V Jeseníku řešíme oblast pracovního práva

Publikováno: 19. 1. 2017 Doba čtení: 3 minuty
V Jeseníku řešíme oblast pracovního práva
© ČvT archiv

Hledáte vhodné zaměstnání? Nebo jste zaměstnaní, ale nejste spokojeni s pracovními podmínkami? Zaměstnavatel nevyplácí mzdu včas? Můžeme Vám bezplatně pomoci.

V rámci poskytování sociálních služeb se často setkáváme s lidmi, kteří hledají zaměstnání. Během konzultací vytváříme životopis a průvodní dopis, připravujeme se na výběrová řízení. Využít můžeme také profesní diagnostiku. Díky ní klient zjistí, jaké pracovní pozice se nejlépe hodí k jeho konkrétní povaze (osobnosti), co od práce očekává, kde jsou jeho přednosti a na jakou oblast se zaměřit. Mnohdy pro návrat na pracovní trh stačí málo – získání většího sebevědomí, ukázání jiné možnosti nebo pouze informační podpora.

Často se setkáváme s tím, že nemá při exekucích smysl pracovat. Smysl to má! Zvlášť pokud zaměstnanec rozumí tomu, jak se exekuce promítne do jeho mzdy.

Během spolupráce s klienty také vyjednáváme se zaměstnavateli s cílem vytvořit vhodné pracovní pozice, šité na míru konkrétnímu zaměstnanci. Cílem spolupráce s klientem je nejen uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, ale zejména udržení se v práci co nejdéle. Podporu většinou poskytujeme oběma stranám – zaměstnanci i zaměstnavateli. Usilujeme o nastavení pracovních podmínek tak, aby lidé chodili do práce rádi, s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, a aby byla práce přínosem pro obě strany.

Velmi těžce se hledá práce osobám např. se zdravotním postižením, starším osobám, lidem bez vzdělání.

Naší snahou je také vedení zaměstnavatelů k legalizaci pracovněprávních vztahů a odbourávání tzv. práce „na zkoušku“ bez pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní poměr.

Někteří zaměstnavatelé využívají strachu lidí ze ztráty zaměstnání. A tak se v poslední době více setkáváme s porušováním právních předpisů v oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstnanosti.

O co konkrétně jde - co řešíme?

Často se setkáváme s porušováním pracovněprávních předpisů. Většinou se témata týkají odměňování za práci (nedodržení výplatního termínu nebo špatně vypočtené mzdy), neproplácení přesčasů a příplatků, neposkytování odpočinku mezi směnami nebo během týdne, a s tím spojené dvojí evidence docházky.

Velkým problémem jsou pracovní podmínky a diskriminace, kterou lze zaznamenat již u výběrových řízení vyžadováním nadbytečných nebo diskriminačních údajů. Z tohoto důvodu na tyto situace klienty připravujeme. Jsou informováni, na co mají a nemají zaměstnavatelé a zaměstnanci právo, jak reagovat a kde získat podporu.

Nezapomeňte, že i vy máte právo svou situaci řešit!

Zaměstnanec se může obrátit na odbory nebo na místně příslušné pracoviště inspekce práce. Také je možné podat podnět elektronicky na Státní úřad inspekce práce. Případně můžeme pomoci my.

Terénní pracovníci naší organizace poradí všem, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti či právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Poskytujeme pomoc ve formě bezplatného právního poradenství, nabízíme podporu při vyjednávání se zaměstnavatelem nebo při podání podnětu k inspekci práce nebo úřadu práce. V některých případech pak podáváme žaloby k soudu.

Kam se obrátit - kde najdu organizaci Člověk v tísni?

Nejjednodušším způsobem je kontaktovat naše pracovníky telefonicky.

Na tuto problematiku se specializuje Ing. Petra Vrbová, telefon: 739 320 222. Pomoci může ale kterýkoli z pracovníků.

Doporučujeme přijít do naší kanceláře v Jeseníku, Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS) v rámci konzultačních hodin (středa 9 – 12 hodin). V této době je minimálně jeden z pracovníků k zastižení a není třeba se objednávat.

  

Autor: Petra Vrbová, Terénní pracovnice

Související články