Biouhel je nadějí pro farmáře na západě Zambie

Publikováno: 20. 2. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Biouhel je nadějí pro farmáře na západě Zambie
© Foto: Grace Sikanda Namakau

Farmáři v Mongu na západě Zambie vždycky spoléhali na pravidelné srážky, které jim zajistily úrodu a obživu pro své rodiny. Ale v posledních letech prší velmi nepravidelně, a to má zásadní vliv na sklizeň. Zemědělci se každý den modlí za déšť. Prostřednictvím inovativního projektu, který financuje UNDP, pomáháme zambijským farmářům vyrábět tzv. biouhel a řešit problém se suchem.

V Zambii zmírňujeme dopady změny klimatu. 

„Biouhel používám už dvě sezóny a díky němu se mi zvýšila úroda,“ říká farmář Hastings Nasilele. 

Biouhel je podobný dřevěnému uhlí. Vytváří se spálením odpadové biomasy z lesů nebo polí a při jeho výrobě vzniká jen málo kontaminace a zajišťuje bezpečné uchování uhlíku. Navíc na rozdíl od běžného dřevěného uhlí zlepšuje kvalitu polí. Zmenšuje kyselost půdy a pomáhá lépe zadržovat vodu v písčité zemi. Díky tomu se k rostlinám dostane jak voda, tak důležité živiny.

Podle průzkumu zaměřeného na zemědělství na venkově, který provedl Indaba Agricultural Policy Research Institute, má Západní provincie Zambie nejnižší zemědělské výnosy v celé zemi. Kvůli tomu se místní potýkají s nedostatkem jídla, nízkými příjmy domácností, používání hnojiv, malým využitím zemědělských postupů šetrných ke klimatu atd. Více než 76 % domácností v této oblasti žije pod hranicí chudoby. Mezi pozemky nejvíce ohrožené suchy a nedostatkem úrody patří ty s rozlohou 2,4 hektarů – ty totiž nemají téměř žádný zavlažovací systém.

Využití biouhle stále testujeme. Cílem je zajistit, aby byl tento způsob praktický, ekonomicky výhodný a zlepšil zemědělskou produkci, odolnost vůči suchům a zvýšil životní úroveň. V rámci projektu jsme proto vybrali 20 hlavních farmářů a 171 farmářů, kteří se od nich tuto metodu učí. Tito zemědělci tak získali nové znalosti a dovednosti, aby byli schopni biouhel správně použít. Díky tomu tak budou mít větší úrodu, a tím pádem i vyšší výdělky.


„Lidem jsme poskytli školení a ukázali speciální komoru v zemi, kde zapálí biomasu bez použití kyslíku. Farmáři tak mohou vytvořit z organických materiálů kvalitní biouhel. To výrazně přispěje ke zlepšení kvality půdy, zadržování vody a zvýšení úrody,“ říká koordinátor projektu Mwangala Mwangelwa.

Komunitní výroba biouhle má potenciál bojovat s klimatickou změnou a zlepšit životy lidí. 

„Správné investice do základních inovací, jako je právě výroba biouhle, jsou nadějí Západní provincie pro lepší, férovější a odolnější budoucnost,“ říká vedoucí mise Stefania Lagonigro z Člověka v tísni.

Tuto změnu se snažíme urychlit prostřednictvím technických školení, zvyšování povědomí a ukazováním dopadu chytrých řešení.

Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články