Člověk v tísni vytvořil komiksový příběh, který čtou tisíce dětí v syrských táborech

Publikováno: 4. 9. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Člověk v tísni vytvořil komiksový příběh, který čtou tisíce dětí v syrských táborech
© People in Need

Dobrodružství Khalila a Zahary – komiksový příběh, který vytvořil Člověk v tísni a který teď čtou tisíce dětí žijící v táboře pro vnitřní uprchlíky v Sýrii. Barevná knížka o dvou sourozencích znázorňuje dětem žijícím ve válce obraz rodiny, ale v tamních podmínkách má mnohem větší rozměr. Obsahuje spoustu věcí, které jsou důležité v každodenním životě a které děti v táborech nemají možnost zažít.

Každodenní život v táborech vypadá úplně jinak. Děti nevyrůstají doma, což je pro ně samo o sobě velmi těžké a nemají ani moc možností, kde by si mohly hrát. Díky novému komiksu se děti procvičují nejen ve čtení, ale zároveň se k nim dostávají podněty, o které během dětství ve válce mnohdy přicházejí.

Žít důstojný život je v táborech pro vnitřně vysídlené lidi velmi obtížné, stejně tak omezené jsou možnosti, jak vytvořit dětem zdravé prostředí, kde mohou vyrůstat a hrát si. Způsobů, jak zaopatřit svou rodinu je málo a rodiny mají omezený životní prostor. Šance na normální dětství je proto v táborech ve válkou zničené Sýrii, bohužel malá.

“Děti, které tu žijí, se ocitají ve velmi náročné situaci, protože vyrůstají ve vysídlení, daleko od domova," říká 32letá vdova Noha, která má pět malých dětí a dodává: "V táboře je také spousta dětí, které přišly o rodiče a ty to mají o to těžší.” Noha žije s dětmi ve stanu v táboře, který leží v severní Sýrii a před několika lety přišla o manžela. Zemřel na infarkt a jak říká Noha, ztrátou otce trpí hlavně její děti, zejména pak druhý nejstarší syn, Ghadeer. "Táta nám nosil různé dobroty a sladkosti. Teď už tu není nikdo, kdo by nám něco přinesl,“ říká desetiletý Ghadeer, když hlídá svého malého bratra, který se batolí kolem stanu.

Vyrovnat se se ztrátou někoho z rodiny je těžké pro každé dítě. Pro děti, které ale nemají normální domov a zázemí, je pak situace o to náročnější. Nemají totiž možnost potřebné psychosociální podpory a péče, aby se mohly s traumatem lépe vyrovnat.

Člověk v tísni v táborech pro vnitřní uprchlíky vytváří mimo jiné místa, která jsou pro děti vhodná a kde si mohou hrát. Právě tam si naši psychosociální pracovníci všímají toho, co by dětem mohlo pomoci a jaké mají problémy. Nová knížka je součástí naší pomoci v oblasti psychosociální podpory dětí v táborech a zároveň součást vzdělávání zábavnou formou. Věnuje se čtyřem tématům, s nimiž se děti potýkají a vše srozumitelně vysvětluje. 

Hrdiny knížky jsou Khalil a Zahara, bratr a sestra, kteří žijí sami v táboře. Společně se učí základům hygieny jako je mytí rukou a jejich významu v boji proti šíření nemocí, tomu, jak se vypořádat se ztrátou blízkého člena rodiny, jak důležité je vzdělání pro jejich budoucnost a co přináší týmová práce a spolupráce s ostatními. “Hodně mi chybí moje škola ... Miluji školu,“ říká dvanáctiletá Aysal, Nohina nejstarší dcera. “Táta mi říkával, abych se učila, abych se mohla stát doktorkou, až vyrostu. Doufám, že se mi to podaří a splním tátovi sen.”

Pandemie COVID-19 už tak obtížnou situaci se vzděláváním dětí ještě více komplikuje. Aysal a jeho sourozenci tráví dny hlavně kreslením, které je naučil jejich otec, a které jim přibližuje vzpomínku na něj. Kromě kreslení hrají děti fotbal na prázdném hřišti v táboře.

“Moc se mi líbí, jak je komiks nakreslený,” říká Ghadeer, která je ve třetí třídě. Její matka vysvětluje, jak mu chybí hrát si s kamarády i učitelé, kteří se dětem věnují v centrech pro děti, které v táborech provozuje Člověk v tísni. Ta musela být kvůli pandemii koronaviru uzavřena. Noha je vděčná za materiály určené k psychosociální podpoře dětí, které Člověk v tísni vytvořil. Díky nim jsou její děti aktivní, zajímají se o věci kolem sebe a rozvíjejí svou představivost, zejména pak nová knížka, kterou si přinesly domů. “Mé dětí mají knížek a pomůcek ze školy jenom pár,” říká Noha, když vysvětluje, jak omezené možnosti zábavy a mimoškolního vzdělávání děti mají.

Komiks si přečtěte zde (v angličtině) ⬇⬇⬇

Díky komiksu, který je určený pro děti od 4 do 15 let, si děti mohou zábavnou formou procvičovat čtení, nebo mohou poslouchat, jak jim čtou rodiče o tématech, která jsou důležitá pro jejich všední život. Pro některé děti je Dobrodružství Khalila a Zahary vůbec první knížka, kterou drží v ruce a kterou mají doma, která je jejich. Přináší jim radost ze čtení a něco, čeho v táborech mají nedostatek – podněty k představovosti a kreativitě.

V červnu jsme rozdali téměř 1900 výtisků knížky dětem v táboře pro vnitřně vysídlené lidi, kde žije i Noha se svými dětmi. “Děkuji za úsilí, péči a zájem o děti v táboře,” dodává Noha. “Dává nám to pocit, že nejsme sami.” 

Našim aktivitám v Sýrii můžete přispět zde. Děkujeme!

Autor: People in Need

Související články