Průvodce moravskou tísní - Kompakt

Publikováno: 4. 4. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Průvodce moravskou tísní - Kompakt
© archiv ČvT

V  přerovské kanceláři organizace Člověk v tísni pracuji od roku 2007. Začínal jsem jako terénní pracovník a od roku 2017 také pracuji na částečný úvazek jako kariérní poradce pro mládež. Práce s mladými lidmi mě vždy bavila a jsem rád, že díky projektu Kompakt mohu pomoci k utváření jejich lepší budoucnosti.

Jmenuji se Ivan Kandráč a vystudoval jsem obor Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve studiu plánuji pokračovat i na navazujícím magisterském stupni. Jedním z důvodů je to, že chci motivovat své mladé klienty a ukázat jim, že to lze, a že to má smysl. Jako kariérní poradce se snažím motivovat mladé lidi ve věku 15 až 26 let tak, aby mohli pozitivně ovlivňovat své uvažování a chování a eliminovat tak vícenásobná rizika. Domnívám se, že se tímto způsobem zvyšuje jejich šance na začlenění do běžného života a společnosti. Rizikové chování je totiž součástí jejich každodenní reality. Přebírání neefektivních vzorců chování a životních strategií často vede k tomu, že své jednání upínají ke krátkodobým jednorázovým cílům, bez vytváření velkého úsilí. Mají sklony k pasivitě a rezignaci nad aktivním utvářením svého života. A to se s pomocí individuálních konzultací a skupinových aktivit snažím s klienty měnit.

Během svého pracovního dne provádím depistáže a monitoring převážně v sociálně vyloučených lokalitách, což je přirozené prostředí většiny mých potenciálních klientů. Poměrně rychle dokážu zapadnout mezi různé skupinky a najít s nimi společné téma. Mimo jiné se snažím klienty přesvědčit, aby neukončovali školu pouze se základním vzděláním a nerezignovali na další studium. Sekundární vzdělávání se jim totiž často zdá nedosažitelné. Snažím se je také motivovat k aktivitě a k tomu, jak jít za svými cíli. Jednotlivé kroky k jejich dosažení si s klienty určujeme na základě jejich přání, potřeb a možností v rámci individuálního plánu. Ten společně sestavujeme na začátku spolupráce a postupně se snažíme plnit dílčí cíle, až k jejich úplnému naplnění. 

V rámci jednotlivých konzultací společně pracujeme na zlepšení prospěchu ve škole, eliminaci patologických jevů, postoji klienta k těmto jevům nebo na orientaci v jeho možnostech. Dotýkáme se ale i citlivějších témat, jako jsou vztahy, sex či diskriminace. Klienti se také setkávají při různých skupinových aktivitách, účastní se vzdělávacích besed a přednášek se zajímavými lidmi, kteří by je mohli inspirovat.

Tento druh práce mě opravdu naplňuje a baví. Před působením v organizaci jsem pracoval v Domě dětí a mládeže, kde jsem vedl taneční a sportovní aktivity. Těší mě, když vidím, jak na sobě mladí lidé pracují, a že to nevzdávají.

Rád bych potenciálním klientům vzkázal: „Pokud nevíš, co chceš dělat po škole, jaký obor si vybrat, jak si zlepšit vědomosti či jak se zapojit do různých kurzů a workshopů… Pomůžeme ti najít správný směr.“

Autor: Ivan Kandráč, kariérní poradce a terénní pracovník

Související články