V afghánské vesnici se učí hospodařit s krajinou

Publikováno: 6. 8. 2014 Doba čtení: 2 minuty
V afghánské vesnici se učí hospodařit s krajinou
© Foto:

Obyvatelé vesnice Pista Balla v podhůří afghánského Hindúkuše jsou závislí na zemědělství a pastevectví, a tak políčka zabírají každé obdělávatelné místo. Z rozoraných strmých svahů při deštích a suchách mizí ornice a farmáři každým rokem sklidí méně. Krajina bez stromů navíc není schopná zadržet vodu a vesnici často sužují lokální povodně.

Jedna z nich zasáhla obec i v dubnu 2013, kdy jsme ve vesnici začali pomáhat. Po pár průzkumech bylo jasné, že místní intenzivním obděláváním a sekáním veškerých rostlin ze svahů oslabují půdu a sami tak zvyšují riziko povodní. Zemědělci zpočátku tvrdili, že přeci nedělají nic jiného, než jejich předci. Třicet let staré satelitní snímky však prokázaly, že stejnou oblast obývalo daleko méně lidí a s přibývajícími obyvateli se rozrostla i plocha obdělávané půdy.

Po mnoha školeních místní začali dopady nešetrného zemědělství vnímat jako ohrožení vlastní existence a zajímali se, jak situaci řešit. Ve vesnici vysadili několik nových sadů zavlažovaných šetrným kapkovým systémem, jenž je pro oblast bez vody jediným způsobem závlahy.

Místní také při veřejných pracích, kdy zároveň nejohroženější rodiny dostaly možnost si přivydělat, vykopali na okolních kopcích tisíce příkopů. Ty slouží k zachycení vody, která by jinak stekla po jílovité půdě. V příkopech jsou navíc zasazené pistácie nebo jalovce odolné vůči suchu. Dřeviny by v budoucnu měly pomáhat nejen ke zpevnění svahů, ale také vesničanům poskytovat zdroj příjmů.

Farmáři se navíc učí, jak obdělávat svá políčka, aby zachytávala více vody, a zdokonalují se v pěstování nových plodin. S naší pomocí zakládají zeleninové zahrady využívající daleko méně vody. To vše by místním mělo zajistit rozmanitější stravu a zároveň je naučit šetrně hospodařit se svými přírodními zdroji. Podobně pracujeme v dalších 74 afghánských vesnicích.

O naší činnosti v Afghánistánu a mnoha dalších oblastech po celém světě se více dozvíte v naší výroční zprávě.

Autor: