Stále nevíme, kolik rodičů neposlalo děti k zápisu do MŠ

Publikováno: 18. 10. 2017 Doba čtení: 4 minuty
Stále nevíme, kolik rodičů neposlalo děti k zápisu do MŠ
© Foto: Martin Kovalčík

Nyní známe pouze počet dětí, které nedorazily k zápisu do školky pro ně určené. Důvodů, proč tomu tak je, bude více. Mohly například nastoupit jinam, jen to jejich rodiče nedali vědět.

Nový školní rok s sebou přináší povinnost přihlásit své dítě do posledního ročníku některého z typů předškolního vzdělávání. Zápisy do mateřských škol máme za sebou a tak se objevují první čísla, která ukazují počty rodin, které tuto povinnost nesplnily. Jak tato čísla interpretuje Martina Francuchová, metodička předškolních klubů Člověk v tísni. 

Čím si tato čísla vysvětlujete? Ukazují reálný počet rodin, které tuto povinnost nesplnily?

V tuto chvíli je důležité si uvědomit, že známe pouze počty dětí, které nepřišly k zápisu v místě pro ně určeném. To však není definitivní počet dětí, které skutečně do školky nenastoupí. Přesná čísla budeme znát nejdříve v průběhu září či října.

Naši klienti o povinnosti věděli, otázka zní, co ostatní...

Organizace Člověk v tísni pracuje s dětmi žijícími v různých sociálně vyloučených lokalitách. Někde jsou to vybydlená sídliště, někde ubytovny, někde zapadlé vísky uprostřed hor. Může být důvodem toho, že některé z rodin, se kterými pracujete i to, že se o této povinnosti jednoduše nedozvěděli?

Pokud se budeme bavit o rodinách, se kterými pracuje naše organizace, tak ty se o této povinnosti samozřejmě dozvěděly. Mluvili jsme s nimi o tom, vysvětlovali jim, co vše to pro ně znamená, někoho jsme k zápisům i doprovázeli. Otázka však je, jak je to s rodinami, které s námi nebo s jinou neziskovou organizací v kontaktu nejsou. Ministerstvo sice vydalo před zápisy dobré souhrnné materiály, ve kterých veškeré potřebné informace zveřejnilo, ale ty jsou běžně dostupné především na internetu. Avšak otázka zní, kolik lidí žijících např. po ubytovnách má k internetu přístup. Vím také, že školky si z těchto materiálů vytvářely různé informační letáky a plakáty, které vyvěšovaly na svých budovách. Otázkou ale opět je, kolik rodičů, na které se ptáte, mělo možnost tento plakát vidět. V tom může být kámen úrazu.

Takže ano, určitě bude existovat určité procento rodin, které své děti k zápisu nepřivedly i proto, že o této povinnosti prostě nevěděli. Jaké to procento je v tuto chvíli nelze odhadnout.

Školky neví, co přijde

V rámci projektu K.O.Z.A. spolupracujete se zhruba dvaceti mateřskými školami. Jaká v nich podle vašich informací nyní panuje situace?

Ředitelé a ředitelky mateřských škol mají v tuto chvíli seznam dětí, které k nim k zápisu přijít měly, ale nestalo se tak. A nyní přichází chvíle, kdy by se tyto děti měly najít. A panuje trochu zmatek v tom, kdo by to měl dělat, kdo je za co zodpovědný. Takže některé mateřské školy mají díky svým asistentům kapacity na to, aby se tyto děti pokusily najít samy, jinde tyto kapacity nemají, a proto tuto činnost přehodily např. na OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí). Nikdo neví, kdo je za co zodpovědný.

Dalším problémem, který v současnosti školky řeší, je situace, kdy nepřišlo k zápisu deset dětí, ale ony mají už své kapacity naplněny a děsí se toho, co budou dělat, pokud se jim tam v září tyto děti přeci jen objeví. Netuší, co by v tom případě dělaly.

Povinný předškolní rok je opatření, které má pomoci dětem, které v minulých letech neabsolvovaly žádnou předškolní přípravu, díky čemuž přicházely do školy nepřipraveny. Velká část z nich pochází z prostředí, ve kterém pracujete. Velmi často jsou z chudých rodin, které čelí exekucím, rodiče mají nízké vzdělání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Pro ně může být pětitisícová pokuta, která za nesplnění této povinnosti hrozí, likvidační. Co si myslíte o této sankci?

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy je zákonem zavedený poslední předškolní rok povinný pro všechny děti. Pokud někdo povinnost danou zákonem nesplní, je jasné, že přijde sankce. Problém v tomto případě je právě ten fakt, že tato povinnost je zavedena z důvodu podpory dětí a jejich rodičů. A je otázka, co případné správní řízení a následná pokuta udělá např. s motivací rodičů děti do školky posílat.

A z našich dlouholetých zkušeností jasně vyplývá, že právě motivace hraje velmi důležitou roli pro dosažení úspěchu, což je dítě pravidelně navštěvující nějaký z typů předškolní výchovy.

Část dětí nastoupila jinam 

Pojďme k důvodům, které mohly vést k tomu, že se určitý počet dětí nedostavil k povinnému zápisu do mateřské školy. Vím, že to ještě nelze s určitostí říci, ale přesto zkuste odhadnout, jaké jsou hlavní důvody toho, že někteří rodiče tuto povinnost nesplnili?

První možný důvod jsme již načrtli – určitě bude existovat určitý počet rodičů, kteří o tom prostě nevěděli. Dále bude také existovat skupina rodičů, kteří tak neučinili i přesto, že o té povinnosti věděli. Podle mě budou značný podíl tvořit děti, které byly přihlášeny jinam než je jejich spádová školka a pouze to rodiče zapomněli dát vědět. Část dětí také může žít se svými rodiči v zahraničí. Těch důvodů bude více a v tuto chvíli je potřeba být trpělivý a počkat na relevantní data, která nám ukáží, jaká je realita.

Jak se vlastně díváte na toto opatření vy, se zkušeností z práce s dětmi, které podporu před nástupem do školy zřejmě potřebují ze všech nejvíce?

Těch problémů je více, jedním z nich je plošnost tohoto opatření. Daleko efektivnější by bylo vytipovávat potřebné děti a rodiny a ty pak podporovat podle jejich individuálních potřeb. Pro mě je problém také to, že se toto opatření zaměřilo pouze na poslední ročník. Zkušenosti z našich předškolních klubů mluví jasně. Čím déle s dětmi pracujeme, tím větších úspěchů lze dosáhnout. A jeden rok mnohdy nestačí. Nebo jinak řečeno, je obrovský rozdíl mezi tím, čeho jsme schopni dosáhnout v případě, kdy k nám do předškolního klubu přijde dítě ve třech letech (což považujeme za ideální) nebo až v pěti letech.

Autor: Martin Kovalčík

Související články