Ázerbájdžán: špatně vedené pozorovací mise legitimizují diktátorský režim

Publikováno: 8. 11. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Ázerbájdžán: špatně vedené pozorovací mise legitimizují diktátorský režim
©

Podle mezinárodní organizace OBSE nebylo možné uznat říjnové prezidentské volby v Ázerbájdžánu za svobodné a spravedlivé. Její závěry se však výrazně liší od výsledků pozorovatelských misí, kterých se účastnili i čeští politici.

České neziskové organizace sdružené v asociaci DEMAS a NESEHNUTÍ – Nezávislé sociálně ekologické hnutí se na ně proto obrátily otevřeným dopisem, ve kterém je upozornily na širší důsledky jejich přítomnosti a následných výroků hodnotících konané volby jako demokratické a svobodné (více zde).

Na tento dopis odpovědělo pět politiků, Cyril Svoboda, Milan Cabrnoch, Tomáš Jirsa, Miroslav Ouzký a Jiří Maštálka, kteří blíže vysvětlili, proč dospěli k pozitivním závěrům své pozorovatelské mise (plné znění dopisů viz odkaz pod textem). Všichni shodně uvádějí, že během pobytu nebyli svědky žádného porušení pravidel či nestandartního chování organizátorů voleb. To neziskové organizace vedlo k odeslání odpovědi, kde vysvětlují, proč účast na podobných pozorovatelských misích vnímají jako značně problematickou. Zde je shrnutí základních argumentů.

Pozorovatelské mise, jejichž hodnocení se zakládá pouze na pozorování několika volebních místností během volebního dne, respektive v předvečer voleb, je velmi problematické. Volební proces je komplexní záležitostí a k porušování pravidel dochází zejména během předvolební kampaně. Jedno- či dvoudenní pozorování voleb neumožňuje danému pozorovateli získat dostatečný vhled do situace na místě a tudíž ani relevantní informace, na jejichž základě by bylo možné průběh volebního procesu hodnotit.  Právě z těchto důvodů byla v roce 2005 na půdě OSN přijata Deklarace principů pro mezinárodní volební pozorovatele, která je povinuje komplexním pozorováním celého volebního procesu, tedy nejen volebního dne (více o deklaraci zde).

To je  také nejspíš důvod, proč jsou závěry společného prohlášení pozorovatelských misí Evropského parlamentu (EP) a Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) a dalších v příkrém rozporu s velmi kritickými nálezy pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) či mezinárodních lidskoprávních organizací, jako jsou Human Rights Watch, Amnesty International či Freedom House. (Společné prohlášení EP a PACE zde, dokumenty OBSE k ázerbájdžánským volbám zde)

Mise OBSE monitorovala předvolební kampaň a celkovou situaci na místě několik měsíců před samotnými volbami a postupovala tak podle dohodnutých mezinárodních standartů. Pochvalná prohlášení delegace EP a PACE a dalších politiků nejenže propůjčila legitimitu zfalšovanému volebnímu procesu a diktátorskému režimu Ilhama Alijeva, ale i de facto zdiskreditovala práci OBSE, i místních novinářů, aktivistů a pozorovatelů z řad občanů, kteří volby monotirovali často za cenu osobního ohrožení.

Nevládní organizace na závěr politiky vyzvaly, aby se napříště účastnili jen pozorovatelských misí, které se řídí přijatými mezinárními standardy.

 

odpověď pana Cabrnocha - reakce DEMAS a NESEHNUTÍ

odpověď pana Jirsyreakce DEMAS a NESEHNUTÍ

odpověď pana Svobodyreakce DEMAS a NESEHNUTÍ

odpověď pana Ouzkéhoreakce DEMAS a NESEHNUTÍ

 

DEMAS je asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě (www.demas.cz)

 

Autor: AP