RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA: STÁTY BY MĚLY PODNIKNOUT JASNÉ KROKY VŮČI EGYPTU

Publikováno: 15. 2. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
© Nicolas Raymond

Egyptským lidskoprávním aktivistům hrozí „destrukce“ ze strany vlády prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího, varuje více než 100 předních organizací pro lidská práva v dopise ministrům zahraničí.

V dopise vyzývají tyto organizace jednotlivé vlády, aby na 46. pravidelném zasedání Rady OSN pro lidská práva, které začíná 22. února 2021, vedly a podporovaly vznik aktivit, jež by sledovaly zhoršující se situaci v Egyptě a podávaly o ní zprávy. Založení kontrolního mechanismu by bylo důležitým krokem v situaci, kdy dochází k nárůstu násilí a spáchaných trestných činů – jednak by poskytlo účinné prostředky pro přeživší a rodiny obětí, jednak by bránilo dalšímu zneužívání a otevřelo by cestu k zodpovědnosti.

10 let po egyptském národním povstání (r. 2011), které vedlo k odstoupení prezidenta Husního Mubáraka, žijí Egypťané stále pod represivní vládou, která potlačuje všechny formy nesouhlasu a nenásilných projevů.

„Země, které zasedají v Radě OSN pro lidská práva, by měly egyptské vládě vyslat vzkaz, že zneužívání moci je a bude monitorováno a hlášeno a že stateční Egypťané, kteří čelí útlaku, nejsou ve svém boji osamoceni“, řekl John Fischer, ženevský ředitel organizace Human Rights Watch.

10 let po egyptském národním povstání (r. 2011), které vedlo k útěku prezidenta Husní Mubáraka, žijí Egypťané stále pod represivní vládou, která potlačuje všechny formy nesouhlasu a nenásilných projevů. V posledních týdnech se ukazuje, že společná akce je možná a může být účinná. Jen skrze neustálou a důslednou mezinárodní aktivitu můžeme zajistit přežití egyptského lidskoprávního hnutí v nadcházejícím období, oznámila skupina organizací v dopise. 

Boj za lidská práva v Egyptě je ve zlomovém okamžiku, uvádí se v dopise. Nečinnost egyptských partnerů a členských států Rady OSN pro lidská práva povzbuzuje egyptskou vládu ve snaze umlčet nesouhlas a potlačit nezávislou občanskou společnost.

Tisíce Egypťanů včetně stovek obhájců lidských práv, novinářů, akademických pracovníků, umělců a politiků jsou svévolně zadržováni. Experti OSN varují, že katastrofální podmínky ve věznicích ohrožují životy a zdraví zadržených. Jiní aktivisté usilující o mírové řešení násilně mizí. Co se s některými stalo, nebylo nikdy objasněno.

Nedávná šokující zatčení a vyšetřování vysoce postavených zaměstnanců organizace EIPR (Egyptská iniciativa za osobní práva, anglicky: Egyptian Initiative for Personal Rights) a zmrazení jejich finančních prostředků v nekorektním řízení před „protiteroristickým oddělením“ trestního soudu, symbolizuje "odpudivý a nepřijatelný útok" vůči jedné z nejvýznamnějších organizací pro lidská práva v zemi, uvedla skupina organizací. Demonstruje to rozhodnutí egyptské vlády vyhrotit nepřetržité, všeobecně rozšířené a systematické útoky proti obhájcům lidských práv a občanskému prostoru.

Od července 2013, kdy byl zbaven moci prezident Mohamed Mursí , vedou současní představitelé Egypta stále nemilosrdnější zásahy vůči obhájcům lidských práv a občanským a politickým právům. Tisíce Egypťanů včetně stovek ochránců lidských práv, novinářů, akademických pracovníků, umělců a politiků jsou svévolně zadržováni, často obviňováni z vykonstruovaných trestných činů nebo vláčeni nespravedlivými soudními řízeními. 

Egyptské bezpečnostní jednotky je systematicky podrobují špatnému zacházení a mučení. Experti OSN varují, že katastrofální podmínky ve věznicích ohrožují životy a zdraví zadržených. Jiní aktivisté usilující o mírové řešení násilně mizí. Co se s některými stalo, nebylo nikdy objasněno.

Egyptští občané žili pod vedením despotické vlády i předtím, nyní je ale současná úroveň represí nevídaná“, říká Bahey ad-Dín Hassan , ředitel káhirského institutu pro studia lidských práv . „Důsledky takové vlády by byly pro lidská práva i stabilitu regionu bezprecedentní . V srpnu minulého roku byl pan Hassan v nepřítomnosti odsouzen „protiteroristickým oddělením “ trestního soudu k 15ti letům vězení, protože se zabýval obhajobou lidských práv.

V takto silně represivním prostředí je spousta organizací, jež se věnují lidským právům, donucena skončit, zredukovat svou činnost a provozovat ji ze zahraničí, nebo pracovat pod neustálou hrozbou zatčení a pronásledování. 

Vláda se tradičně odvolává na boj proti terorismu, aby ospravedlnila zneužívání a kriminalizaci svobody spolků a projevu. Experti OSN varují, že Egypťané využívají protiteroristické oddělení trestního soudu k tomu, aby cílili na obhájce lidských práv, umlčovali nesouhlasné projevy a zatýkali aktivisty v době pandemie covidu-19.

Jelikož se zmíněná varování opakují, má Rada OSN pro lidská práva zodpovědnost jednat a postarat se o zprostředkování kvalitních informací a pečlivý dohled ostatních států na zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, dodává skupina.

„Existence lidských práv v Egyptě je nyní v sázce ,“ říká Kevin Whelan, představitel Amnesty International při OSN v Ženevě. Členové mezinárodní komunity mají zodpovědnost podporovat snahu založit systém monitorování a podávání hlášení Radě pro lidská práva o situaci v Egyptě, dát najevo, že ignorace lidských práv v Egyptě nebude již více ignorována nebo tolerována.

Autor: CIHRS (Cairo Institute for Human Rights Studies)

Související články