Neustálé boje výrazně zhoršují potravinovou krizi v DR Kongo

Publikováno: 3. 10. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Demonstrations culinaires dans la zone de santé de Kimbi Lulenge
© Foto: Mutabesha Jean

Ozbrojené konflikty, nejistota, socioekonomická krize a extrémní výkyvy počasí dále ztěžují zajištění výživy dětí. I proto musí humanitární organizace posílit své úsilí a pracovní nasazení. V Demokratické republice Kongo pomáháme v oblasti výživy díky humanitárnímu fondu DR Kongo (OCHA).

Demokratická republika Kongo (DR Kongo) právě teď zažívá jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Více než pět milionů lidí, včetně tří milionů dětí, je vysídlených a žijí mimo svůj domov. Většina z těchto lidí žije v místních komunitách, které jsou schopny sotva uživit samy sebe, natož někoho navíc. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) čelí 27 milionů lidí, přibližně čtvrtina obyvatel země, akutnímu nedostatku potravin.

Neutěšená situace v oblasti výživy na východě DR Kongo je důsledkem kombinace hned několika faktorů. Například opakované střety ve zdravotní zóně Kimbi-Lulenge způsobily akutní potravinovou krizi. Násilí spolu s nízkou kvalitou potravin, výskytem dětských nemocí (malárie a průjmů), špatnou hygienou, omezeným přístupem k pitné vodě a negativními dopady bezpečnostní situace vedly k masivnímu přesídlení obyvatel do bezpečnějších oblastí. 

Střety mezi ozbrojenými skupinami nutí lidi k útěku

"Ze své vesnice jsem utekla kvůli bojům mezi místními ozbrojenci. Doma jsem nechala svoje pole i všechen majetek. Nyní jsem u rodiny, která se mě a mých šesti dětí ujala bez jakékoliv podpory," říká Sangani Katema, 34letá matka šesti dětí z Jižního Kivu, jedné z provincií nejvíce ohrožených násilím.

"Když jsem přišla do vesnice Lekesha, snažila jsem se najít malé políčko, které bych mohla obdělávat, abych uživila své děti. Doteď ale nic nemám a je to čím dál těžší, protože se nedokážu sama postarat o své děti," říká Sangani.  

V červnu 2021 jsme začali pracovat ve zdravotní zóně Kimbi-Lulenge v reakci na naléhavé potřeby 2 493 lidí v oblasti potravinové bezpečnosti. Naše práce byla umožněna díky finančním prostředkům z Humanitárního fondu DR Kongo (OCHA). Tato oblast je izolovaná a těžko přístupná, spolu s rostoucí nejistotou obyvatel se tak vytváří tlak na hostitelské rodiny. Právě ony jsou nejvíce zatíženy a potřebují naléhavou potravinovou pomoc. Zásoba nouzových potravin by pomohla zmírnit zátěž spojenou s podporou vnitřně vysídlených osob.

Obyčejná kaše může zlepšit výživu dětí

Učili jsme ženy, jak připravovat výživnou kaši pro ně samotné i jejich rodiny. Chceme tím přispět ke snížení problémů s výživou, které v této části zdravotní zóny nadále přetrvávají.

''Byla jsem vybrána mezi účastníky tohoto projektu, a tak jsem se dostala ke kurzům vaření. Naučila jsem se vařit kaši a budu ji připravovat pro svou rodinu a pak i ve své vesnici, aby moje děti byly zdravé,'' říká Sangani.  

Střety mezi místními a cizími ozbrojenými skupinami stále pokračují. Což způsobuje pravidelné a masivní přesuny obyvatel do sousedních vesnic, kde pak není bezpečno. Toto napětí a nejistota jsou jen dalšími negativními faktory, které se přidaly k vážným následkům pandemie COVID-19. V kombinaci s izolací oblasti způsobují, že zdejší obyvatelstvo žije v extrémní chudobě a má kvůli odlehlosti jen velmi omezený přístup k základním potravinám.

Válka na Ukrajině neušetřila ani tuto oblast – způsobila prudký nárůst cen pohonných hmot a potravin, což dále prohloubilo problémy, kterým DR Kongo čelí.

Autor: Zawadi Izabayo

Související články