UBUNTU – škola demokratického občanství

Publikováno: 20. 6. 2019 Doba čtení: 1 minuta
UBUNTU – škola demokratického občanství
© Klára Horáčková

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“ (Arcibiskup Desmond Tutu)

Základní informace:

Název projektu CZ: UBUNTU – škola demokratického občanství

Zkrácený název projektu: UBUNTU

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129

Dotační titul: OP VVV, PO 3, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Žadatel projektu: Středisko ekologické výchovy SEVER

Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. - vzdělávací program Varianty

Spolupracující organizace: Národní síť Zdravých měst ČR ,Informační centrum OSN, Praha

Projekt UBUNTU – škola demokratického občanství je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. Jejich jádro tvoří kolegiální podpora pedagogů a komunitní žákovský projekt – tedy zapojení žáků do rozhodovacích procesů a veřejného života v místě, kde žijí či studují. Cílem projektu je dále budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje a rozvoj dovedností spolupráce, řešení problémů a dovedností ke kritickému pochopení světa. Sdílení a spolupráce pedagogů i žáků navzájem, je jedním ze základních pilířů pro dlouhodobý rozvoj demokratické kultury na škole


Autor: Varianty

Související články