Chléb a potravinové poukázky pomáhají tisícům rodin v Sýrii

Publikováno: 19. 2. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Chléb a potravinové poukázky pomáhají tisícům rodin v Sýrii
© ČvT archiv

Syrský válečný konflikt již za téměř šest let svého trvání prostoupil do všech aspektů života v Sýrii. Nejen že jsou Syřané nuceni opouštět své domovy, ale nyní se potýkají s další výzvou, kterou jsou přehnaně vysoké náklady na živobytí. Za posledních 18 měsíců tržní ceny napříč Sýrií prudce stouply a ceny základních potravin začínají být pro místní lidi téměř nedosažitelné. Cena pšeničné mouky se například zvýšila trojnásobně a cena rýže dokonce šestinásobně.

Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) uvádí, že 9,8 milionu Syřanů dnes trpí nedostatkem potravin. Z toho 6,8 milionu lidí potřebuje okamžitou potravinovou pomoc. Inflace a znehodnocení Syrské libry (SYP) spolu s nuceným přesidlováním obyvatel a rostoucí nezaměstnaností připravily rodiny o možnost postarat se samy o sebe a vypořádat se se současnou krizí.

V reakci na rozšiřující se potravinovou krizi a rozpadající se ekonomiku zvýšil Člověk v tísni (ČvT) svou potravinovou pomoc v Sýrii. K 6 200 rodinám, kterým ČvT pravidelně distribuuje potravinové poukázky, přibylo dalších 18 730 rodin, které denně dostávají příděl chleba zdarma. Tato pomoc probíhá díky podpoře Evropské komise (ECHO), německé vlády prostřednictvím partnerské organizace Welthungerhilfe z Alliance2015 a britského Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID).

Potravinové poukázky

V oblastech, kde stále fungují místní obchody, podporuje Člověk v tísni nejchudší lidi finančními poukázkami, aby přispěl k chodu a rozvoji místní ekonomiky a podpořil nezávislost lokálního trhu. Od dubna 2015 již ČvT poskytl v oblastech Idlíb a Aleppo potravinové poukázky více než 6 000 domácností. Jedna domácnost zpravidla dostává voucher v hodnotě 60 USD jednou měsíčně po dobu tří měsíců, aby si dokázala obstarat potřebné jídlo a přečkala kritické období.

Pomoc je možné posílat přímo na konto sbírky SOS Sýrie & Irák 92329232/0300 nebo pomocí DMS ve tvaru DMS SYRIE na číslo 87777

Platbu kartou můžete provést ZDE.

(Svůj dar si také můžete odečíst z daní)

Na základě externích monitorování Syrian Relief Network bylo vyhodnoceno, že 99 % příjemců potravinových poukázek ČvT oceňuje jejich klíčový přínos. A to nejen z hlediska finanční hodnoty. Poukázky lidem umožňují, zakoupit si v obchodě nejen trvanlivé, ale také čerstvé potraviny, například zeleninu, ovoce, vajíčka, mléčné produkty, maso, apod. Zároveň to podporuje rozvoj místní ekonomiky a produkci lokálních obchodníků.

Sa’ed al-Amkey a jeho 5 dětí představují pouze šestici z celkového počtu 6,6 milionu přesídlených lidí uvnitř Sýrie. Když válečný konflikt zachvátil jejich vesnici v oblasti Aleppa, museli opustit svůj domov. „Než vypukla válka, tak jsem byl zaměstnaný, mé děti chodily do školy a já byl schopen zajistit jídlo i domov pro svojí rodinu,“ vzpomíná Sa’ed. „Stejně jako většina ostatních, kdo museli utéci ze svých domovů, jsem si při odchodu vzal jen základní oblečení a vydal se na cestu někam do bezpečí,“ dodává. Válka Sa’eda připravila o dům i o možnost obživy. Bez práce je v pro něj starost o rodinu v novém bydlišti velikou výzvou.

Když se Sa’ed dozvěděl, že ČvT v této oblasti distribuuje potravinové poukázky, rozhodl se do programu přihlásit. ČvT se zaměřuje především na nejzranitelnější rodiny napříč oblastmi Aleppa a Idlíb a snaží se jim poskytnout potřebnou pomoc.

Chléb

Před válkou stál v Sýrii chleba běžně okolo 15 SYP. Nyní, když je více než 54 % Syřanů bez práce, stoupla jeho cena na 150 SYP. Cena chleba se tedy za posledních pět let zdesetinásobila.

Od roku 2012 poskytuje ČvT nejzranitelnějším rodinám na severu Sýrie denní příděly chleba. Zároveň podporuje místní pekárny. Dodává jim téměř 562 tun mouky měsíčně a pomáhá jim pokrýt veškeré náklady na výrobu, aby lidem zaručil přísun chleba zcela zdarma (tj. 1,2 kg denně). Okolo 18 000 nejchudších rodin z oblastí Aleppo a Idlíb díky tomu dostává každodenní příděl chleba.

Fadi al-Hamood, otec 6 dětí z oblasti Hama popisuje, jak je pro jeho rodinu těžké obstarat si i ty nejzákladnější potřeby. „Před válkou jsem pracoval jako automechanik. Moje děti chodily pravidelně do školy. A nedaleko jsme měli funkční nemocnici,“ vysvětluje. „Když byla zničena naše vesnice, jediné věci, které jsem si při odchodu vzal, bylo pár kusů oblečení,“ dodává. Při hledání vhodného místa na přečkání krize se svou rodinou, poznal lidi, kteří mu řekli o možnosti využít pomoci od ČvT. Fadi al-Hamood se přihlásil do programu přídělů chleba zdarma, díky kterému může zabezpečit základní potřeby své rodiny.

Člověk v tísni pracuje v Sýrii od roku 2012 a je jednou z klíčových organizací poskytujících humanitární pomoc na severu Sýrie. K dnešnímu dni ČvT poskytl v Sýrii přímou pomoc 1,8 milionu nejzranitelnějších lidí, dalším 1,2 milionu lidí pomohl nepřímo, a to v celkové hodnotě více než 15 milionů Eur.

 

Potraviny můžeme v Sýrii rozdávat díky podpoře od: 
Autor: Eleanor McClelland

Související články