V Podněstří jsme otevřeli nezávislý kulturní klub

Publikováno: 12. 11. 2012 Doba čtení: 2 minuty
V Podněstří jsme otevřeli nezávislý kulturní klub
© Foto:

Aktivní občanská účast na veřejném životě má v Podněstří slabou tradici. V tomto mezinárodně neuznaném regionu Moldavska se ale blýská na lepší časy. Na konci roku 2011 zde proběhly volby, které možná pomohou tento „skanzen komunismu“ posunout směrem k demokratickým standardům. Člověk v tísni pomohl rozjet úspěšný kulturní prostor pro nezávislou kulturu v Tiraspolu a plánuje podobné projekty i v dalších městech.

Autoritářský režim, zde během posledních dvaceti let šířil studenoválečné vidění světa. Místní často žili v přesvědčení o vnějším nepříteli, který se snaží rozbít „nezávislost“ této neuznané republiky. Nové myšlenky, názory a přístupy jsou zde dlouhodobě považovány spíše za nebezpečné a nepřátelské než jako zdroj inspirace.

V prosinci 2011 si ale Podněstřané hlasitě řekli o jinou budoucnost. Voliči, znechuceni kritickou ekonomickou situací a rozbujelou korupcí, totiž ve volbách sesadili z postu prezidenta Igora Smirnova, který zde vládnul 20 let. Na jeho místo si zvolili mladého, ovšem rovněž politicky protřelého, Jevgenije Ševčuka, do kterého nyní vkládají velké naděje.

V současném období zásadních politických změn jsme se spolu s místní partnerskou organizací Apriori rozhodli nabídnout Podněstřanům alternativu a pomoci jim prozkoumat nové možnosti svobodnějšího občanského života. Nově otevřený klub je v Podněstří první svého druhu. Jeho cílem je vytvořit prostor pro setkávání lidí se zájmem o věci veřejné a alternativní kulturu. Prostor, který se nachází v centru hlavního města Tiraspol, dostal název Klub č. 19. Odkazuje tím k článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv, který zakotvuje právo na svobodu přesvědčení a projevu.

Klub nabízí pravidelné projekce dokumentárních filmů o lidských právech, veřejné debaty, vzdělávací semináře či umělecké workshopy. Slouží také jako živá scéna pro koncerty alternativních hudebních žánrů, sociální divadlo a autorská čtení. Místní mladí umělci zde mají rovněž možnost vystavit své obrazy či fotografie.

V nedemokratických režimech jsou to často právě umělci, kteří aktivně přispívají k rozvoji občanských aktivit a k procesu transformace společnosti směrem k demokracii. Také v postsovětském regionu jsou alternativní klubové scény pramenem inspirace a aktivismu. Proto Člověk v tísni, jakožto jedna z mála mezinárodních organizací působících dlouhodobě přímo v regionu, podporuje podobné aktivity a podílí se tím na zvyšování občanské angažovanosti.

V dlouhodobé perspektivě by měl Klub č. 19 přispět ke změně přístupu podněsterské veřejnosti k „jinakosti“, na kterou je v celém postsovětském prostoru nahlíženo negativně. Cílem klubových aktivit je posílit smysl pro toleranci a přijetí odlišných názorů a přístupů, nikoliv jako něco nebezpečného a ohrožujícího, ale naopak jako obohacení života místní společnosti.

Vzhledem k velkému zájmu mladých Tiraspolčanů o aktivity klubu, plánuje Člověk v tísni v budoucnu podpořit vznik podobných klubů i v dalších městech regionu.

Autor: