Reforma školství v České republice

Varianty (kol.)

Vzdělávací program Varianty sestavil informační příručku pro novináře, jejímž cílem je přiblížit novinářům základní informace a pojmy týkající se probíhající reformy českého školství.

Cílem příručky není hodnotit přínos reformy nebo její chyby, snaží se o souhrn pohledů, jimiž lze na reformu školství nahlížet. Jednotlivé texty přináší obecné texty o reformě, srovnání se situací v několika evropských zemích, pohled rodičů i kontakty na pilotní školy, které mohou nabídnout pohled ze strany učitelů.

Příručka je sice primárně určena novinářům, může však sloužit všem zájemcům o stručný souhrn základních informací týkajících se reformy českého školství.
 

Stáhnout