Vystoupit z vlastní sociální bubliny a vrátit dluh společnosti – Dobrovolníci Člověka v tísni

Publikováno: 2. 12. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Vystoupit z vlastní sociální bubliny a vrátit dluh společnosti – Dobrovolníci Člověka v tísni
© Ondřej Hrubeš

Dobrovolníci tvoří jeden z důležitých pilířů, na kterých stojí naše práce v rámci podpory vzdělávání. Mohou se zapojit do různých služeb, největší potřebnost dobrovolníků se však ukazuje v individuálním doučování dětí pocházejících z rodin s nižšími příjmy a vzděláním. Co obnáší práce dobrovolníka, jak takové dobrovolnictví vypadá a kdo se zapojuje, si přečtěte v našem článku. 

Každým rokem Člověk v tísni spolupracuje zhruba se třemi sty dobrovolníky, kteří doučují děti, které to z různých důvodů potřebují. Může se jednat o složitou rodinnou situaci, nižší příjmy nebo vzdělání rodičů, kteří tak nejsou schopni svým dětem pomoci s učením, nebo si nemohou dovolit zaplatit klasické komerční doučování, případně si nevědí rady s dětmi s různými poruchami učení. Tyto všechny faktory mohou být důvodem, proč děti ve škole neprospívají, nosí domů špatné známky a do školy se netěší. 

Klíčem je přivést dobrovolníka blíže k rodině

Naši dobrovolníci se jim v této situaci snaží pomoci. Nejčastěji docházejí přímo do domácnosti dítěte, kde se společně jedenkrát v týdnu dvě hodiny doučují podle konkrétních potřeb daného žáka. Tento model přivádí dobrovolníka blíže k rodině. Pro děti je také komfortnější doučovat se ve vlastním známém prostředí, rychleji se může vytvořit atmosféra důvěry a spolupráce. 

Naše dobrovolníky se snažíme co nejvíce podporovat, aby si byli jisti sami sebou a měli dostatek informací – na počátku doučování tak např. absolvují úvodní školení, dle potřeby lze domlouvat školení zaměřená na nejrůznější problematiku (ADHD, dyslexie aj.), a po celý průběh spolupráce s rodinou jsou v kontaktu s koordinátorem doučování, který je klíčovou osobou celého procesu.

Snaha vystoupit ze sociální bubliny

O doučování je aktuálně velký zájem, což nás moc těší. Od srpna tohoto roku již proběhlo přes 40 individuálních schůzek se zájemci o dobrovolnickou pozici v individuálním doučování. Spektrum lidí, kteří na pohovor před zahájením dobrovolnické činnosti přichází, je velmi široké – od studentů středních škol, gymnázií a univerzit přes pracující středního věku až po důchodce. Většina již má s doučováním určitou zkušenost, ať již formální, skrze svůj studijní obor, prostřednictvím pomoci s úkoly mladšímu sourozenci anebo například díky domácí výuce vlastních dětí. Jako motivaci dobrovolníci nejčastěji uvádějí uvědomění si vlastní omezené sociální bubliny a touhu z ní vystoupit, poznat jiné sociální prostředí. 

Druhým nejčastějším důvodem, proč se chtějí dobrovolníci v doučování angažovat, je vědomí určitého společenského privilegia ve smyslu podpory rodiny, finančního zajištění, širokých studijních možností, kterého se bohužel nedostává všem. Dobrovolníci chtějí svou aktivitou tuto nerovnost příležitostí vyvážit, dělat něco smysluplného, co druhému pomůže. Dobrovolnictví obecně může být také skvělým nástrojem sebepoznání a testování osobních limitů, který otevře nové a dříve netušené možnosti vlastní realizace.

Příběhy našich dobrovolníků - Vlasta a Filip

Paní Vlasta, houslistka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, je naší dobrovolnickou stálicí. Na doučování se s námi aktivně podílí od roku 2014. Původně zkoušela doučování dospělých klientek, které procházely rekvalifikačním kurzem sociální práce, záhy si však uvědomila, že by se chtěla zaměřit spíše na děti. Práce s dětmi ji baví, aktuálně doučuje dva sourozence na prvním stupni ZŠ. Kromě toho se Vlasta ráda účastní i našich volnočasových aktivit, byla s námi na několika táborech, víkendových výjezdech s dětmi a na návštěvě regionálních poboček Člověka v tísni v ČR i na Slovensku, a díky tomu si našla spoustu přátel.

Oproti Vlastě začal dobrovolník Filip, student Otevřené informatiky na ČVUT FEL, s doučováním poměrně nedávno. Po návratu ze zahraničí přemýšlel nad tím, jak podpořit mladé lidi, kteří by chtěli studovat, ale nemají pro to zrovna ty nejvhodnější podmínky. Spojil se proto s několika kamarády a společně plánovali pořádat skupinová doučování matematiky a motivační přednášky pro děti z dětských domovů. Nakonec se však Filip rozhodl zapojit do již existujících programů a doučování s Člověkem v tísni ho oslovilo nejvíce. Svůj čas a podporu teď věnuje středoškolačce, která je dle Filipa bystrá a snaživá, a dosavadní spolupráci si velmi pochvaluje. 

Autor: Barbora Kardová

Související články