy míří především do škol, při výběru příběhů jsme se více zaměřili na oblast vzdělávání.
Přehled kapitol příručky:

Publikace Příběhy ze špatné čtvrti je k dispozici již jen v elektronické podobě.  
 
Tento materiál vznikl v rámci projektu Podpora principu integrace Romů prostřednictvím kurzů multikulturní výchovy pro pedagogy ZŠ a SŠ. Projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropskou unií, v rámci realizace Evropského fondu rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti v České republice. Tento materiál odráží výhradně názory autora a Evropská komise a Úřad vlády ČR nenesou zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

Stáhnout