V kraji je o řešení dluhových pastí obrovský zájem

Publikováno: 8. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
V kraji je o řešení dluhových pastí obrovský zájem
© Foto:

Plzeň (8. 7. 2014) - Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni proškolila v rámci projektu Obezřetnost se vyplácí dalších padesát tři sociálních pracovníků obcí a poskytovatelů sociálních služeb z Plzeňského kraje v dluhové problematice. Kurzy vedli zkušení poradci, kteří mohou využít několikaleté zkušenosti s pomocí lidem topícím se v dluzích. „Předlužených lidí je čím dál víc a s dluhovou problematikou se tak setkávají sociální pracovníci po celém kraji velmi často. Na našich kurzech se naučí, jak efektivně zadluženým lidem pomoci,“ uvádí Petra Šmídlová, koordinátorka projektu. Ta doplňuje, že poptávka ze strany sociálních pracovníků značně převyšovala kapacitu kurzů.

Účastníci ocenili zejména možnost praktického využití získaných informací, jejich šíři a odbornost lektorů. Oblast protidluhového poradenství je velmi složitá a pokud se jí sociální pracovníci dlouhodobě intenzivně nevěnují, mohou velmi rychle ztratit krok. „Jsme rádi, že jsme díky podpoře projektu mohli nabídnout naše znalosti a zkušenosti dalším pracovníkům zdarma a znásobit tak šanci, že potřebným lidem někdo pomůže. Naše kapacita je omezená a službu navíc musíme dále redukovat, neboť nám chybějí finanční prostředky na její zajištění, které by odpovídalo potřebám obyvatel kraje,“ konstatuje Aleš Kavalír, ředitel regionální pobočky společnosti Člověk v tísni.

Během pěti let, kdy byla služba dluhového poradenství podporována z prostředků EU, organizace pomohla tisícovce lidí z Plzeňského kraje. V rámci seminářů a vzdělávacích kurzů předávala své zkušenosti dalším sociálním pracovníkům. „V rámci kampaní jsme se snažili také upozorňovat na největší nešvary „šmejdů“, kteří se pohybují v oblasti byznysu s dluhy a s chudobou obecně,“ shrnuje činnost dluhového programu Kavalír. I přes dosavadní úspěchy této služby a podporu ze strany některých měst se však organizaci nepodařilo zajistit hlavní část finančních prostředků, tedy dostatečnou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, která je administrována za účasti kraje. „Snažíme se dokládat příběhy lidí, se kterými pracujeme i intenzitu a obsah naší práce. Přesto je naše poradenství na rozhodujících místech pravděpodobně vnímáno jako nadbytečná služba, která lidem nepomáhá. Přitom jsme mnoha lidem pomohli s oddlužením nebo snížením nepřiměřených sankcí či nákladů na vymáhání a díky tomu se podařilo jejich situaci stabilizovat,“ krčí rameny Aleš Kavalír.

Projekt Obezřetnost se vyplácí bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Nabídne semináře pro strážníky městské policie a učitele základních a středních škol. V rámci projektu koncem léta také vyjde aktualizovaná a rozšířená příručka, kterou organizace vydala v minulém roce (http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/plzen/plzen/info/pruvodce-nejen-pro-seniory).

Projekt Obezřetnost se vyplácí je podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Plzeňského kraje.

Dluhoví poradci organizace působí v Plzni, na Rokycansku, Klatovsku, Domažlicku, Horšovskotýnsku, Stodsku a Nýřansku. Jejich kapacita však musela být od dubna výrazně omezena.

Více informací: Dalibor Hapl, tel.: 739 320 308, email: dalibor.hapl@clovekvtisni.cz

Autor: