Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení. Bude situace rodin bez stabilnější střechy nad hlavou nadále zoufalá?

Publikováno: 16. 5. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Ubytovny nejsou vhodným řešením bydlení pro rodiny s dětmi
© Foto: Veronika Zimová

Vláda odložila hlasování o zákoně o podpoře v bydlení. Před přílišným zdržením při dalším projednávání zákona varuje iniciativa Za bydlení, jejíž jsme součástí a která sdružuje další sociální služby, akademiky a lokální politiky se zájmem o sociální bydlení.

Zákon, předložený ministry Ivanem Bartošem a Marianem Jurečkou, se opírá o nástroje osvědčené v praxi, které již dnes dobře fungují v desítkách českých obcích a městech. Byl opakovaně diskutován s odborníky a odbornicemi a souhlasné stanovisko k němu vydal i sociální výbor Asociace krajů.

Vláda tento týden hlasování o zákoně o podpoře v bydlení odložila. Stalo se tak s vysvětlením, že část ministrů by preferovala zákon více projednat s krajskými partnery. Situace v oblastí bydlení je však vážná a dlouhodobě různými vládami neřešená.

V Česku je průměrná mzda 43 967 korun, té ale dosahuje jen třetina obyvatel. Nájmy se přitom pohybují od 10 tisíc korun výše, k tomu se musí připočíst drahé energie a další služby. Lidé sice mají možnost přestěhování se do místa, kde jsou nájmy nižší, tam ale zase obtížně nacházejí zaměstnání s odpovídající mzdou.

„Drahé byty tlačí lidi do pronájmů, vzhledem k našim příjmům máme nejdražší byty v Evropě. Nájem tak není volba spojená s částí života, ale nutnost a pro některé celoživotní řešení, což není špatně, ale větší poptávka zvyšuje ceny nájmu a výši kaucí. Tím se i bydlení v nájmu stává pro mnohé nedostupné a pro nízkopříjmové rodiny až rizikové. Při placení vysokých nájmů nejsou schopné tvořit finanční rezervy, které by jim pomohly při finančním zakolísání z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání. Úplný výpadek nebo snížení příjmů a následně nezaplacený nájem tak často vede k zadlužení a ztrátě bydlení,” upozorňuje vedoucí našich sociálních služeb Kateřina Dosoudilová.

Pronajímatelé jsou zase v situaci, kdy vystěhovávají neplatícího nájemníka i tři roky a ušlý zisk se jim často vůbec nevrátí. Pronajímatelé si proto často cíleně vybírají nájemníky, u kterých předpokládají, že problém s placením nájmu mít nebudou. Odpovědí na větší jistotu pronajímatelů a nájemců z řad mladých či seniorních nízkopříjmových rodin je garantované bydlení a včasná pomoc ze strany Kontaktního místa pro bydlení.

Obecní bydlení je na trhu ve výrazné menšině, většina lidí žije v bytech s komerčním nájmem, jak ukazuje analýza nájemního bydlení v ČR Ministerstva pro místní rozvoj.

Zákon přináší podporu všem – nájemníkům i pronajímatelům. Jestliže se v případě problémů v bydlení budete mít na koho obrátit, v garantovaném bydlení dostanete podporu, nebude docházet k vysokým dluhům na nájmech a pronajímatelé se nebudou obávat chudších nájemníků,” říká Kateřina Dosoudilová.

Zákonem navrhované garantované bydlení vyřeší situaci u části nejpotřebnějších rodin, ostatní naleznou odbornou pomoc v Kontaktních místech pro bydlení, které budou disponovat navazujícími sociálními službami. Jejich pracovníci zmapují situaci rodiny a nastaví vhodná komplexní řešení. Pronajímatelé se na Kontaktní místa pro bydlení budou moci obracet v situaci, kdy jim nájemníci nezaplatí a budou potřebovat, aby svoji situaci začali řešit. 

Takové kroky ušetří nejen práci soudů, exekutorů, ale zejména nebude docházet k propadu rodin, které mohou být ekonomicky aktivní místo toho, aby skončily na ubytovnách závislé na sociálních dávkách.

„Současná politika a právní úprava přenáší tíhu neřešené situace nedostupného bydlení na pronajímatele, kteří jsou vystaveni riziku neplatících nájemníků. Nájemníci setrvávají v nájmu i přesto, že neplatí, protože azylové bydlení či ubytovny kapacitně nestačí, přičemž řešení přináší právě zákon o podpoře v bydlení, který nabídne pomoc oběma stranám dříve, než se problémy prohloubí,” uzavírá Kateřina Dosoudilová.

 Tady můžete přispět podpisem k prosazení zákona o podpoře v bydlení

Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům a předsedkyním koaličních stran k přijetí zákona o podpoře v bydlení

Tisková zpráva iniciativy Za bydlení k odložení hlasování o zákonu o podpoře bydlení

Analýza nájemního bydlení v ČR Ministerstva pro místní rozvoj

Autor: ČvT

Související články