Rozvíjejte u studentů mediální gramotnost! Máme pro vás novou publikaci, která vám v tom pomůže

Publikováno: 3. 5. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Rozvíjejte u studentů mediální gramotnost! Máme pro vás novou publikaci, která vám v tom pomůže
© JSNS

Umět posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline nebo využívat média bezpečně jsou dovednosti, které jsou v dnešním světě klíčové. Abychom Vám cestu k rozvoji mediální gramotnosti žáků a studentů usnadnili, vytvořili jsme ve spolupráci s 30 vyučujícími z odborných škol a učilišť publikaci s názvem Mediální vzdělávání na středních odborných školách a učilištích: Výukový plán a příklady dobré praxe, kterou Vám nabízíme zdarma k dispozici. Publikace obsahuje definici klíčových pojmů, výukový plán a konkrétní tipy a doporučení, jak překonávat překážky, které brání realizaci mediální výchovy (nejen) na odborných školách.

V roce 2018 jsme ve spolupráci s agenturou Median uskutečnili výzkum Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím. Vyplynulo z něj, že mediální gramotnost českých středoškoláků není vysoká, studentům chybějí znalosti týkající se fungování médií, bojují také s analýzou konkrétních mediálních sdělení. Nízká míra mediální gramotnosti se však týká i dospělých Čechů. Ve výzkumu, který si objednala Česká televize u agentury STEM/MARK, vyšla průměrná naměřená úroveň mediální gramotnosti v ČR na hodnotě 39 bodů ze 100.

V mediálním prostoru se objevují různé, někdy i dost protichůdné názory na to, co pojem mediální vzdělávání zahrnuje a co je jeho cílem. Abychom předešli nedorozuměním, hned v první kapitole publikace Mediální vzdělávání na odborných školách a učilištích, určené především vyučujícím na těchto školách, přibližujeme, jak vnímáme v JSNS pojmy mediální vzdělávání a mediální gramotnost, které prostupují celou publikací.

Mediální vzdělávání na střední odborných školách a učilištích

Publikace je určena především vyučujícím na středních odborných školách a učilištích, kteří chtějí rozvíjet mediální gramotnost svých žáků a přemýšlejí, jak celé téma uchopit. Inspiraci a prakticky využitelné materiály v ní najdou ale i ti z vás, kdo vyučují na gymnáziích nebo v nejvyšších ročnících základní školy.

Co v publikaci naleznete? 
  • Vymezení pojmů mediální vzdělávání, mediální výchova a mediální gramotnost 
  • Tipy, jak překonat překážky, s nimiž se vyučující při mediálním vzděláváním nejčastěji potýkají 
  • Úvod do práce s audiovizuálními lekcemi 
  • Doporučený výukový plán zahrnující 5 tematických oblastí: sociální sítě a internet, analýza mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, zpravodajství, nenávistné projevy a mediální manipulace 
  • Postřehy a zkušenosti z praxe vyučujících středních odborných škol 
  • Tipy na organizaci projektového Dne mediální gramotnosti

Objednejte si tištěnou publikaci nebo si ji stáhněte zdarma v PDF! 

„Je to manuál s konkrétními doporučeními, jak ve výuce pracovat s tak komplexním tématem, jakým je mediální vzdělávání, samozřejmě s přihlédnutím k časovým možnostem a potřebám konkrétní školy. Obsahuje hotové výukové aktivity, které se na odborných školách osvědčily, k následujícím tematickým oblastem: sociální sítě a internet, analýza mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, zpravodajství, nenávistné projevy a mediální manipulace," říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.

Systémové začlenění mediálního vzdělávání

Zároveň jsme připravili 5 doporučení, jak systémově začlenit mediální vzdělávání do výuky. Při zavádění jakýchkoliv změn je velmi důležitý postoj vedení školy. Nabízíme proto pár praktických tipů, jak můžete mediální vzdělávání na své škole z pozice vedení školy podpořit.

Autor: JSNS

Související články