V Ústeckém kraji spolupracujeme v rámci projektu Pro děti a s dětmi s pěti základními školami

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
V Ústeckém kraji spolupracujeme v rámci projektu Pro děti a s dětmi s pěti základními školami
© cvt

Ústecký kraj patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve městských sociálně vyloučených lokalitách. V Ústí nad Labem v rámci projektu spolupracují pracovníci organizace s pěti základními školami a navázali úspěšnou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Krásném Březně.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve městských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni.

Nabízíme komplexní pomoc

Během projektu probíhala spolupráce se žáky pěti základních škol v Ústí nad Labem. „V jeho rámci jsme také navázali úspěšnou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Krásném Březně v Ústí nad Labem. Musím ocenit vstřícnost zdejších pracovníků a ochotu během vyšetření dětí, při nastavování individuálních vzdělávacích plánů,“ říká Michaela Palaščáková, koordinátorka vzdělávacích služeb z ústecké pobočky organizace Člověk v tísni a pokračuje: „naše pracovnice se díky projektu dostaly přímo do domácností dětí, díky čemuž byly schopné identifikovat další problémy, se kterými se rodiny potýkaly. Na základě toho došlo k navázání spolupráce s dalšími službami Člověka v tísni či jiných organizací. Rodině se tak dostalo komplexní pomoci.“

Jednalo se především o spolupráci s dluhovým poradenstvím či terénními sociálními službami. Jejich pracovníci s rodinami řešili finanční problémy, jednali s úřady, pomáhali jim při vyplňování formulářů atp. „S tím probíhal i case-management, kdy jsme se společně snažili naplánovat a nastavit spolupráci vhodným způsobem tak, aby došlo k řešení často velmi komplikovaných situací,“ dodává Michaela Palaščáková.

Příběh z praxe

„Díky projektu Pro děti a s dětmi jsem mohla spolupracovat s rodinou Novákových. Rodiče se na nás obrátili s prosbou o pomoc dceři Monice, která neuměla ještě ve 3. třídě číst a psát, přesto nedošlo nikdy k žádnému doporučení k vyšetření. Kromě běžného doučování, kdy jsem se snažila Moniku uvést do světa písmen, slabik a textu, jsem objevila i komplikovanou historii ve vzdělávání Moniky – propad v 1. třídě, žádné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, střídající se třídní učitelé/učitelky, problematický vztah ke škole a psychosomatické zdravotní problémy, kterými dítě v minulosti trpělo. Během postupného seznamování Moniky s písmeny a čísly jsem navázala kontakt s třídní učitelkou a sdělila ji své zkušenosti z doučování a názor, že by bylo vhodné Moniku doporučit k vyšetření. Spolupráce mezi školou, rodiči a námi byla úspěšná, došlo k rychlému vypracování všech potřebných dokumentů a vyšetření Moniky v pedagogicko-psychologické poradně. Dnes má Monika adekvátně nastavený individuální vzdělávací plán a spolupráce s poradnou pokračuje do současnosti. Monika je doučovaná třetím rokem, nemá problémy se školní docházkou a dokáže přečíst jednoduchý text nebo napsat mamince zprávu na messengeru,“ vypráví Michaela Palaščáková.

Kontakt: 

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz 
  • Michaela Palaščáková, 734 428 151, michaela.palascakova@clovekvtisni.cz


Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého a Středočeského kraje“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011447 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: cvt

Související články