Časopis Zvoní

Časopis Zvoní

Časopis Zvoní se dlouhodobě zabývá možnostmi podpory dětí, jejichž startovní čára leží při vstupu do školy z různých důvodů jinde než u jejich vrstevníků. Časopis vydává organizace Člověk v tísni, která po mnoho let poskytuje svými službami podporu nejen těmto dětem, ale i jejich rodičům a učitelům, kteří s nimi pracují.

Věříme, a naše víra vychází z dlouholetých zkušeností práce přímo „v terénu“, že právě podpora a propojení všech, kteří mohou situaci konkrétního dítěte pozitivně ovlivnit, je tou správnou cestou. Cestou, která vede ke zlepšení situace mnoha dětí, které jsou odsouzeny k životnímu neúspěchu už ve chvíli, kdy opouštějí základní školy. Právě toto síťování je jedním z cílů nového projektu K.O.Z.A., v jehož rámci časopis Zvoní vychází.

Jednotlivá čísla časopisu Zvoní si můžete stáhnout ve formátu PDF 

 • DVANÁCTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • JEDENÁCTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.


 • DESÁTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • DEVÁTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • OSMÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • SEDMÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • ŠESTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • PÁTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • ČTVRTÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • TŘETÍ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • DRUHÉ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.
 • PRVNÍ číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE.

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: ČvT