Liberecký kraj: Předškolní kluby

Liberecký kraj: Předškolní kluby

Člověk v tísni provozuje na Liberecku jeden předškolní klub, které se věnuje dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. Naším záměrem je proto připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí docházejících do klubu. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání. Účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.


Předškolní klub Sezam

Adresa: Gollova 394/4, Liberec - Perštýn, 460 00 Liberec

Otevírací doba: po – čt: 8.00 – 12.00 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme