Usilujeme o ochranu nejzranitelnějších osob v odlehlé oblasti Shabunda v DR Kongo

Publikováno: 20. 10. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Demonstration culinaire dans la zone de santé de Shabunda
© Foto: Neville Bukize

Kinshasa/ 7. října 2022: Oblast Shabunda v provincii Jižní Kivu je odlehlý a izolovaný region Demokratické republiky Kongo (DRK), kde chybí silniční infrastruktura i humanitární pomoc. V důsledku opakujících se ozbrojených konfliktů a dlouhodobé hospodářské a sociální nestability zůstává nedostatek potravin v regionu strukturálním problémem. Člověk v tísni (ČvT) s podporou Úřadu pro humanitární pomoc USAID (USAID/BHA) nedávno dokončil jednoletý projekt, jehož cílem bylo poskytnout potravinovou pomoc a podporu při obnově zemědělství ve zdravotních zónách Shabunda a Lulingu pro přibližně 33 234 nejzranitelnějších osob.

V prosinci 2020 došlo v oblasti k další vlně vnitřního vysídlení kvůli zvyšujícímu se počtu střetů mezi různými ozbrojenými skupinami. V této souvislosti realizoval ČvT v období od července 2021 do června 2022 projekt zaměřený na řešení potřeb potravinové bezpečnosti 19 200 nejzranitelnějších osob, včetně přibližně 9 600 vnitřních uprchlíků, ve zdravotních zónách Shabunda a Lulingu.

Člověk v tísni uspořádal potravinový jarmark, kde poskytl 747 vysídleným domácnostem, tj. 4 613 osobám, potravinové balíčky, ve kterých lidé našli základní potraviny, jako je mouka, fazole, olej, sůl a rýže, k pokrytí nejnutnějších potřeb členů domácností na tři měsíce. V rámci projektu se 17 289 lidí zúčastnilo školení zaměřeném na lepší hospodaření a zemědělské technologie, a podařilo se zřídit 75 demonstračních polí v šesti zdravotních zónách zapojených do projektu.

Na podporu těchto činností uspořádal ČvT také několik osvětových setkání ve vybraných vesnicích, které se zabývaly tématy, jako jsou změna zemědělských postupů pro lepší úrodu nebo vhodná výživa pro dětí do pěti let. Tato osvětová kampaně na zapojení venkovských komunit umožnila lidem začít aktivně využívat udržitelné zemědělské postupy a zlepšila informovanost domácností o výživových potřebách dětí.

Projekt ukázal, že v 80 % domácností, které přijímají nějakou formu podpory, se ženy pravidelně podílejí na jejím chodu, včetně rozhodování o využívání a rozdělování potravinové pomoci. Komunitou zvolené cílové výbory v každé vesnici, stejně jako výbory přidělené k demonstračním polím, byly sestaveny s ohledem na genderovou rovnost a tvoří je 43 % žen a 57 % mužů. Při distribuci balíčků a dalších skupinových aktivitách byly vždy zohledněny zranitelné osoby, jako jsou osoby se zdravotním postižením, těhotné a kojící ženy a osoby se zvláštními potřebami. 

Izolovaní a pod neustálou hrozbou násilí

Již více než deset let zažívá region Shabunda opakované konflikty mezi místními ozbrojenými skupinami, které soupeří o kontrolu nad územím a přírodními zdroji. Tyto střety pravidelně vedou k násilným vpádům do místních vesnic, což dále ústí ve vlnu vysídlení. Ozbrojené skupiny rabují domy, unášejí civilisty a rekrutují mladé lidi do svých řad.

ČvT působí v DR Kongo již více než deset let. Podporujeme zemědělství a další činnosti, které zlepšují dostupnost kvalitních a výživných potravin. S pomocí USAID/BHA se ČvT snaží chránit životy, snižovat lidské utrpení a posilovat odolnost obyvatelstva postiženého konflikty, a to prostřednictvím integrovaných potravinových a zemědělských intervencí. 

Autor: Zawadi Izabayo, Karolína Šugarová

Související články