Skupinové doučování dětí s odlišným mateřským jazykem: lepší školní prospěch i úspěšnější integrace

Publikováno: 19. 11. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Skupinové doučování dětí s odlišným mateřským jazykem: lepší školní prospěch i úspěšnější integrace
© Tereza Dejmalová

Přestěhování se do cizí země je velké rozhodnutí pro celou rodinu, děti nevyjímaje. Představte si, že se najednou ocitnete v nové škole, kde nerozumíte ani výkladu učitelek ani hovorům svých spolužáků. Přesně to se děje mnohým dětem, které se svými rodiči přišly do České republiky a mají odlišný mateřský jazyk než češtinu. Tyto děti mohou zažívat ve škole mnohé nepříjemné situace: nedokáží formulovat to, co by chtěly říci, neumějí napsat některá slova, cítí se ve škole ztracené a nepochopené…Přestože většinou nemají žádnou poruchu učení a jsou chytré, v plnění školních požadavků selhávají. Člověk v tísni proto v rámci svých programů sociální integrace nabízí těmto dětem podporu ve formě skupinového doučování českého jazyka. Naším cílem je pomoci jim na jejich nelehké cestě k zvládnutí češtiny a tím i k úspěšnější a snadnější integraci do české společnosti. 

Ve školním roce 2018/19 chodilo do českých škol 90 434 cizinců a nejvíc jich navštěvovalo pražské školy (v minulém školním roce 17 541 žáků a studentů) . Většina dětí cizinců přichází do českých škol s malou nebo žádnou znalostí češtiny, a proto je pro ně obtížné zvládnout školní učivo, kterému nerozumí. Mezi dětmi-cizinci se vyskytují také ty, které v České republice žijí už delší dobu, nebo se tu dokonce narodily, ale jejich rodiče doma hovoří jiným jazykem, než je jazyk vyučovací. Ani tyto děti to nemají ve škole jednoduché, protože jejich znalost češtiny bývá omezená. Děti s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ) tak kromě špatných školních výsledků mohou být ohrožené i sociálním vyloučením, které pramení z toho, že nezvládají běžnou komunikaci se svými spolužáky.

Jak těmto dětem pomáháme?

Po příchodu do ČR mají děti s OMJ ze zákona nárok na jazykovou přípravu. Bohužel realita bývá jiná a podpora není všude systematická a adekvátní. Existují ale i dobré příklady, jako třeba Městská část Praha 7, která se snaží na svém území o plošnou jazykovou podporu a organizuje na svých základních školách skupinové doučování češtiny pro děti s OMJ. V roce 2016 Praha 7 navázala spolupráci s Člověkem v tísni a přizvala ho k výuce. Momentálně vedeme skupinové doučování na třech základních školách na Praze 7: na ZŠ Umělecká, ZŠ TGM Ortenovo náměstí a na ZŠ Tusarova. Realizujeme celkem 10 doučovacích kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách v prostorách škol. Na doučování se věnujeme nejen aktuální školní látce, ale také rozvíjíme jazykové znalosti a češtinářské dovednosti. Důraz klademe na to, aby děti zvládly běžnou každodenní konverzaci a komunikaci ve škole. Pokud je to možné, zařazujeme hravé a zábavné aktivity, protože hry umožňují, aby se děti projevovaly v českém jazyce spontánně – což je dobrá a osvědčená metoda pro osvojení si jazyka.

Koho doučujeme?

Doučujeme děti 1. i 2. stupně. Skupiny jsou většinou rozmanité co do počtu, věku, národnosti dětí i jejich jazykových dovedností. Do jedné skupiny tak mohou chodit jak děti, které se právě přistěhovaly do ČR a neumějí česky vůbec nic, tak i žáci, kteří česky mluví i rozumí a potřebují jen rozšířit slovní zásobu, nebo lépe pochopit českou gramatiku. Největší národnostní zastoupení mají v našich kroužcích děti z Vietnamu a Ukrajiny. Doučujeme ale také Číňany, Rusy, Korejce, Srby, Arménce a další. S doučováním nám pomáhají naši dobrovolníci, díky kterým můžeme k dětem přistupovat individuálně a věnovat se všem naplno.

Touto naší podporou ve formě doučování přispíváme k tomu, aby děti s odlišným mateřským jazykem lépe zvládly školu a měly větší šanci integrovat se do české společnosti. 

Příběhy našich dětí

Zde jsme pro vás vybrali příběhy některých dětí, které pravidelně navštěvují naše doučování.

Kun (9 let, Korejec) – Kun se s rodiči přestěhoval do ČR před dvěma roky a do doučování se zapojil v první třídě jako úplný začátečník. Kun je velmi snaživý a pracovitý a rychle se učí. Během každého doučování se naučil několik nových slov a brzy se i rozmluvil. V doučování pokračuje i ve třetí třídě. Dnes téměř všemu rozumí a domluví se, a přestože stále dělá ve svém projevu chyby, každé další doučování vidíme pokroky.


Myron (10 let, Ukrajinec) – Myron se přistěhoval do ČR z Ukrajiny před třemi lety a do české školy nastoupil v první třídě. V té době neuměl vůbec česky, a proto začal chodit na naše doučování. Zpočátku byl tichý a stydlivý. Dnes je ve čtvrté třídě, na doučování stále chodí a je z něj sebevědomý výřečný chlapec, který dobře ovládá češtinu. Problém mu dělají jen některá slova a rozlišování krátkých a dlouhých slabik.

Kornélie (15 let, Ukrajinka) – Kornélie je Ukrajinka a do české školy chodí čtyři roky. Na doučování začala docházet minulý školní rok. Česky mluví celkem dobře, obtíže jí občas dělá skloňování a časování. Během doučování se zaměřujeme hlavně na gramatiku, kterou probírají ve škole, a která je pro ni těžká. Nicméně v gramatice se Kornélie za poslední rok hodně zlepšila.

Kun, Myron i Kornélie se česky učí každý den – interakcí s učiteli, spolužáky, kamarády… Pokrok v češtině udělali ale také díky doučování, které jim poskytujeme.  

Autor: Tereza Dejmalová

Související články