Člověk je mezi lidmi už čtvrt roku!

Publikováno: 14. 12. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Člověk je mezi lidmi už čtvrt roku!
© ČvT archiv

Blíží se konec prvního čtvrtletí, kdy realizujeme projekt Člověk mezi lidmi.

Projekt se zaměřuje na podporu kvalitního vzdělání a integraci dětí s potřebou podpůrných opatření, žáky a studenty učí kriticky myslet a zajímat se o dění ve svém okolí. Koordinátoři jednotlivých služeb vám představují, co v uplynulých měsících zvládli a co chystají v novém roce. 

Ondřej a Ondřej a doučování

Naši Ondřejové pracují na doučování. Individuální doučování probíhá tak, že přímo do rodiny dítěte dochází jednou týdne dobrovolník a s dítětem se učí. Skupinové doučování na školách je určeno pro děti, které potřebují ve škole trávit víc času. Kromě práce s motivací a chápáním školní látky, se doučování zaměřuje i na podporu samostatnosti, informovanosti, posílení tolerance a zlepšení všeobecného přehledu žáků.

Část dobrovolníků, kteří děti doučují, jsou žáci středních škol, pro které je tato zkušenost cenná, aby poznali realitu života v sociálně ohroženém prostředí.

Zatím jsme začali pracovat s přibližně dvaceti rodinami, kam dochází dobrovolníci, a rozjeli jsme doučování na ZŠ Petra Strozziho.

Ondra mentoruje

Ondřej je kromě doučování také pracovník mentoringu. Mentoring si klade za cíl rozvíjet děti nejen v oblasti vzdělávání, ale i skrze podporu, sdílení zkušeností, rozšiřování obzorů, poskytování pozitivních vzorů a zpětné vazby. Podstatou této aktivity je práce s dobrovolníky – mentory, kteří se scházejí s mladšími klienty – mentees.  Tato služba je velmi náročná na výběr dobrovolníků, jejich školení a jejich párování s klienty - mentees. Ondřej zatím pracoval na metodice této služby, účastnil se sdílení zkušeností se zahraničními organizacemi, které mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, začal vyhledávat mentory a mentees a pomalu službu rozjíždět v pilotním provozu.

Polina a její volnočasový klub Objevitel

Klub Objevitel bude probíhat jednou týdně pro starší děti a jednou týdně pro mladší. V jednom týdnu děti půjdou ven do města zažít něco zajímavého a dalším týdnu se sejdou v klubu, kde se budou dále o tématu bavit a zážitek tak prohlubovat. S dětmi bychom měli navštěvovat akce, které se týkají aktuálního dění v Česku a ve světě, děti by se měly naučit tvořit si vlastní názor na základě přijatých informací, které budou schopny kriticky hodnotit. Děti, které budou klub navštěvovat, vyrůstají v prostředí ohroženém chudobou, sociálním vyloučením nebo patologickými jevy a klub jim tak bude pomáhat trávit smysluplně volný čas a vzdělávat se zábavnou a zážitkovou formou.

Na klubu bude pracovat koordinátorka Polina s několika dobrovolníky. Někteří z dobrovolníků budou studenti blízkých gymnázií, kteří se tak seznámí s jinou sociální realitou, než kterou znají. Klub bude probíhat v nově rekonstruovaných prostorech památkově chráněné osady Buďánka, která leží v srdci lokality, kde Člověk v tísni dlouhodobě pracuje.

Dominika a divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných je volnočasová aktivita určená středoškolským studentům. Divadlo utlačovaných je v podstatě metoda terapie, která pomáhá účastníkům vyrovnat se se situacemi ve svém životě, kdy zažili nebo byli svědky nějakého útlaku. Cílem je sdílení životních příběhů a zkušeností, vytváření dialogu, společné zamýšlení se nad možnými změnami konkrétních situací a podpora rozvoje nejen sociálních kompetencí. V průběhu dvou let plánujeme uskutečnit tři běhy workshopů s třicítkou mladých lidí, z každého vznikne představení. Aktuálně nabízíme účast studentům v první skupině, přičemž se primárně soustředíme na nízkoprahové kluby a střední školy. Na Praze 5 domlouváme prostory  vhodné pro setkávání a následnou prezentaci veřejnosti a s lektory vytváříme plán prvního běhu, který by měl na přelomu roku odstartovat.

Adam a aktivní občanství:

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy je projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace  British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – vzdělávací program Varianty (více na www.activecitizens.cz). Klub založený na této metodice spojuje středoškoláky z odborných učilišť až po gymnázia, aby jim pomohl poznávat sebe sama ve vztahu s okolím a naučil je aktivně se zapojovat do řešení problémů v jejich okolí. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. Klub se bude scházet na lokalitě Praha 5 - Anděl, jednou za 14 dní až jednou týdně, dle možností účastníků.

První setkání klubu proběhlo 2.listopadu, stále ale přijímáme nové zájemce. Závěrečným výstupem klubu bude komunitní akce na Andělu na Praze 5 přibližně v dubnu roku 2017.

Honza dělá workshopy

Se zahájením projektu byly započaty práce na přípravě workshopu, který se zaměřuje na kritickou práci s informací a je určen 8. a 9. třídám a 1. a 2. ročníkům SŠ. Tento workshop je specifický tím, že by měl pracovat s co možná nejaktuálnějšími informacemi, které v ten daný čas hýbou společností. Cílem workshopu bude podpora samostatné kritické analýzy, která nám umožňuje oddělit podstatné informace od nepodstatných a pravdivé od nepravdivých. Nyní vytváříme základní kostru programu, ke které budou přidávána témata hýbající společností v daný moment a dle potřeby každé konkrétní třídy.

Autor: Adriana Černá, manažerka projektu Člověk mezi lidmi

Související články