Téměř 100 rodin ze sociálně vyloučeného prostředí se podařilo podpořit v rámci služby „Podpora vzdělávání“

Publikováno: 4. 1. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Téměř 100 rodin ze sociálně vyloučeného prostředí se podařilo podpořit v rámci služby „Podpora vzdělávání“
© Foto: Adrià Crehuet Cano

Loňský rok, v rámci naší služby „Podpora vzdělávání“, hodnotíme jako velmi úspěšný. Podařilo se nám totiž podpořit téměř 100 rodin ze sociálně vyloučených lokalit z našeho regionu.

Tuto službu realizujeme v lokalitách Cheb, Sokolov, Chodov, K. Vary a Nejdek. Zaměřujeme se na podporu rodin a dětí, které se nachází v tíživé situaci v oblasti vzdělávání, výchovy a rodičovských kompetencí. Pracovnice se nejčastěji věnují dětem při zvládání obtížných předmětů v rámci doučování. Největší zájem bývá o doučování matematiky, českého jazyka a v poslední době i cizích jazyků. Naší cílovou skupinou jsou děti, které navštěvují 1. a 2. stupeň základních škol. Doučování je poskytováno dětem přímo v domácnostech, ať už prostřednictvím pracovníků nebo dobrovolníků. Oslovili jsme studenty středních škol a jejich zájem nás samotné překvapil. V současné době doučuje v rodinách 30 dobrovolníků. Jsme rádi, že se díky naší práci můžeme potkat s takovými lidmi, kteří i v dnešní hektické době mají čas a chuť pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Nastane-li situace, kdy není možné doučovat přímo v rodině, ať už kvůli vzdálenosti klienta nebo nevyhovujícím podmínkám, nabízíme možnost vypůjčení počítače a internetu. Díky tomu jsme schopni klientům zajistit i tzv. online doučování. V tomto školním roce se nám podařilo do rodin vypůjčit 10 počítačů.

V rámci služby „Podpora vzdělávání“ také realizujeme mimoškolní a volnočasové aktivity, kde s dětmi pracujeme ve skupinách. Pravidelně pořádáme výlety, příměstské tábory, jednodenní motivační akce nebo tvořivé dílny.

Stále více se rozšiřuje spolupráce s regionálními školami. V současné době je to zhruba 20 školských zařízení v celém Karlovarském kraji. V posledních letech se přístup škol k naší službě změnil, za což jsme moc rádi. V praxi to znamená, že nás sami pedagogové kontaktují s prosbou o pomoc. Spolupracujeme také s dalšími institucemi a organizacemi na místí úrovni.

V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na další nábory dobrovolníků, kteří budou mít chuť spolupracovat i se staršími dětmi. Jako největší výzvu totiž vnímáme doučování dětí druhého stupně v odborných předmětech.  

Autor: Barbora Vlachá, Růžena Podhorská, Lesia Tomčíková

Související články