Světová škola nabízí metodickou podporu školám pro další školní rok!

Světová škola nabízí metodickou podporu školám pro další školní rok!

1. 9. 2020

Podívejte se na záznam informačního webináře pro zájemce o program Světová škola. Seznámíte se jak s principy globálního rozvojového vzdělávání a cíly programu Světová škola, tak s konkrétními příklady z praxe jednotlivých škol. O svých zkušenostech s programem promluví také host webináře, František Brauner z gymnázia Olomouc-Hejčín. 

Podívejte se na záznam informačního webináře a přihlaste se do dalšího ročníku!


Co vám projekt Světová škola přinese?

  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky a každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • V neposlední řadě dáváte najevo, že Vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.

Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh se s námi podělila o to, co jí samotné přineslo zapojení do programu Světová škola. Podívejte se!


Přihlašování končí 15. 9. 2020.

Přihlášku najdete http://www.svetovaskola.cz/formulare nebo napište pro více informací našim koordinátorům http://www.svetovaskola.cz/kontakty  

Autor: Varianty