Rok v předškole

Publikováno: 3. 11. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Rok v předškole
©

Liberecký předškolní klub provozujeme již pátým rokem.  Navštěvují ho děti z nepodnětného prostředí, které nemají možnost navštěvovat klasické školky. U nás se připravují na hladký přestup do běžných školek, ti starší na zápis do základky. Předškolku vedu něco málo přes rok, což je pro mě důvodem k rekapitulaci našeho prvního společného období. Prošli jsme s dětmi mnoha zajímavými zkušenostmi a posuny, a máme být na co pyšní. Děti se něco naučily ode mne, já se naučila mnoho od nich… V loňském školním roce prošlo klubem celkem patnáct dětí, rodiče čtyř dětí z různých důvodů ukončili docházku.

Adaptační pobyty

Součástí přípravy dětí na běžnou mateřinku jsou tzv. adaptační pobyty, tedy návštěvy dětí v běžné školce. Nám se podařilo navázat plodnou spolupráci s MŠ Kytička, kam jsme docházeli do třídy předškolních dětí. Ředitelka školky, Bc. Dana Charyparová, nám nastavila velmi přátelské podmínky. Nabídla dětem svačinu zdarma, možnost účastnit se divadelních představení, přidat se k větším akcím apod. Největší podíl spolupráce ale připadl na třídní učitelku předškoláků, Šárku Rainerovou, především jí patří náš dík! Během školních měsíců jsme se s vybranou skupinkou dětí z klubu účastnili výukových bloků, hraní a poznávání velkého kolektivu i tolik odlišného prostředí. S rodiči dětí jsme opakovaně hovořili o významném přínosu těchto pobytů. Jsem moc ráda, že letos budeme ve spolupráci pokračovat.

 Jóga i poznávání hudebních nástrojů

Náš pravidelný program v klubu dětem i mně obohacovaly dvě skvělé lektorky. Téměř celý rok k nám docházela Martina Fejklová na hodiny jógy pro děti. Během pestrého programu jsme si hráli, cvičili, naučili se relaxovat, dýchat…. A nadšeně se na závěr loučit tajemným pozdravem „NAMASTÉ“!
Každé pondělí za námi docházela Zuzka Maličká se svou dcerkou Kristiánkou a obrovským pytlem plným hudebních nástrojů, s kytarou a bongem. Děti se zdokonalily v mnoha lidovkách a osvojily si i méně známé písničky a říkanky. Objevili jsme různorodost zvuků všech pestrých nástrojů a rytmických pomůcek.
Od března náš tým posílila asistentka pedagoga, Maruška Jirásková. Děti ji přijaly okamžitě a s nadšením. Oběma lektorkám a asistence pedagoga moc děkuji za výbornou spolupráci a trpělivost!

 Nabitý školní rok

Během školního roku jsme zorganizovali také společné výlety s rodiči dětí. Navštívili jsme výrobnu svíček Rodas, zašli na exkurzi do liberecké ZOO, dvakrát na naučnou expozici do IQ Parku a vyjeli jsme lanovkou na Ještěd. V prosinci jsme v klubu přivítali Mikuláše a zaletěl k nám i Ježíšek s nadílkou. Během masopustu jsme se převlékli do masek a uspořádali bál. Na konci zimy jsme utopili Moranu a o měsíc později jsme pálili čarodějnice a vše završili opékáním buřtů. V květnu jsme strávili několik dnů na pobytu v Oldřichově v Hájích. Poznávali jsme domácí zvířata na ekofarmě Střevlík, pozorovali různé vodní zdroje, život na vesnici, putovali jsme po včelí stezce a nakonec se zajeli podívat na zámek ve Frýdlantu v Čechách. Na konci školního roku dostaly děti své první vysvědčení a domů si odnesly knížky jako dárek na památku!

 Tábor, jak má být

V srpnu jsme si pak na pětidenním táboře ve Sloupu v Čechách vyzkoušeli spaní v chatkách, společné stravování v jídelně a řadu zajímavých aktivit. Nechybělo indiánské tvoření, výroba sádrových masek, koupání v rybníku, jízda na koni, stezka odvahy, stopovaná, prostě vše, co k správnému táboru patří.

 Jak se daří „absolventům“

Na závěr bych chtěla zmínit velmi pozitivní údaje o našich „absolventech“, kteří již několik týdnů docházejí do mateřské nebo základní školy. Z jedenácti dětí, registrovaných v červnu, čtyři děti navštěvují MŠ v Liberci – a to i díky vstřícnému zásahu paní magistry Romanopulu z Magistrátu města Liberec, z oddělení školství a kultury, která do MŠ pomohla umístit dvě děti. Čtyři děti nastoupily do prvních tříd v ZŠ. Dle zpráv od rodičů to vypadá, že se všem zatím daří dobře, a že náš předškolní klub snad splnil svou roli - poskytnul dětem šanci na rovný start s jejich vrstevníky do následujících let. Všem držím palce a přeji velkou dávku štěstí na ty, kteří se stanou jejich průvodci na spletité cestě za vzděláním!

 

Autor: Magdalena Kudláčková, koordinátorka předškolního klubu v Liberci