Za oddlužení nemusíte platit tisíce

Publikováno: 12. 5. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Za oddlužení nemusíte platit tisíce
© ČvT archiv

V dluhové poradně se v poslední době častěji setkáváme s tím, že někteří lidé jsou špatně informováni o oddlužení neboli osobním bankrotu, někteří se dokonce stali obětí podvodného jednání.

Před časem naši poradnu navštívila paní V., která si nebyla jistá jednáním jedné nejmenované společnosti. V seznamu jejích dluhů, který byl sepsán jako příloha k návrhu na oddlužení, se objevila částka 80 tisíc u společnosti, které klientka nikdy nedlužila. Po krátkém pátrání na internetu jsme přišly na to, že tato společnost patří k firmě, která s klientkou sepisuje návrh na oddlužení. Rozhodly jsme se s klientkou do této společnosti spolu zavolat a informovat se, co je to za dluh. Na druhé straně nám bylo sděleno, že jsou to předběžné náklady spojené s insolvenčním řízením, za zastoupení advokátem, zpracování, případné odvolání atd. To že přeplatí 80 tisíc za sepsání návrhu na oddlužení, což není v žádném případě nutné, se klientce nelíbilo a rozhodla se ukončit s touto firmou spolupráci s tím, že je to podvod a že to dá do televize. Paní na druhé straně telefonu se tohoto jednání zalekla a slíbila, že spolupráci ukončí a po klientce nebude nic požadovat. Pak jsem s klientkou vyplnila návrh v naší bezplatné poradně a klientka tak ušetřila 80 tisíc. V tomto případě jednala klientka obezřetně a před zaplacením zálohy 18 tisíc za zpracování, se šla poradit.

Předpokládáme, že ne každý občan se vyzná v insolvenčním zákoně a zdá se, že se na to někteří jedinci nebo společnosti, které nabízí zpracování návrhu na oddlužení za úplatu, spoléhají. V některých případech můžou svého klienta velmi poškodit. Nedostatek informací může mít za následek, že dlužník přijde o nemovitost nebo se zadluží ještě víc kvůli nepřiměřeným platbám za zpracování návrhu, jako to hrozilo naší klientce. Je třeba zdůraznit, že ne všechny komerční firmy chtějí klienty oškubat a podvést, ale je nutné vědět, že se to v některých případech může stát. Z tohoto důvodu jsme připravili krátký přehled, na co si dát pozor před podáním návrhu na oddlužení.

Co by měl dlužník vědět, když chce podat návrh na oddlužení?

Především to, že zde existují zákonné podmínky, které musí dlužník splňovat. Např. mít příjem v takové výši, aby i po odečtení nezabavitelné částky, zůstaly prostředky na splátky min.30% všech dluhů. Před podáním návrhu je tedy nutné vždy důkladně zmapovat situaci dlužníka a seznámit jej s možnými riziky. Před sepsáním návrhu na oddlužení by měli zaznít např. tyto otázky: Máte nemovitost? Pokud ano, dlužník by měl vědět, že vždy existuje riziko prodeje. Máte ručitele? Pokud ano, ručitel by měl vědět, že jdete do oddlužení, dluh budou vymáhat po něm. Máte dluhy z podnikání? Pokud ano, může na Vás být vyhlášen konkurz (tj.zpeněžení majetkové podstaty). Dále je důležité vědět, že o schválení nebo odmítnutí návrhu rozhoduje soud a není tedy předem nikde zaručeno, který návrh bude schválen. Během insolvenčního řízení není potřeba právního zastoupení.

Pokud máte podobnou zkušenost nebo se chystáte podat návrh na oddlužení, buďte opatrní a neváhejte se obrátit na bezplatnou dluhovou poradnu společnosti Člověk v tísni o.p.s. na Litovelské 14 v Olomouci. Kontakt: Lucie Jirušková tel.777 782 078, nebo využijte konzultačních hodin pro veřejnost každý čtvrtek od 8 do 12 hodin v naší kanceláři.

Autor: Lucie Jirušková, dluhová poradkyně

Související články