Soutěž: návrh ceny Homo Homini

Publikováno: 1. 6. 2016 Doba čtení: 5 minut
Soutěž: návrh ceny Homo Homini
© ČvT archiv

Člověk v tísni vyhlašuje soutěž na návrh ceny Homo Homini.

Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, které se zasloužily o ochranu lidských práv ve světě.

Ocenění slouží jako podpora a výraz úcty laureátům. Činnost na ochranu lidských práv je psychicky náročná, lidskoprávníci často pracují pod tlakem a s vědomím, že za své aktivity mohou být kdykoliv potrestáni, často jsou terčem šikany ze strany úřadů. Každá morální vzpruha je pro ně proto významná. 

 

Protože jedním cílu ocenění je poskytnout oceněnému morální podporu, Člověk v tísni ve svém výběru často přiklání k podpoře lidí, kteří nejsou příliš známí širší veřejnosti. Oceňuje především osobní nasazení, neohroženost a sílu, kterou věnují boji za ochranu lidských práv a základních hodnot. Laureáti jsou většinou lidé, pro které jsou principy spravedlnosti, práva a solidarity nadřazené všemu ostatnímu a jsou ochotni jim obětovat vlastní svobodu, zdraví či soukromý život. 

Cena Homo Homini je tradičně předávána v den zahájení festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Finální rozhodnutí o vítězi náleží členům správní rady Člověka v tísni, kteří o laureátovi rozhodují na základě doporučení výkonné rady organizace, která provádí předvýběr kandidátů. Svou nominaci může poslat kdokoliv, ale většinou jsou to partneři Člověka v tísni v ČR i ve světě, různé nevládní organizace nebo nadace, jež posílají své návrhy. Také Člověk v tísni nominuje své kandidáty.

Seznam dosud oceněných naleznete zde:  www.homohomini.net

Tento rok Člověk v tísni například ocenil skupinu kubánských disidentů, kteří byli mnoho let vězněni. Nyní se i nadále věnují svým lidskoprávním aktivitám a to i přesto, že je režim nutí odjet (každodenní šikanou a omezováním práv) do exilu.

Loni cenu udělil syrské učitelce, která dlouhodobě kritizovala Asadův režim. Když do jejího města Rakky dorazily jednotky ISIS, chodila denně před jejich hlavní sídlo s transparenty odsuzujícími chování ISIS v zemi. Podařilo se ji včas utéct, nyní žije v Holandsku. 

Právnička Magomedovová dostala ocenění za svou neúnavnou a neohroženou práci v Dagestánu, kde jsou únosy, mučení a jiné protiprávní jednání ze strany úřadů na denním pořádku. Magomedovová se věnuje převážně těmto případům, které jiní právníci odmítají, a denně tak dává všanc svou vlastní bezpečnost.

Intigam Alijev se zastává protiprávně zadržených v Ázerbájdžánu, vede spory s Ázerbájdžánem před mezinárodními soudy  a pořádá školení pro mladé právníky. Celý loňský rok strávil ve vězení. Těsně před tím, než ho zatkli, byl v Praze, kde dostal nabídku, aby zůstal v ČR.  Odmítl s tím, že by se sám sobě nemohl podívat do očí a vrátil se zpět, kde právě probíhala vlna zatýkání aktivistů a kritiků režimu.

Mezi oceněnými je také mnoho politických vězňů z různých zemí.

Ocenění Člověk  v tísni předává vždy během zahájení festivalu dokumentárních filmů o lidských právech jeden svět v Pražské křižovatce. Laureát dostává plaketu Homo Homini a cenu jako takovou. Poslední tři roky to byla  fotografie Václava Havla, dříve různé umělecké předměty. Fotografie Václava Havla je symbolická – pro mnohé lidskoprávníky je Václav Havel respektovaná osobnost, bojovník za lidská práva, který uspěl a své úsilí dovedl do konce. Za svého života to byl také on, kdo cenu osobně předával.

Nyní Člověk v tísni hledá cenu - „něco“, co by reprezentovalo ocenění a stalo se cenou, která se bude opakovaně předávat. Symbolizovat by měla hodnoty práva, spravedlnosti a demokracie a nebo úsilí, které vyžaduje boj za tyto hodnoty v zemích s represivními režimy.  

A co vlastně potřebujeme?

Může to být grafika, předmět, soška, fotografie – cokoliv, záleží na fantazii předkladatele.

Objekt by měl mít souvislost s lidskými právy a bojem za jejich respektování (těžkou prací, kterou někdo dělá pro dobro věci a jiných lidí; nezlomnost, principiálnost a vytrvalost – vlastnosti, které Homo Homini nejčastěji oceňuje).

Objekt by měl být snadno transportovatelný letadlem. (Aby ho laureáti bez potíží převezli domů).

Objekt by měl být předáván opakovaně i v dalších letech, posuzovaným kritériem je proto i snadná reprodukovatelnost.

Oceníme, pokud bude možnost objekt personifikovat – někam zabudovat nápis Homo Homini, popřípadě rok udělení a jméno oceněného – ale to není podmínka.

Se zajímavým motivem bychom rádi dál pracovali –grafické začlenění do plakety, webových stránek atd. 

 

Výrobní náklady max 25 tisíc Kč.

Odměna pro autora realizovaného návrhu: 5000,-Kč

Autor bude uveden na stránkách Člověka v tísni a bude zmiňován v souvislosti s cenou.

 

Deadline pro návrhy: 30.6.2016

Kontaktní osoba:

Adéla Pospíchalová, mail: adela.pospichalova@clovekvtisni.cz, tel: 777 787 968

Adresa: Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

 

 

Člověk v tísni je česká nevládní organizace s mezinárodní působností. V České republice se věnuje vzdělávacím programům (vzdělávání učitelů, tvorba vzdělávacích modulů, zavádění dokumentárních filmů do výuky apod.), sociální práci ve vyloučených oblastech a každoročně organizuje festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Ve světě poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc a věnuje se obraně lidských práv a rozvoji občanské společnosti. V současnosti působí asi ve 30 zemích. 

Lidskoprávním aktivitám se věnuje Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni, které působí ve východní Evropě (Rusko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Moldavsko-Podněstří, Arménie), Latinské Americe (Kuba, Venezuela a Nikaragua), severní Africe (Egypt a Libye) a ve Vietnamu. Zaměřuje se na přímou pomoc a podporu lidem, kteří se kvůli svým občanským aktivitám dostávají do problémů a často končí i ve vězení. Patří mezi ně často novináři, právníci, blogeři nebo aktivisté. Nabízíme jim možnost dočasné relokace, psychologickou pomoc, právní podporu, lékařskou péči i materiální pomoc, pokud se oni, nebo jejich rodiny, dostanou do svízelné finanční situace v důsledku svých občanských aktivit. Dále Centrum podporuje občanskou společnost, novináře a právníky v zemích, kde pracuje, a to hlavně formou školení, tréninků, stáží a poskytováním malých grantů na rozjezd a realizaci jejich vlastních projektů. Vedle práce přímo v zemích s represivními režimy prosazuje lidská práva na mezinárodní úrovni. Prostřednictvím mnoha setkání a akcí se snaží získat podporu veřejnosti, politiků i úředníků státních a mezinárodních institucí pro politiku ochrany lidských práv a demokracie ve světě.

Autor: ČvT

Související články