Srovnávací analýza k projektu Inspiration Sachsen

Kolektiv autorů

V rámci mezinárodního projektu Inspiration Sachsen byla vyhotovena srovnávací analýza mezi zúčastněnými partnery z Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a svobodného státu Sasko. Tato analýza nabízí srovnání práce s mládeží a mladými dospělými a rozbor veřejných rozpočtů a způsobů financování poskytovatelů služeb. Hlavním cílem analýzy rozpočtů vybraných měst bylo zjistit, z jakého důvodu selhávají dosavadní opatření. Ambicí tohoto rozboru má být navrhnout doporučení, které vychází z analýzy empirických dat a srovnání se Saskem, čímž by se mělo dosáhnout zlepšení dosavadního stavu.

Stáhnout