Voda a práce - Světový den vody 2016

Publikováno: 17. 3. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Voda a práce - Světový den vody 2016
© ČvT archiv

Tématem letošního Dne vody, který připadne na 22. 3., je „Voda a práce“. Zvolené motto má upozornit na to, že existuje přímý vztah mezi zabezpečeným přístupem k vodním zdrojům a ekonomickým rozvojem společnosti. Voda je pro nás jednou z hlavních ekonomických komodit.

Přístup k vodě dokáže zcela změnit lidské životy. V místech s nedostatkem vody bývá většinou horší dostupnost ke zdravotní péči i k slušné práci. Například v etiopské vesnici Bargo ještě před rokem nebyla elektřina a pro vodu lidé museli až do vzdáleného pramene. Během dvou let tam proběhla elektrifikace domácností a byl zhotoven vodní vrt, ze kterého elektrické čerpadlo rozvádí vodu po celé vsi. Tyto dvě události měly významný dopad na životy místních lidí. Začaly tam vznikat nové obchody, malé podniky a tím i nové možnosti a pracovní místa pro tamní obyvatele. Bargo se dostalo do zájmu okolí. Počet obyvatel začal po době odlivu lidí do města opět růst. Lidé nyní mohou čas, který ušetří za donášku vody, věnovat výdělečné činnosti. Tento příklad je jen malou ukázkou toho, jak dokáže přístup k vodě rozhýbat ekonomickou stagnaci.

„Nedostatek vody má vliv jak na zdraví lidí, tak na ekonomiku. Ekonomické ztráty jsou sice hůře rozpoznatelné, zato markantnější,“ uvádí expert na oblast vody a sanitace, Jan Faltus z Člověka v tísni. „Voda je nutná nejen k zemědělské a průmyslové produkci. Zejména v rozvojových zemích její nedostatek způsobuje veliké komplikace pro domácnosti, kde potřebují mnoho času a energie k obstarání dostatečného množství vody v přijatelné kvalitě. Děti v těchto místech kvůli přepravě vody zameškávají školní docházku a přicházejí tak o vzdělávání. Celé rodiny se stěhují mimo své rodinné okruhy a kulturní zvyklosti do míst, kde jsou dospělí nuceni vykonávat zaměstnání mimo jejich profesi a zkušenosti. Migrace z venkovských oblastí do měst, kde zkušení zemědělci vykonávají jakoukoli městskou práci, je toho smutným dokladem,“ dodává. Migrace a půdní degradace jsou jen některé z negativních jevů, také ztráta zaměstnání v důsledku nerovnoměrného rozložení množství vody přispívá k destabilizaci ekonomického prostředí v dané zemi. Voda tedy může mít jak přímý tak i nepřímý dopad na ekonomickou stabilitu a růst.

Zabezpečení vodních zdrojů, investice do vodní infrastruktury a kvalifikovaná správa přímo vytváří pracovní místa a příznivé ekonomické prostředí na venkově i ve městech. V současnosti vnímané podnikatelské a finanční riziko spojené s nedostatkem či nestabilitou vodních zdrojů lze do budoucna chápat jako výzvu při vytváření vládních strategií. Voda jako komodita může působit jako středobod, kolem kterého budou vznikat nová pracovní místa, nové technologie, inovativní přístupy spojené s cirkulární ekonomikou a efektivním využitím odpadní vody.

Na druhou stranu i rozvoj vytváří tlak na zdroje, vodu nevyjímaje. Znečištění či nadměrná spotřeba vody jsou průvodními znaky růstu ekonomiky. Podle odhadů bude během příštích dvaceti let potřeba investovat 50 – 60 miliard dolarů, aby se na světě uspokojila poptávka po vodě. Pokud by se na investicích podílel i soukromý sektor, tak by se návratnost vkladů projevila již během tří let.

Čistá voda k osobnímu využití je podle OSN jedním ze základních lidských práv. Rozvojové programy zaměřené na vodu, hygienu a sanitaci usilují o dostupnost vody v dostatečné kvalitě i kvantitě pro oblasti, kde je jí nedostatek. Přístup k vodě dokáže zajistit také množství pracovních míst. Tato „win- win“ situace zajistí díky dostupnosti vody dostatek produkčního času pro příjemce rozvojové pomoci tím, že zkrátí dobu donášky, zmenší nemocnost a navíc vytvoří pracovní místa, přispěje k rozvoji infrastruktury vodního a odpadového hospodářství, servisních služeb, správy a ochrany vodních zdrojů.

„Základním předpokladem je zajištění efektivní správy využití vodních zdrojů. Dobrá správa vodní infrastruktury zahrnuje všechny složky společnosti, které by měly spolupracovat transparentním, nekorupčním a inkluzivním způsobem. Od neformálních komunitních uskupení, přes soukromý sektor, až po státní správu lze vystopovat příklady dobré praxe, kde dlouhodobě funkční vodní zdroje mají pozitivní vliv na rozvoj společnosti,“ říká Jan Faltus.

I malá etiopská vesnice Bargo je dokladem toho, že voda má silný ekonomický potenciál. Nová vodovodní síť přímo poskytuje práci desítkám lidí, od obsluhy veřejných odběrných míst, přes mechaniky, až po ostrahu. Nepřímo ze stabilního přístupu profitují obchodníci, řemeslníci a v neposlední řadě rodiny s dětmi ze širokého okolí.

Autor: Jan Faltus, expert na oblast vody a sanitace, Člověk v tísni

Související články