Sýrie: Humanitární pomoc a obnova

Sýrie: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: PIN

Válka v Sýrii trvá již jedenáctým rokem a její konec je stále v nedohlednu. Čísla jsou skutečně šokující: podle odhadů 11.1 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc, více než polovina obyvatel Sýrie trpí nedostatkem jídla, 2.1 milionů dětí nechodí do školy a více než 50 % základní infrastruktury v zemi nefunguje nebo bylo zcela zničeno. Skutečnost, že 1.2 milionu lidí nyní žije v obtížně přístupných oblastech, ve kterých navíc mnohdy probíhají ozbrojené střety, možnost dodávky humanitární pomoci jen komplikuje.

Potřeba humanitární pomoci je obzvláště kritická v Aleppu, Idlíbu, Damašku a provinciích Deir-ez-Zor a Raqqa. Probíhající konflikt má na svědomí vysoký počet vysídlených lidí, jaký historie už dlouho nezažila, a tento počet se neustále zvyšuje. Podle odhadů je v současnosti v zemi 6.1 milionů vnitřně vysídlených lidí, mnozí z nich už podruhé nebo potřetí. Tato opakovaná vysídlení provázená potížemi spojenými s hledáním práce a fyzickým ničením po celém území bojů naprosto připravily lidi o schopnost vyrovnat se s dlouhotrvajícím konfliktem.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Obživa a zemědělství

Obživa a zemědělství

V oblastech, kde Člověk v tísni působí, narušila válka většinu možností zaměstnání pro zdejší obyvatele, mnoho továren a dalších potenciálních zaměstnavatelů bylo nuceno své podniky uzavřít. Člověk v tísni proto založil několik školících center a center technicky zaměřeného odborného vzdělávání, ve kterých zaměstnal kvalifikované školitele z místních komunit. Zajišťujeme studentům dopravu a veškeré materiály, aby se mohli zúčastnit školení. Také jim poskytujeme potřebné vybavení, aby byli po absolvování kurzu schopni zajistit si živobytí. Studentům nabízíme technické školení nebo školení v oboru podnikání a ti nejúspěšnější studenti, kteří prokáží největší motivaci, získají grant, aby mohli začít sami podnikat.

Zemědělská výroba v Sýrii od počátku konfliktu také poklesla, následkem čehož se ceny výrobků mnohonásobně zvýšily a mnohé postižené rodiny si je nemohou dovolit. Od roku 2014 Člověk v tísni školí drobné zemědělce a rozdává jim poukázky, aby si mohli koupit tolik potřebné osivo, hnojiva a nářadí.

Program "Cash for work" poskytuje ohroženým rodinám krátkodobé a dočasné zaměstnání, aby ai mohly vydělat peníze prostřednictvím různých druhů prací jako jsou například opravy a uklízení ulic, opravy zavlažovacích kanálů a škol či obnovy vodovodních a energetických sítí. Díky těmto pracím mají domácnosti příjem k zajištění svých potřeb, program "Cash for work"podporuje odolnost a důstojnost a zároveň podporuje komunity a podporuje místní trhy.
V roce 2020:
 
 • 1,226 zemědělců obdrželo poukázky na nákup semínek a nářadí 
 • 19,090 lidí jsme podpořili skrze naše programy "Peníze za práci" 
Voda, sanitace a hygiena

Voda, sanitace a hygiena

Vodovodní a sanitační infrastruktura je vzhledem k bojům často nefunkční. Více než třetina Syřanů nemá přístup k pitné vodě a elektřina je na většině míst buď zcela, nebo částečně nedostupná. Podobně se na mnoha místech zhroutil systém svozu komunálního odpadu a hrozí tak kontaminace zdrojů pitné vody a dramaticky se zvýšilo riziko výskytu infekčních chorob jako je cholera nebo leishmanióza.

Od roku 2013 pomohl Člověk v tísni opravit místní veřejné studny a vodovodní sítě, vybudovat síť míst, kde je k dispozici pitná voda a vyvýšené vodní nádrže, opravit a rozšířit kanalizační systémy, vybudovat skládky, zajistit generátory a opravit nebo nově instalovat toalety a sprchy v táborech a ve školách. Spolupracujeme s místními samosprávami a dodavateli, kteří všechny tyto stavby a opravy zajišťují a zvyšují tak kvalitu základních služeb v oblasti přístupu k vodě, sanitaci a hygieně. Naše programy veřejných prací – tzv. Cash-for-work pomáhají lidem zvýšit své příjmy při odklízení sutin, rekonstrukcích vodovodních či kanalizačních sítí, svozu odpadu či dalších aktivitách, které současně pomáhají revitalizovat poničená města a dávají lidem práci, tolik důležitou pro jejich vlastní důstojnost.

Rok 2020 v číslech:
 • 269 578 lidí získalo lepší přístup k pitné vodě díky naší pomoci 
 • 351 300 lidí má lepší životní podmínky a bezpečnější životní prostředí díky lepšímu systému na svoz odpadu

 
Vzdělávání a psychosociální pomoc

Vzdělávání a psychosociální pomoc

Od roku 2011 zasáhla válka v Sýrii 8 milionů dětí. Smrt, zranění a vysídlení zásadně narušily životy lidí, a to jak vysídlených rodin, tak hostitelských komunit, které je přijaly. Následkem zdlouhavého a násilného konfliktu mnoho dětí prožilo traumatické situace. 2 miliony dětí v Sýrii (více než třetina dětské populace) v současnosti nechodí do školy a 40 % školní infrastruktury bylo doposud poškozeno nebo zničeno.
Podle údajů OSN došlo v Sýrii k téměř 700 útokům na školy a personál od chvíle, kdy zahájila ověřování závažného porušování práv dětí. Jen v roce 2020 bylo potvrzeno 52 útoků.

Člověk v tísni působí v oblasti vzdělávání v Sýrii od roku 2013. Pomáháme zprovoznit školní budovy a třídy, provádíme menší opravy, nakupujeme školní vybavení a pomůcky, školíme učitele, hradíme mzdu personálu škol a měsíční náklady na provoz škol (např. dodávky vody a paliva). V současnosti podporujeme 27 372 žáků ve věku od 5 do 17 let a zajišťujeme jim přístup ke kvalitnímu vzdělání. 

V rámci podpory školám také poskytujeme základní psychosociální pomoc (např. formou her nebo různých tvůrčích dílen) skrze vyškolené zaměstnance, kteří s dětmi tráví čas a pomáhají jim vyrovnat se s prožitými traumaty. Zajišťujeme také doučování, vyrovnávací kurzy a neformální vzdělávání a psychosociální pomoc v provizorních vzdělávacích centrech pro děti bez přístupu k vzdělání. Dále se také konají dny otevřených dveří, které mají do škol přilákat více dětí.

Vytváříme také bezpečné prostory vhodné pro děti, kde se mohou učit, hrát si a rozvjíet se. Tato centra jsou zřizována v táborech pro vnitřně vysídlené lidi a poskytují dětem základní psychosociální podporu pro zlepšení psychické pohody skrze různé aktivity zaměřené na kreativitu, mobilitu a divadlo pod vedením vyškoleného personálu. Tyto aktivity připravují asistenti v úzké spolupráci se samotnými facilitátory, kteří učí děti, jak rozvíjet důvěru, posílit sebevědomí, vypořádat se s náročnými situacemi. Pomáhají také dětem vytvářet si povědomí o tématech, které se objevují v jejich rodinách a v každodenním životě . Prostory vhodné pro děti navíc fungují jako platforma, kde se děti snadno dostanou k dalším odvětvím a činnostem například v oblasti zdraví či výživy. Vyškolený personál také dokáže v případě potřeby dětem zpřístupnit odbornou pomoc. 
252/5000
Poté, co byla v březnu 2020 vyhlášena globální pandemie COVID-19, jsme spolu s učiteli a facilitátory v severní Sýrii vyvinuli speciální metodiku distančního vzdělávání. Ta zajistila, že děti mohly pokračovat ve výuce i v době, kdy školy a vzdělávací centra byla uzavřena.
Přečtěte si příběh dvanáctileté Ayi
Zajištění dostatku potravin

Zajištění dostatku potravin

Miliony lidí v Sýrii momentálně potřebují potravinovou pomoc a další miliony mohou brzy následovat. V těch stabilnějších a klidnějších oblastech Člověk v tísni rozdává každý měsíc potravinové poukázky nebo finanční příspěvky, které mohou lidé využít v místních obchodech. Lidé si tak mohou vybrat, jaké jídlo si uvaří. Tento přístup pomáhá lidem znovu nabýt ztracenou důstojnost a navíc stimuluje místní ekonomiku a podporuje zemědělce, kteří dodávají do našich partnerských obchodů ovoce, zeleninu, maso nebo vejce. V oblastech s méně stabilním trhem poskytujeme měsíční potravinovou pomoc formou potravinových balíčků, které obsahují základní potraviny jako mouku, rýži, bulgur, čočku, cizrnu nebo fazole.

Podporujeme také stovky pekařství, která tisícům rodin umožňují nakoupit pečivo za dostupnější ceny.
 • 13 420 rodin obdrží každý měsíc potravinové balíčky 
 • 8 500 rodin dostane každý měsíc poukázky na nákup potravin       
 • V roce 2020 bylo upečeno více než 4 miliony dotovaných balíčků chleba, které se dostaly k 315 000 lidem
Přečtěte si více o potravinové krizi v Sýrii
Materiální pomoc a přístřeší

Materiální pomoc a přístřeší

Rozsáhlé vysídlování způsobuje, že každý den je nuceno své domovy opustit tisíce rodin, které nezřídka přebývají ve stanech nebo opuštěných poničených domech. Člověk v tísni podporuje tyto rodiny ve snaze zajistit provizorní přístřeší. Poskytujeme těmto lidem stany nebo materiály jako například plachty, dřevo, hřebíky a lana na základní opravu poškozených domů, aby tyto rodiny mohly žít ve větším bezpečí a vrátit se do svých domovů, které byly během konfliktu poničeny.

Člověk v tísni uzpůsobuje formu a rozsah pomoci na základě potřeb každé lokality s přihlédnutím k míře poškození a specifickým potřebám ohrožených domácností. Poskytuje pomoc jak v táborech pro vnitřně vysídlené lidi, tak v městských oblastech, kde je mnohdy nutné zlepšit ochranu před nepříznivým počasím, soukromí a zajistit přístup do kuchyně a k hygienickým zařízením. Člověk v tísni také opravuje důležité části společné infrastruktury jako jsou například zdravotní kliniky či skládky.

Kromě toho distribuujeme základní věci těm nejohroženějším rodinám, zejména těm, které byly kvůli konfliktu nedávno vysídleny do táborů nebo setrvávají na jiných provizorních místech. Těmto rodinám, které žijí ve velmi těžkých podmínkách a zůstalo jim jen málo vlastních věcí, poskytuje Člověk v tísni základní věci jako jsou kuchyňské potřeby, matrace, přikrývky, oblečení a hygienické potřeby. Aby tito lidé přečkali chladné zimní měsíce, poskytujeme jim také topná tělesa a hotovostní příspěvky na palivo.
 • 3 077 lidem jsme pomohli připravit se na zimu 2020/2021
 • 15,888 domácností obdrželo materiální pomoc v podobě matrací, dek, teplého oblečení a kuchyňského nádobí 
 • 1 069 domácnostem jsme pomohli zajistit přístřeší v podobě provizorních stanů nebo jsme jim pomohli s opravou jejich domova
 •  Zlepšili jsme infrastrukturu v podobě zdravotních středisek, škol a obchodů pro celkem 531 000 lidí 
Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Kvůli válce je každý den nuceno své domovy opouštět tisíce Syřanů. Většinou si s sebou vezmou jen to, co poberou. Pro tyto lidi v těch nejnaléhavějších situacích jsou naše příděly potravin určené k přímé spotřebě tou první pomocí, která se jim dostane. V každém balíčku jsou potraviny, které se nemusí tepelně zpracovat a měly by průměrné rodině vystačit na pět dní. Rodinám také poskytujeme hygienické balíčky, aby mohly dbát o své zdraví a hygienu v situacích bezprostředně poté, co se ocitnou bez domova. Nejohroženější rodiny navíc zpravidla obdrží finanční příspěvky, aby byly schopny vyřešit své bezprostřední potřeby. Přečtěte si více o tom, jak vypadá naše pomoc v Sýrii
 • V roce 2020 jsme poskytli měsíčně v průměru 23 667 potravinových dávek nebo potravinových balíčků vysídleným rodinám a dalším rodinám v nouzi
 • Domácnostem jsme poskytli 18 050 hygienických balíčků, které obsahovaly základní potřeby jako je mýdlo, ručníky, přípravky na mytí nádobí, nebo kanystry
 • V roce 2020 využilo 20 929 lidí naše mimořádné jednorázové finanční granty díky čemuž si mohli nakoupit potraviny, vodu a další nezbytné věcí

Novinky