Aplikace Doložkomat rozpozná nezákonné exekuce a připraví návrh na jejich zastavení

Publikováno: 6. 3. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Aplikace Doložkomat rozpozná nezákonné exekuce a připraví návrh na jejich zastavení
© Foto: archiv

Praha 6. 3. 2019 – V České republice je nařízeno zhruba 4,7 milionu exekucí. Některé z nich jsou vedeny na základě smluv, které obsahují neplatné rozhodčí doložky, což ve svých výrocích potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud. Přesto některé společnosti poskytující úvěry tyto nezákonné exekuce nadále vymáhají. Organizace Člověk v tísni proto vyvinula webovou aplikaci Doložkomat, která dokáže velmi jednoduše rozpoznat, zda-li je exekuce vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Pokud tomu tak je, vygeneruje Doložkomat návrh na její zastavení.

Webová aplikace Doložkomat neřeší všechny nezákonné exekuce, lze ji použít pouze pro případy, kdy nebyl rozhodce transparentně vybrán. „Dle našich kvalifikovaných odhadů by Doložkomat mohl zastavit desítky tisíc, možná i stovku tisíc, exekucí. Přitom je s podivem, v kolika případech jde o renomované poskytovatele půjček, které by podobné praktiky rozhodně neměly mít zapotřebí,“ říká Daniel Hůle, jeden z autorů aplikace. „Jsme v podstatě ve stavu, kdy o nezákonnosti těchto exekucí vědí všichni zúčastnění kromě samotného dlužníka. To chceme změnit,“ vysvětluje důvody vzniku aplikace.

Aplikaci DOLOŽKOMAT najdete na adrese www.dolozkomat.czJejí využití je zdarma a zabere jen pár minut.

Pro zjištění, zda exekuci lze Doložkomatem zastavit, je potřeba znát několik informací z exekučního příkazu nebo vyrozumění o zahájení exekuce a některá data z úvěrové smlouvy. Konkrétně jde o:

  • Jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě
  • Rok podpisu úvěrové smlouvy
  • Datum vyhotovení rozhodčího nálezu
  • V některých případech jméno rozhodce

Po zadání těchto údajů Doložkomat uživatelovu situaci zhodnotí a v případě, že aplikace umí exekuci napadnout, připraví návrh na její zastavení. Ten stačí následně vytisknout a zaslat na příslušný exekutorský úřad. „Zároveň je důležité si uvědomit, že případným zastavením exekuce samotný dluh automaticky nezaniká. Půjčené peníze bude muset dlužník pravděpodobně vrátit, nicméně se mu jeho dluh sníží o veškeré poplatky, které jsou spojeny s vyhlášením protiprávní exekuce,“ připomíná Hůle.

Ve chvíli, kdy je případ komplikovanější či potřebuje individuální posouzení, odkáže aplikace na seznam dluhových poraden na webu www.jakprezitdluhy.cz. Existuje také možnost, že autoři aplikace neměli příslušné obchodní podmínky k dispozici. „V tomto případě bychom také doporučili návštěvu dluhové poradny, ale zároveň bychom rádi uživatele poprosili o jejich zaslání na adresu dolozkomat@dolozkomat.cz. My je následně zanalyzujeme a doplníme do databáze, ze které aplikace čerpá,“ vysvětluje Hůle.

Kontakty:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Příloha:


„Aplikace „Doložkomat“ vznikla v rámci realizace projektu z programu OPZ „Oddlužením ke spravedlnosti“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.“

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor

Související články