Co je to dobrovolnická intervize? Bezpečný prostor pro sdílení a kladení otázek

Publikováno: 27. 3. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Co je to dobrovolnická intervize? Bezpečný prostor pro sdílení a kladení otázek
© Foto: cvt

V Praze pracujeme každý rok přibližně se stovkou dobrovolníků, kteří nám pomáhají v různých službách. Většinou se jedná o doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomoc v našem předškolním a nízkoprahovém klubu, nebo podpora začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, v této době zejména s ukrajinštinou. Pro dobrovolníky může být střet s realitou lidí žijících na pokraji sociálního vyloučení silným zážitkem. Proto se jim snažíme nabízet psychickou i metodologickou podporu ve formě intervize.

Intervize je způsob sdílení případů, které se nám dějí v práci, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy navzájem. Kolegové se sejdou v bezpečném prostředí a v průběhu intervize se zaměřují na reflexi průběhu své činnosti, snaží se zlepšit svoji práci, sdílením s ostatními trochu upustit stres, nebo naopak sdílet dobrou praxi. Pravidelné intervize přispívají k psychické pohodě a odolnosti našich dobrovolníků a pomáhají jim zlepšovat se v jejich práci.

Pro naše dobrovolníky pořádáme intervizi dvakrát až třikrát za rok. Tu svolávají koordinátoři a zvou na ni své dobrovolníky. Většinou se na ní sejde tak pět šest lidí, tedy tolik, aby se účastníci cítili bezpečně a příjemně. Dobrovolníci si sami určí, o čem by chtěli mluvit – co je trápí, v čem si nejsou jistí, co jim nejde, nebo naopak co se jim povedlo a co je potěšilo. Ti zkušenější dávají rady těm méně zkušeným, společně se snaží zodpovědět na pokládané otázky, sdílet a nacházet řešení. Může se stát, že si dobrovolník neví rady s něčím, co už jiný dobrovolník řešil. Ti si pak mohou sdílet dobré praxe a navzájem se podporovat.

Jednu takovou intervizi nedávno zorganizovaly dvě naše koordinátorky Dorotka a Milada, a pozvaly na ni dobrovolníky působící v různých službách. Sešli se tak dobrovolníci z doučování, sociálně aktivizační služby, online doučování a virtuální UA pobočky pomáhající ukrajinským dětem, a navzájem si sdíleli, jak funguje dobrovolnictví v různých službách.

Velkým tématem bylo, jak motivovat děti k doučování. Dobrovolníci mluvili o tom, jak si kdo vlastně představuje motivované dítě, a jak toho dosáhnout. Zkušenější dobrovolníci sdíleli svoje tipy, jak děti na doučování zaujmout a motivovat k další práci, což bylo pro mnoho dobrovolníků inspirativní. Zajímavý byl také kontrast mezi „offline“ a „online“ doučováním. Dobrovolníka z virtuální UA pobočky hodně zajímalo, proč a koho doučujeme v našem programu podpora vzdělávání a ostatní měli zase možnost nahlédnout do jeho práce.

Intervizí se snažíme předcházet vyhoření našich dobrovolníků, které může občas nastat. U nás na pražské pobočce dobře víme, že dobrovolnictví je krásné a naplňující, ale může být také psychicky náročné. Proto jsem vždy připraveni našim dobrovolníkům podat pomocnou ruku, podpořit je a nabídnout vhodnou podporu.


Chcete se stát naším dobrovolníkem? Přečtěte si více o možnostech ZDE!

Autor: Milada Bouzidi, Dorota Dudková, Kateřina Fuksová

Související články