Transformace - místní samospráva

Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva je další kniha o transformaci, která se tentokrát soustředí na transformaci místní samosprávy. Decentralizace státní moci a přiblížení rozhodování o rozvoji a financování měst občanům je jedním ze základních demokratizačních procesů, kterými země po pádu totalitního zřízení zpravidla procházejí. Knihu jsme prozatím vydali v ruštině a je určena pro běloruskou veřejnost a zájemce z dalších postsovětských zemí, které buď očekávají nebo právě procházejí transformací.

 

Obsahem knihy jsou osobní vzpomínky starostů na jejich první roky v úřadu po pádu komunismu a hlavně odborné statě věnované českým porevolučním zkušenostem v následujících oblastech: obecné principy fungování obcí (finance, rozvoj, veřejné služby a veřejný pořádek), mezinárodní spolupráce obcí, komunikace obcí s občany a Svaz měst a obcí. Texty jsou také proloženy ukázkami různých dokumentů a statistikami.


Publikace byla vydána v roce 2007 společností Člověk v tísni a Svazem měst a obcí ČR za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Stáhnout