PRŮřezNÍK aneb Jak začít s průřezovými tématy

Varianty (kol.)

Příručka PRŮřezNÍK aneb Jak začít s průřezovými tématy vznikla v rámci projektu "Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť". Tento projekt se věnoval podpoře zavádění tří takzvaných průřezových témat, která jsou součástí právě probíhající kurikulární reformy českého školství.

Příručka obsahuje podrobné popisy 10 lekcí a projektů věnovaných uvedeným tématům a obecný text o průřezových tématech. Autory lekcí a projektů jsou pedagogové a pedagožky ze škol zapojených do tohoto více než dvouletého projektu, kteří se účastnili seminářů přibližujících jednotlivá průřezová témata.

Aktivity a projekty, které příručka představuje, vám mohou sloužit jako náplň hodin, v nichž budete pracovat s průřezovými tématy i jako zdroj inspirace pro další práci s těmito tématy.
Popisy aktivit obsahují i souhrn klíčových kompetencí, které daná aktivita rozvíjí, znalostních cílů i vazeb na průřezová témata a vzdělávací oblasti. Popis každé z aktivit je doplněný o možná úskalí, s nimiž se při jejich realizaci setkali jejich autoři a chtěli by na ně upozornit ty, kteří s nimi budou dále pracovat.

Příručka PRŮřezNÍK aneb Jak začít s průřezovými tématy je k dispozici již jen v elektronické podobě.  

Příručka vznikla v rámci projektu "Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť". Příručka je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy v rámci programu JPD3.
 

Stáhnout