Výzva k pozastavení členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská práva

Publikováno: 8. 3. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Výzva k pozastavení členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská práva
© Foto: PIN

Stálým zástupcům členských států Organizace spojených národů

My, níže podepsané organizace, vyzýváme členské státy Organizace spojených národů, aby na Valném shromáždění OSN přijaly a podpořily opatření k pozastavení členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská práva.

Podle § 9 Usnesení valného shromáždění č. 60/251 členové Rady „dbají nejvyšších standardů v prosazování a ochraně lidských práv“. § 9 Usnesení 60/251 navíc stanoví, že „Valná hromada může dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů pozastavit práva členství v Radě členovi Rady, který se dopustí hrubého a soustavného porušování práv v Radě. lidských práv“.

Valné shromáždění ve své rezoluci o agresi proti Ukrajině přijaté dne 2. března 2022 jednoznačně odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu započatou dne 24. února 2022 a vyjádřilo „vážné znepokojení nad zprávami o útocích na civilní zařízení, jako jsou rezidence, školy a nemocnice, a nad civilními obětmi, včetně žen, starších osob, osob se zdravotním postižením a dětí“.                                                     

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová ve svém prohlášení Radě OSN pro lidská práva ze dne 3. března 2022 s názvem Naléhavá debata o situaci lidských práv na Ukrajině v důsledku ruské agrese uvedla, že ruský útok již měl „masivní dopad na lidská práva milionů lidí na celé Ukrajině“. Tento masivní dopad zahrnuje:

Útěk více než 1 milionu osob do sousedních zemí a vnitřní vysídlení více než 1 milionu dalších lidí, přičemž UNHCR varuje, že v nadcházejících týdnech mohou být nuceny hledat útočiště mimo svůj domov až další 4 miliony osob.

• Nejméně 752 potvrzených civilních obětí, včetně 15 zabitých dětí. Ve skutečnosti bude toto číslo pravděpodobně mnohonásobně vyšší vzhledem k nedostatečnému přístupu do oblastí, kde byl konflikt nejintenzivnější, a vzhledem ke zdokumentovanému použití těžkého dělostřelectva, víceodpalových raketových systémů a kazetové munice v hustě obydlených civilních oblastech.

Cílení na a bezohledné ničení civilní infrastruktury, včetně nemocnic, škol, školek, bytových domů, přerušení kritických dodávek elektřiny, vody, sanitárních a zdravotnických zařízení.

Aktuální články o Ukrajině

Dne 3. března 2022 bylo oznámeno, že Rusko vypracovalo plány veřejných poprav v dobytých ukrajinských městech s cílem zlomit odpor obyvatelstva; dne 4. března bylo oznámeno, že ruské síly ostřelovaly těžkým dělostřelectvem ukrajinský jaderný reaktor.

Celkově vzato je nesporné, že se Ruská federace dopouští rozsáhlého a systematického porušování lidských práv. Patří sem porušování práva na život, sebeurčení, svobodu, osobní bezpečnost, svobodu pohybu, projevu, sdružování a shromažďování, dále práva na ochranu před svévolným zasahováním do soukromí a obydlí, práva na ochranu rodiny a práva na zdraví, bydlení, vzdělání, hygienu a přístup k vodě.

V samotném Rusku úřady svévolně zatkly a zadržely více než 7 500 pokojných protiválečných demonstrantů, množí se zprávy o nadměrném použití síly ruskými úřady. Úřady se rovněž snaží cenzurovat zpravodajství o válce na Ukrajině a umlčet sdělovací prostředky a jednotlivce, kteří vystupují proti ruské invazi na Ukrajinu, a to mimo jiné blokováním webových stránek médií, hrozbami trestního stíhání na základě obvinění z „falešných zpráv“ a „velezrady“, stejně jako dalšími prostředky.

Přispějte do sbírky SOS Ukrajina:

Mezinárodní trestní soud vyšetřuje situaci

Dne 2. března 2022 oznámil prokurátor Mezinárodního trestního soudu zahájení vyšetřování situace na Ukrajině ve světle prima facie důkazů o možných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti. Je zcela jasné, že samotná invaze představuje trestný čin agrese.

Celkově vzato je nesporné, že se Ruská federace dopouští rozsáhlého a systematického porušování lidských práv. Patří sem porušování práva na život, sebeurčení, svobodu, osobní bezpečnost, svobodu pohybu, projevu, sdružování a shromažďování, dále práva na ochranu před svévolným zasahováním do soukromí a obydlí, práva na ochranu rodiny a práva na zdraví, bydlení, vzdělání, hygienu a přístup k vodě. To vše v kontextu, ve kterém ruská agrese představuje flagrantní porušení cílů a zásad Charty OSN, včetně těch, které jsou uvedeny v preambuli a v § 2 čl. 3, § 2 čl. 4 a § 33 čl. 1.

Pokračování členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská práva pravděpodobně povede ke zhoršení prestiže Rady. Je totiž obtížné si představit situaci, ve které by se měl více uplatnit postup pozastavení členství stanovený v § 8 Usnesení valného shromáždění č. 60/251, než je současný případ, kdy jeden členský stát zahájil nevyprovokovanou a nezákonnou útočnou válku a porušil územní integritu a suverenitu jiného členského státu v důsledku masivních ztrát na životech a dalšího hrubého porušení.

Proto vám vyzýváme k podpoře Charty OSN, autority Valného shromáždění a integrity Rady pro lidská práva tím, že přijmete a podpoříte opatření k vyloučení Ruské federace z Rady.

S úctou vaši:

African Centre for Democracy and Human Rights Studies

ARTICLE 19

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Cairo Institute for Human Rights Studies

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

Commonwealth Human Rights Initiative

Člověk v tísni

Defend Defenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

Human Rights House Foundation

International Commission of Jurists

International Service for Human Rights (ISHR)

Universal Rights Group


Autor: PIN

Související články