Šicí stroje od společnosti Lidl budou pomáhat i po koronavirové krizi

Publikováno: 1. 6. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Šicí stroje od společnosti Lidl budou pomáhat i po koronavirové krizi
© ČvT

S příchodem koronavirové pandemie a souvisejícími krizovými opatřeními jsme všichni řešili stejný problém: nedostatek ochranných pomůcek. Akutní a okamžitá potřeba roušek zalarmovala celé Česko, včetně Člověka v tísni. Ačkoliv se naše kolegyně na pobočkách bez váhání pustily do šití, brzy jsme narazili na problém v podobě nedostatku šicích strojů. Netrvalo ovšem dlouho a svou pomoc na cestě z nesnází nám nabídla společnost Lidl. 

Díky naší kolegyni Annamárii Sedlákové, která se velkorysé nabídky chopila a celou pomoc organizovala, jsme od společnosti Lidl obdrželi 17 šicích strojů, které jsme v minulých týdnech rozdistribuovali na všechny naše pobočky po Česku. Podstatné je, že stroje u nás rozhodně nepřijdou nazmar ani po skončení koronavirové pandemie. Kromě toho, že jsme díky nim schopni předzásobit rouškami naše pracovníky i mnoho dalších potřebných lidí, chystáme se stroje využít i v budoucnu v rámci projektů sociálních služeb Člověka v tísni. 

Jak spolupráce Člověka v tísni se společností Lidl začala? „Celé to vzniklo tak, že společnost Lidl měla k dispozice přibližně padesát šicích strojů. A protože naším cílem byla kromě krátkodobé pomoci během koronavirové pandemie i pomoc trvalá, obrátila jsem se na iniciativu Dáme roušky, zda by pro nás neměla nějaké tipy, komu šicí stroje darovat. Rázem se nám dostalo doporučení na dvě organizace, ve kterých by šicí stroje našly uplatnění i po skončení pandemie. Část šicích strojů jsme tak předali Diecézní charitě Brno a část Člověku v tísni. V obou organizacích naleznou šicí stroje své využití i v budoucnu, a to primárně v oblasti sociálních služeb,“ upřesňuje podstatu myšlenky darovat šicí stroje během období koronavirové pandemie vedoucí CSR projektů pro Lidl ČR Eliška Froschová Stehlíková.

Roušky pro všechny

Role organizátorky a zprostředkovatelky mezi společností Lidl a Člověkem v tísni se chopila naše kolegyně z Programů sociální integrace Annamária Sedláková: „Daru v podobě šicích strojů si velmi vážíme. Jsme díky nim schopni si bez problémů zajistit dostatek ochranných roušek nejen pro naše pracovníky, ale také pro lidi, se kterými spolupracujeme,“ uvádí Annamária. Její kolegyně a koordinátorka sociálních služeb Radka Kunešová dodává, že jejich pobočka v Ústí nad Labem může momentálně díky šicím strojům rozdávat roušky všem, kteří o pomoc požádají. 

„V lokalitách, ve kterých pracujeme, se snažíme poskytnout roušky všem, kteří jich mají nedostatek a potřebují se chránit. Ptáme se také maminek, zda jich mají dostatek pro své děti, které momentálně začínají posílat zpět do školek. V budoucnu bychom se také rádi domluvili se školami a školkami, zda nechtějí mít roušky v záloze pro děti, které by jich případně měly nedostatek,“ upřesňuje plán na příští měsíce Radka Kunešová.

Nízkoprahové kluby otevírají šicí dílny

A jak naložíme s šicími stroji poté, co prvotní potřeba šití roušek opadne? „Šicí stroje po skončení pandemie naleznou v pobočkách Člověka v tísni využití zejména v nízkoprahových centrech pro děti a mládež, během různých workshopů nebo také jako volnočasová aktivita v rámci kariérního poradenství. Za velmi přínosný fakt považujeme, že šití na stroji je tvůrčí činnost, během které mohou lidé navázat bližší kontakt. Stroje tak mohou sloužit jako pomocník při budování důvěrných vztahů mezi pracovníky a lidmi, kterým pomáhají. Důvěra je totiž základem pro řešení jakýchkoli citlivých a složitějších témat,“ upřesňuje Annamária Sedláková.

Z našich dlouholetých zkušeností víme, že děti nejvíce potřebují zájem, podporu a nabídku různorodých činností, které mají smysl a viditelný výsledek. A jednou z takových činností je právě šití na stroji.

Koordinátorka nízkoprahových zařízení pro děti mládež Klára Ježková uvádí, že tvůrčí a kreativní činnosti patří v klubech v Ústí nad Labem mezi ty nejoblíbenější. Doposud měly ale děti k dispozici jen snáze dostupný materiál, jako je modelína, lepidlo či pastelky, a proto je dle jejích slov rozšíření nabídky kreativních činností o šicí dílny skutečným zpestřením. 

„Vedeme děti k tomu, aby se samy podílely na prostředí klubu, a takový přístup není v jejich domácím prostředí běžný. Děti neznají situace, kdy se společně něco opravuje, tvoří nebo vyrábí. Tak jako všechny děti, i ty v našem klubu chtějí být užitečné a účastnit se dospěláckých prací. Často samy projevují zájem o různé druhy manuální práce, ptají se, s čím by mohly pomoci a přicházejí s nápady, co v klubu vylepšit. Proto se velmi těšíme, že si nyní budeme moci vytvářet například polštářky na gauč a další dekorace, šít kostýmy na karneval a jiné klubové akce nebo třeba někomu vlastnoručně vyrobíme dárek,“ upřesňuje koordinátorka a dodává, že ji v klubech mile překvapil také zájem o šicí stroje ze strany chlapců. „Z našich dlouholetých zkušeností víme, že děti nejvíce potřebují zájem, podporu a nabídku různorodých činností, které mají smysl a viditelný výsledek. A jednou z takových činností je právě šití na stroji,“ uzavírá Klára Ježková.

Na závěr bychom ještě jednou chtěli vyjádřit dík společnosti Lidl za to, že organizaci Člověk v tísni podpořila. Svým darem nám pomohla nejen zajistit dostatek roušek, ale rovněž nám umožnila spustit dlouhodobější projekty šití na strojích. 

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátelAutor: Dagmar Růžičková

Související články