„Společně toho dokážeme více,“ říkají farmáři z gruzínské vesnice Vartsikhe

Publikováno: 15. 10. 2014 Doba čtení: 4 minuty
„Společně toho dokážeme více,“ říkají farmáři z gruzínské vesnice Vartsikhe
©

Jednoho zamračeného odpoledne se kolem stolu v kanceláři starosty gruzínské vesnice Vartsikhe sešlo sedm farmářů a živě diskutovali se zástupci Člověka v tísni. Mluvili nejprve o výhodách spolupráce malých zemědělců, následně o tom, jak společnými silami zvýšit vlastní produktivitu, a došlo také na praktické otázky spojené s farmařením. Zemědělci totiž před několika měsíci za podpory Člověka v tísni vytvořili družstvo, které by jim mělo s rozvojem podnikání pomoci.

Farmáři o vytvoření kooperativy přemýšleli již delší dobu. Nejenže se doslechli, jak spolupráce funguje v jiných regionech, ale sami ji také několikrát úspěšně vyzkoušeli, nikdy se jí však nepodařilo udržet dlouhodobě. Až se farmáři dozvěděli o programu ENPARD financovaném Evropskou unií.

Na začátku léta 2014 se skupina chovatelů hospodářských zvířat rozhodla, že možnosti nabízené programem ENPARD využije naplno, a založila proto skupinu Ertoba (Jednota). „Máme deset členů a brzo jsme zjistili, že společně toho můžeme dokázat mnohem více, než kdybychom postupovali každý sám za sebe. Proto jsme se také rychle shodli na jménu,“ říká jeden z farmářů a dodává, že je to poprvé, kdy zkusili takový formalizovaný způsob spolupráce založený na přesném rozdělení rolí a zodpovědnosti mezi všechny členy.

#~gallery-890~#

"Děláme skvělý sýr, ale potřebujeme zlepšit produktivitu"

Jako první krok se farmáři rozhodli připravit byznys plán a požádat o organizační, technickou a finanční pomoc z programu ENPARD. Díky tomu se mohli zúčastnit několika tréninků organizovaných Člověkem v tísni, které jsou součástí procesu žádosti o grant. Školení pomohlo zemědělcům lépe pochopit, jak řídit kooperativy, jak v nich rozdělit role a zodpovědnosti a jak férově a efektivně rozdělit získané zdroje. „Také jsme se naučili, jak vypracovat byznys plán, což nám v budoucnu pomůže dosáhnout na kapitál, který nám nyní chybí. A v neposlední řadě jsme si díky plánování vyjasnili společnou vizi, a co od spolupráce vlastně čekáme,“ říkají farmáři.

Člověk v tísni také zprostředkoval farmářům z Vartsikhe návštěvu v družstvu Dovlati nacházející se v sousedské municipalitě Tskhaltubo. Ta má již čtyři roky dlouhou historii a pětadvacet členů. „Návštěva byla pro nás velmi inspirativní. Viděli jsme na vlastní oči, že spolupráce funguje a každý z členů díky ní má dobrý příjem. Pokud se povedlo farmářům z Dovlati změnit jejich život k lepšímu, proč by se to stejné nemohlo povést nám?“ ptají se farmáři.

Členové zemědělské kooperativy Ertoba by se chtěli zaměřit na to, jak zvýšit vlastní produkci imeretského sýra, jež je oblíbený po celé Gruzii. „Máme dostatek krav, umíme dělat skvělý sýr, ale co musíme zlepšit, je efektivita a prosazení našich výrobků na trhu,“ říkají na setkání se zástupci Člověka v tísni. Na něm mají příležitost probrat s nimi své nápady před tím, než je zahrnou do plánu a ten pošlou expertům, kteří jej posoudí.

Za několik týdnů komise expertů rozhodne, zda Ertoba dostane od Člověka v tísni grant. Avšak konkurence je veliká. Pouze osm či devět z osmadvaceti podobných skupin farmářů grant v tomto kole získá. Pokud budou zemědělci z Vartsikhe úspěšní, získají traktor, o nějž v byznys plánu žádali. Další technické vybavení, které traktor k práci potřebuje, si farmáři nakoupí ze svého. „Vzhledem k rozloze půdy, kterou musíme obdělávat, aby bylo z čeho nakrmit krávy, je výhodnější mít traktor vlastní, než si jej pokaždé půjčovat,“ vysvětlují svou volbu.

"Byznys plán musíme zlepšit bez ohledu na výsledek soutěže"

I kdyby farmáři letos traktor nezískali, užitek z programu ENPARD mají už nyní – spojili své síly a zdroje dohromady, umí lépe plánovat podnikání a rozumí více nástrahám a příležitostem, které na trhu se sýrem existují. Ertoba bude navíc v průběhu dalších několika měsíců dostávat od Člověka v tísni školení i konzultace. Díky tomu mohou svůj byznys plán vylepšit a pokusit se grant získat příští rok. „Na byznys plánu musíme zapracovat bez ohledu na výsledek grantového řízení. Přemýšlíme totiž o tom, že produkce masa by pomohla rozšířit spektrum našich produktů, čímž by se omezilo riziko, kterému na trhu čelíme,“ říkají farmáři.

Prostřednictvím programu ENPARD přispívá Člověk v tísni k omezení chudoby v zemědělských oblastech Gruzie. Člověk v tísni poskytuje malým farmářům a zemědělským podnikatelům v regionech Imereti a Racha podporu v rozšiřování jejich produkce pomocí zakládání kooperativ a byznys asociací. Tím mohou farmáři překonat nevýhody plynoucí z omezených zdrojů při hospodaření na nevelkých polích bez spolupráce s ostatními. Členství v družstvech snižuje náklady na zvyšování kvality produkce a zlepšuje přístup farmářů na trh. Díky tomu mohou zemědělci zvýšit své zisky.

Autor: Buba Jafarli, Petr Štefan