Světlá budoucnost: Generální tajemník OSN navštívil rodinu v Mongolsku

Publikováno: 29. 8. 2022 Doba čtení: 7 minut
Světlá budoucnost: Generální tajemník OSN navštívil rodinu v Mongolsku
© UNICEF Mongolia

Srpen byl pro Mongolsko výjimečným měsícem – zemi na pozvání prezidenta Mongolska, Khurelsukh Ukhnaa, navštívil Generální tajemník OSN, António Guterres. Během svého krátkého pobytu Guterres navštívil rodiny, které se účastní projektu imlementovaného agenturami OSN v Mongolsku ve spolupráci s Člověkem v tísni. Munkhjargal Bat, Bolor Amarjargal a jejich nejmladší, rok stará dcera Nandia se v rámci této příležitosti setkali s generálním tajemníkem OSN Guterresem v modelovém geru (v češtině známějším pod jménem jurta). Tento ukázkový ger je celoročně vystavený pro veřejnost v rámci projektu nazývaného CHIP (v angličtině Cooking, Heating and Insulation Product), jehož účelem je vedle zateplení gerů a instalace termostatu také výměna tradičních, avšak zdraví škodlivých, kamen na uhlí za sadu elektrických přímotopů. Celý tento komplexní balík služeb a produktů je v Mongolsku znám pod názvem CHIP produkt.

„Setkání mé dcery s Generálním tajemníkem Organizace spojených národů je pro nás zážitkem, který si v rodině budeme pamatovat po zbytek života,“ říká Munkhjargal Bat, obyvatel Ulánbátaru.

Bylo mi potěšením podělit se o zkušenost naší rodiny s produktem CHIP s takto důležitým zástupcem OSN. Pokusil jsem se navázat hovor v angličtině a začal slovy: “Dobrý den. Jmenuji se Munkhjargal a toto je má rodina. Jak se máte?” Měli jsme krátký rozhovor a myslím, že [Generální tajemník OSN] byl příjemně překvapen, že zrakově postižený člověk je schopen ovládat elektrické spotřebiče poskytnuté v rámci balíčku CHIP bez asistence.

Projekt CHIP je financován Švýcarskou rozvojovou agenturou, ze zdrojů UNICEF a mongolské vlády, a také s pomocí dárců z České republiky, kteří přispěli do veřejné sbírky Člověka v tísni, Skutečné pomoci. Za implementaci projektu je zodpovědný Člověk v tísni ve spolupráci s Mongolskou asociací pro udržitelné finance a Mongolskou technickou univerzitou. Celý projekt reaguje na problém extrémního znečištění ovzduší v městkých oblastech Mongolska, ke kterému přispívají statisíce domácností žijících v profukujících gerech. Tyto rodiny často nemají k dispozici jiná paliva k vyhřátí svých obydlí než uhlí či dřevo. Tím však do vzduchu vypouští toxické látky, které jsou zdrojem onemocnění dýchacích ústrojí a jiných závažných chorob.

Při návrhu projektu CHIP byla důsledně sledována kritéria cenové dostupnosti a efektivity, tak, aby byl výsledný produkt vhodný zejména pro zranitelné rodiny v Mongolsku. V kontextu extrémně chladných zim, kdy rtuť teploměru klesá až k -40 °C, představuje CHIP produkt tolik potřebný alternativní zdroj tepla, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí. Vyřazením uhlí pomocí produktu CHIP je výrazně zlepšena kvalita ovzduší jak venku, tak uvnitř gerů. Dosud si produkt CHIP zakoupilo s finanční podporou více než 1000 rodin, včetně Munkhjargalovy rodiny.

Generální tajemník OSN Guterres byl produktem CHIP a výhodami, jež přináší Munkhjargalovi a jeho rodině, příjemně překvapen. Zároveň při své návštěvě poukázal na potenciál Mongolska stát se světovým lídrem v oblasti obnovitelných energií, a to způsobem, který by zemi umožnil zachovat si surovinovou nezávislost a zároveň přispěl k vytváření ekonomických příležitostí.

„Vidím pro svoji dceru Nandiu světlou budoucnost – setkala se s generálním tajemníkem OSN, a to je příležitost jednou za život,“ říká Munkhjargal.

“Jako Češka pracující na projektech na zlepšení kvality ovzduší v Mongolsku jsem vděčná za to, že naše snahy mohou být oceněny Generálním tajemníkem OSN,“ dodává Hanh, projektová manažerka v Člověku v tísni.

Příběh Munkhjargal a projektu CHIP

Munkhjargal bydlí v jednom z nejchladnějších a nejvíce znečištěných měst na světě, Ulánbátaru. Žije zde se svou manželkou a 5 dětmi, stejně jako zhruba polovina obyvatel této země, která rovněž obývá tradiční gery. Až donedávna byla rodina zvyklá každý rok pálit uhlí k vyhřátí svých obydlí během mrazivých zimních období. S ohledem na počet domácností, které musí spoléhat na uhlí jako na jediný dostupný zdroj tepla, se však tento zvyk významně podepisuje na kvalitě ovzduší v zemi běhěm zimy.

Kamna na uhlí tradičně využívaná v mongolských gerech jsou obvzláště problematická pro Munkhjargal kvůli jeho zrakovému postižení. Otevřená kamna, která se obvykle nachází uprostřed geru bez jakékoliv vnější zábrany, rovněž představují nezanedbatelné nebezpečí úrazu pro mladší děti. Bolestivá nehoda se nevyhnula ani Munkjargalově rodině, kdy v roce 2019 jejich druhý nejstarší syn při hře skočil na vařící kamna. S popáleninami druhého stupně jej ambulance v rychlosti dopravila do nemocnice, kde následně strávil několik dlouhých týdnů bolestivé a nákladné rekonvalescence. Po této nehodě se Munkhjargal se svojí ženou rozhodli vyhledat alternativní zdroje tepla pro jejich ger.

„Byl to jeden z nejděsivějších dnů v mém životě. Moje žena a dítě začali křičet, ale kvůli mému zrakovému postižení jsem v tu chvíli neměl ponětí, co se děje. Slyšel jsem svoji ženu říkat, že na kamnech zůstala kůže našeho syna poté, co ho po pádu zvedla. Ale pro nás jako rodiče je povinností zajistit bezpečí našich dětí,“ říká Munkhjargal.

Takové nehody jsou bohužel pro obyvatele země běžné; tisíce dětí v Mongolsku každoročně utrpí popáleninová zranění způsobená manipulací či dotykem s kamny. Pro rodiny po celém Mongolsku, které stále používají otevřená kamna na uhlí uprostřed svých domovů, je tak potřeba najít alternativní řešení umožňující předejít podobným nehodám, které mohou v horších případech způsobit doživotní postižení.

Před rokem se Munkhjargalova žena, Bolor, náhodně dozvěděla o produktu CHIP přes sociální média. Již na první pohled tento produkt vypadal jako ideální alternativa namísto otevřených kamen; alternativa, která by rodině odlehčila z každodenního stresu a odstranila nebezpeční úrazu, která kamna představují. Okamžitě tak kontaktovala zástupce projektu CHIP s dotazem, jak by mohla její rodina CHIP produkt zakoupit s finanční podporou poskytovanou v rámci projektu zranitelným rodinám. V původním znění vstupních kritérií však nesplňovala kvalifikační podmínky, jelikož nebyla formálně zaregistrovaná jako obyvatelka distriktu Bayanzurkh.

Jeden z pracovníků projektu CHIP však inicioval setkání se sociálním pracovníkem z příslušného distriktu, který zprostředkoval proces umožňující rodině kvalifikaci jako příjemce pomoci v rámci projektu. Později se Munkhjargal zúčastnil jedné ze série informativních schůzek organizovaných pod projektem CHIP, kde získal potřebné detaily o produktu. 

CHIP produkt plně funkční

„Před 6 lety, než jsem ztratil zrak, jsem pracoval jako elektrikář. Zajímalo mě, na jakém principu CHIP produkt funguje, což jsem se dozvěděl na jedné z informativních schůzek v Bayanzurkh distriktu. Během schůzky jsem měl příležitost mluvit s projektovým týmem CHIP a také s vyučujícím z Mongolské technické univerzity, B. Munkbayarem. Vysvětlil mi krok po kroku, jak celý produkt funguje – jak jsou tradiční kamna nahrazena elektrickými přímotopy, jaké materiály jsou použity na zateplení geru, funkci termostatu, proces instalace ventilačního systému, atd. Když jsem to slyšel, byl jsem absolutně přesvědčený, že je to ten správný krok pro moji rodinu,“ říká Munkhjargal.

Od té doby, co s pomocí produktu CHIP nahradili původní otevřená kamna elektrickými přímotopy a zlepšili zateplení geru, si Munkhjargal i Bolor všimli drobných, avšak zásadních změn ve svých životech. Ženy v Mongolsku obvykle denně stráví hodiny přípravou uhlí či dřeva a udržováním ohně po celý den a noc. Udržet oheň v kamnech až do rána během zimního období je však prakticky nemožné. Ženy tak musí vstávát v brzkých ranních hodinách, aby udržely teplo ve svých gerech. Díky produktu CHIP však ženy ´ušetří´ zhruba 41 minut denně – s elektrickým přímotopem odpadává nutnost každodenního čištění všudypřítomného popela a udržování ohně v kamnech.

„Předtím, než jsem měla děti, jsem občasně pracovala jako uklízečka. Krátkodobě jsem tak uklízela v kancelářích nebo bytech, kdykoliv jsem obdržela hovor od klienta. Protože se jednalo o nárazovou práci, která mohla přijít v jakoukoliv denní hodinu, musela jsem vždy připravit uhlí a kamna pro mého manžela, v případě, že by se ger příliš ochladil během doby, kdy jsem byla v práci,“ říká Bolor.

„Žít s pěti dětmi v jednom geru není jednoduché. Děti rády objevují, hrají si s uhlím, vkládají si ho do úst, a můj manžel často nemůže najít uhlí a potřebné nástroje pro založení ohně na svém místě. Od té doby, co místo kamen máme přímotop, už nemusím každý den připravovat uhlí a kamna. Stačí jen stisknout vypínač u přímotopu a je to.“

Znečištění ovzduší a s tím spojená zdravotní rizika u dětí, která vedle starších lidí a těhotných žen představují nejohroženější skupinu, jsou zdrojem starostí nejen pro Munkhjargal a Bolor, ale pro všechny rodiče v Mongolsku. 

O projektu CHIP

CHIP (v angličtině Cooking, Heating, and Insulation Product) je komplexní balíček produktů a služeb, který v sobě zahrnuje výměnu kamen v tradičních mongolských gerech za elektrický přímotop, zlepšení systému zateplení v geru a úpravu ventilačního systému pomocí zelených technologií, které jsou navíc cenově úspornější. Projekt CHIP je realizován i díky neocenitelné pomoci lidí z České republiky, kteří se rozhodli darovat příspěvek do veřejné sbírky Člověka v tísni, Skutečné pomoci.

UNICEF ve spolupráci s Člověkem v tísni, oddělením stavebního inženýrství a architektury pod Mongolskou technickou univerzitou (MUST) a Mongolskou asociací pro udržitelné finance (MSFA) projekt CHIP realizovali v provinciích Gobi-Altai a Umnugobi na jihu, a provincii Bayankhongor na jihozápadě země. V hlavním městě Ulánbátáru je CHIP produkt nabízen v distriktech Bayanzurkh a Songinokhairkhan, kde projekt pomáhá rodinám překonat chladné zimy v teple, a v prostředí, které je bezpečné pro děti a zároveň zdravotně nezávadné. 

Autor: Puntsag Tina - Communications and Advocacy Manager, PIN, Khishigjargal Batjantsan - Programme Officer, UNICEF

Související články