Chomutov a sociální bydlení

Publikováno: 1. 4. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Chomutov a sociální bydlení
© www.pxhere.com

Na území města Chomutova žije vysoký počet lidí v bytové nouzi, ať už se jedná o domácnosti, které vůbec standardní bydlení nemají (a bydlí v ubytovnách, pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v nejistém bydlení u příbuzných či známých), anebo sice bydlí, ale jejich bydlení je z různých důvodů nevyhovující či je vzhledem k jejich příjmům nepřiměřeně drahé.

V důsledku toho bydlí mnoho lidí dlouhodobě buď v nekvalitním nájemním bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, nebo komerčních ubytovnách. Ve městě Chomutov je dispozici noclehárna pro muže (od roku 2020 se počítá i s noclehárnou pro ženy), azylový dům, byty na půl cesty a startovací byty (to jsou byty určené zejména pro děti vracející se z dětských domovů). Lidé, kteří se snaží najít nové bydlení na volném trhu, často narážejí na finanční bariéry a diskriminaci.

Nynější stav sociálního bydlení je 12 bytů o velikosti 1+1 až 3+1 a od června 2019 přibude dalších 20 bytů, které ale musí projit schvalovacím procesem na městě.

Proč sociální byty?

Protože je dnes v oblibě vyhlašovat „bezdoplatkové zóny“ - tedy lokality, kde nájemníci nemají po přestěhování nárok na sociální dávku zvanou doplatek na bydlení, je třeba zajistit jinou formu bydlení. Například člověk, který se šel dobrovolně léčit do protialkoholní léčebny, nemá po návratu šanci získat bydlení na ubytovně a klasický podnájem si nemůže dovolit, jelikož pronajímatelé běžně chtějí předem kauci ve výši dvou nájmů. Na ubytovnu jít nemůže, jelikož většina ubytoven je v lokalitě, kde platí vyhláška OOP o bezdoplatkových zónách. A podobně jsou na tom lidé v důchodovém věku či svobodné matky. Proto je potřeba městských sociálních bytů. A i kdyby byla vyhláška OOP zrušena, tak stále bude poptávka po sociálním bydlení vysoká.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Nájemníci sociálního bytu se musí zavázat k tomu, že budou aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem na zlepšení své životní situace a posílení zdravých návyků. Nájemní smlouva se bude uzavírat na půl roku. Dá se pak případně prodloužit, pokud bude byt řádně využíván, je placen nájem a podobně. Dostupné byty by měly být za obvyklé nájemné v daném místě.

Autor: Jan Šipoš, terénní sociální pracovník

Související články