UDĚLEJME SVĚT ORANŽOVÝ: KONEC NÁSILÍ NA ŽENÁCH. HNED!

Publikováno: 30. 11. 2021 Doba čtení: 3 minuty
UDĚLEJME SVĚT ORANŽOVÝ: KONEC NÁSILÍ NA ŽENÁCH. HNED!
© Foto: PIN

Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách, který si připomínáme 25. listopadu, zahájil 16 dní aktivismu a vyvrcholí 10. prosince Mezinárodním dnem lidských práv. Po celém světě se uskutečňují podpůrné veřejné akce a ikonické stavby jsou osvícené oranžovým světlem, které představuje ,,světlou budoucnost bez násilí na ženách a dívkách".

Od roku 1991 se kampaně zúčastnilo více než 6 000 organizací z přibližně 187 zemí. Kampaň #16days proti genderově podmíněnému násilí každoročně přináší nové téma nebo navazuje na témata z let předešlých. Téma se zaměřuje na jednu oblast genderové nerovnosti a snaží se na tyto problémy upozornit a provést změny, které budou mít dopad. Letošním tématem je Oranžový svět: Konec násilí na ženách!

Podle organizace UN Women:

- 1 ze 3 žen a dívek - přibližně 735 milionů - zažije během svého života fyzické nebo sexuální násilí, nejčastěji ze strany intimního partnera.

- Každý den je 137 žen zabito členem své rodiny.

- Méně než 40 % žen, které zažívají násilí, vyhledá jakoukoli pomoc.

- V celosvětovém měřítku násilí na ženách neúměrně postihuje země a regiony s nízkými a středními příjmy.

Násilí na ženách je jedním z nejrozšířenějších případů porušování lidských práv na světě, které má své kořeny v genderové nerovnosti, diskriminaci a škodlivých kulturních a společenských normách.

Dopady pandemie Covid-19

Výzkumy ukazují, že od vypuknutí COVID-19 se zintenzivnily všechny druhy násilí na ženách a dívkách, zejména domácí násilí. Během pandemie se celosvětově zvýšil počet hlášení o násilí ze strany partnerů, přičemž v některých zemích se počet volání na linku důvěry zvýšil až pětinásobně.

- Sexuální obtěžování a další formy násilí na ženách se nadále vyskytují na ulicích, ve veřejných prostorách i na internetu.

- Oběti mají omezené informace a povědomí o dostupných službách a omezený přístup k podpůrným službám.

- V některých zemích byly zdroje a úsilí odkloněny od reakcí na násilí páchané na ženách k okamžité pomoci v rámci programu COVID-19.

Člověk v tísni se připojuje ke kampani!

Člověk v tísni se připojuje ke kampani 16 dní aktivismu; zde jsou některé z možností:

Pomáháme ženám v Angole uvěřit, že na to mají

Od roku 2013 pomáhá Člověk v tísni v Angole místním ženským skupinám a nevládním organizacím v boji proti chudobě a domácímu násilí na ženách a dětech. Zaměřili jsme se na zkvalitnění poradenských služeb pro oběti a na osvětové kampaně.


Člověk v tísni v Mongolsku vyzývá muže, aby také nosili bílé stužky

V Mongolsku se v Den bílé stužky vyzývají muži a chlapci, aby nosili bílé stužky jako symbol odporu proti násilí na ženách. Během kampaně #16days náš tým v Ulánbátaru znovu vyzve muže k účasti na ukončení genderového násilí.

Gruzínská pobočka Člověk v tísni se připojuje k 16 dnům aktivismu

Člověk v tísni se v Gruzii hrdě připojuje ke kampani 16 dní a vyjadřuje solidaritu se všemi ženskými oběťmi násilí.


Člověk v tísni v Nepálu posiluje postavení žen prostřednictvím vzdělávání

Jedním z osvědčených způsobů, jak snížit násilí páchané na ženách, je zvýšit možnosti vzdělávání žen a dívek, což vede k jejich větší finanční soběstačnosti. Člověk v tísni v Nepálu tento rozvojový přístup podporuje již řadu let: Ke kampani #OrangeTheWorld se připojila i naše pobočka v Kambodži


Násilí na ženách se projevuje ve fyzické, sexuální a psychické podobě, včetně:

- násilí v partnerském vztahu (bití, psychické týrání, znásilnění v manželství, vraždy žen)

- sexuální násilí a obtěžování (znásilnění, vynucené sexuální akty, nechtěné sexuální návrhy, sexuální zneužívání dětí, nucené sňatky, pouliční obtěžování, pronásledování, kybernetické obtěžování)

- obchodování s lidmi (otroctví, sexuální vykořisťování)

- mrzačení ženských pohlavních orgánů

- dětské sňatky


Co můžete udělat vy sami?

Šiřte informace o ukončení násilí na ženách a zapojte se do 16 dnů aktivismu. Použijte hashtagy jako #16days, #16daysofactivism, #GenerationEquality, #SpotlightEndViolence, #DomesticAbuse, #EndGVB, #StopChildMarrige, #OrangeTheWorld a #WithHer a vyjádřete svou podporu online. Podpořte organizace, které bojují za rovnost. A pokud ve svém okolí uvidíte ženu nebo dívku, která je obětí násilí, pomozte jí vyhledat pomoc.

Kde najdete další informace:

https://spotlightinitiative.org

https://www.unwomen.org/

https://ncadv.org

https://16dayscampaign.org 

Autor: Veronika Gabrielova, PIN Communication Officer

Související články