Sledujte kampaň o lidských právech v Rusku

Publikováno: 26. 1. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Sledujte kampaň o lidských právech v Rusku
©

„S blížícím se začátkem olympiády se zraky celého světa upírají na Rusko. Proto jsme se rozhodli poskytnout veřejnosti zdroj informací o tom, co se v Rusku děje a co se ruské úřady často snaží zakrývat. Rozhodně ale nechceme útočit na olympiádu jako takovou, její účastníky a sportovce,“ říká o kampani Rortislav Valvoda, vedoucí  Východoevropského programu Člověka v tísni.

Praha 27. ledna 2014 – Společnost Člověk v tísni připravila pro širokou veřejnost i novináře informační kampaň o stavu lidských práv v Rusku. Její součástí jsou webové stránky Utajené disciplíny (www.utajenediscipliny.cz), které se věnují konkrétním případům porušování práv v Rusku. Útoky na občanské svobody v Rusku jsou i tématem videospotu kampaně. Pomyslnou lidsko-právní pochodeň, která osvětluje divákům videa ruskou realitu, nakonec sfoukne sám prezident Vladimir Putin. Video s obrazy porušování lidských práv v Rusku na zadání Člověka v tísni vytvořila kreativní skupina Družina zabývající se tvorbou veřejně prospěšných kampaní.

„Se znepokojením sledujeme zhoršující se stav lidských práv v Rusku. Po opětovném nástupu Vladimira Putina do prezidentského úřadu v roce 2012 bylo přijato mnoho restriktivních zákonů, zavádějících např. vysoké pokuty za demonstrace, prvky cenzury na internetu a třeba diskriminaci vůči homosexuálům. Série zákonných opatření také velice ztížila práci v neziskovém sektoru, neziskovky přijímající peníze i ze zahraničí se musí hlásit jako zahraniční agenti,“ říká Rostislav Valvoda, vedoucího Východoevropského programu Člověka v tísni. Také těmito tématy se web bude detailněji zabývat.

„S blížícím se začátkem olympiády se zraky celého světa upírají na Rusko. Proto jsme se rozhodli poskytnout veřejnosti zdroj informací o tom, co se v Rusku děje a co se ruské úřady často snaží zakrývat. Rozhodně ale nechceme útočit na olympiádu jako takovou, její účastníky a sportovce,“ zdůrazňuje informační charakter kampaně Valvoda. „Současně není možné nevidět, že Rusko porušuje i principy olympismu. Pořadatelská země se musí zavázat k dodržování Olympijské charty, která například v článku šest říká, že jakákoli forma diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí. Rasová diskriminace proti migrantům či diskriminace homosexuálů je v Rusku každodenní realitou.“

 Kampaň chce také apelovat na politiky a veřejné představitele, aby před útoky na lidská práva v Rusku nezavírali oči a zaváděli toto téma do jednáních se svými ruskými partnery a aby se setkávali i s těmi, proti kterým jsou diskriminační opatření namířena.

Materiály na webu jsou přeložené do češtiny z důvěryhodných zdrojů s cílem zpřístupnit důležité informace občanům České republiky. Při přípravě textů na web redaktoři čerpali hlavně z materiálů mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch, dále navázali spolupráci s nizozemskými autory počinu Projekt Soči (The Sochi Project). Zpracovávali i materiály neziskových organizací jako jsou Kavkazský uzel (Caucasian Knot), či Centrum proti diskriminaci Memorial.

Družina, která zadané téma kampaně zpracovala po vizuální stránce, je spolek lidí, kteří propagují jen to, čemu sami věří. „Bylo pro nás výzvou vytvořit video, které může k tématu připoutat pozornost tisíců lidí na celém světě. Využili jsme symbol olympijské pochodně, která situace bezpráví nasvěcuje. To vše skrze silné emoce a závěr, v kterém se ukáže sám Vladimír Putin. Nakolik se nám podařilo diváka k tématu upoutat ukážou až počty shlédnutí.“ Říká režisér spotu dokumentarista Jan Látal.

Filmové promítání s debatou:

Člověk v tísni také v rámci své kampaně před začátkem sportovního svátku v Soči naplánoval dvě projekce filmu Putinův olympijský sen nizozemského režiséra Hanse Poola. Jedna se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna v Centru člověka v tísni v Langhansu ve Vodičkově ulici v 19 hodin. Podruhé film promítneme 31. ledna v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí od 18 hodin. V obou případech po filmu bude následovat debata s Rostislavem Valvodou, vedoucím východoevropského programu Člověka v tísni a Štěpánem Černouškem, cestovatelem a rusistou působícím v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Putinův olympijský sen (Hans Pool / Nizozemí / 2013 / 82´)  

Film vypráví o rychlé přeměně města Soči. Během pár let se z nostalgického prázdninového letoviska sovětského typu muselo přetvořit v moderní ruské velkoměsto. Olympijské hry se zde budou konat v únoru 2014 všechno a všichni se musí snažit, aby byl tento projekt prezidenta Putina úspěšný.

Po filmu bude následovat debata s Rostislavem Valvodou, vedoucím východoevropského programu Člověka v tísni a Štěpánem Černouškem, cestovatelem a rusistou působícím v Ústavu pro studium totalitních režimů. Promítání s debatou se uskuteční:

Pro další informace kontaktujte:
Adéla Pospíchalová, Centrum pro lidská práva a demokracii společnosti Člověk v tísni
tel.: +420777787968
mail: adela.pospichalova@clovekvtisni.cz

Autor: